Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 27.11.2023 09.52

Vårdpersonalens engagemang i Åucs har förbättrats

Nyckelord:

En färsk enkät om arbetstillfredsställelse visar, att vårdpersonalen på Åucs sjukhus är alltmer engagerad i sitt arbete. Resultaten av faktorer som påverkar engagemanget ligger på samma nivå som de nationella resultaten, och delvist till och med något bättre.

Kolme henkilöä hoitajan asuissa.

På Åucs Sjukhustjänster (Åucs) har man sedan år 2018 årligen bedömt vårdpersonalens arbetstillfredsställelse och engagemang i arbetet. Enligt de senaste resultaten ökade andelen engagerad vårdpersonal med mer än 2 procent och andelen nöjd personal med nästan 6 procent från år 2022. Andelen oengagerade minskade med nästan åtta procent. Andelen osäkra svarande förblev oförändrad. Andelen svarande som var engagerade och nöjda på Åucs var något större än på nationell nivå. Andelen oengagerade var 9 procent lägre än nationellt.

 – De positiva resultaten återspeglar det fortsatta arbetet med att främja arbetstillfredsställelse och engagemang bland vårdpersonalen. Det största tacket går till avdelningsskötarna och överskötarna, utan att glömma kollegornas och hela arbetsgemenskapens betydelse för arbetstillfredsställelsen, säger sjukhusöverskötare Tuija Lehtikunnas. 

Faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen på nationell nivå

Målgruppen för den årliga utvärderingen är hela vårdpersonalen på Åucs. Utvärderingen genomförs som en del av det nationella (HoiVerKe) kamratsamarbetet för vårdarbete och produktion av omvårdnadskänslig datainsamling. I Åucs svarade 1093 personer på enkäten. Majoriteten av dem hade yrkeshögskoleexamen, mer än 15 års arbetslivserfarenhet och de arbetade i fast anställning som sjukskötare. Enkäten genomfördes samtidigt av 12 andra social- och hälsovårdsorganisationer (sammanlagt 8389 svarande). I den nationella jämförelsen ingår sjukskötare och motsvarande.

Utvärderingen gjordes genom NESPlus-enkäten (Modified Nurse Engagement Survey), där svaren på 49 påståenden (på skalan 1–6) sammanfattades i åtta faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse och engagemang:

Svaren från sjuksköterskorna i ÅUCS jämfört med hela landets resultat.

På Åucs ligger resultaten av de faktorer som påverkar vårdpersonalens engagemang i vissa fall på samma nivå som de nationella resultaten, och delvist till och med något bättre.

– Undersökningsresultaten är uppmuntrande. Enheterna och arbetssamfunden har fint lyckats engagera sina anställda, gläder sig direktören för vårdarbete Tarja Heino-Tolonen. En engagerad vårdpersonal är guld värd, och det är viktigt att fortsätta att främja faktorer för att behålla och attrahera personal som stärker arbetstillfredsställelse och engagemang, betonar Heino-Tolonen.

Målet med den regelbundna utvärderingen är att göra vårdarbetet mer attraktivt. Följande utvärdering kommer att genomföras under våren 2024 (veckorna 11–14) möjligen mer vidsträckt inom andra Varhas resultatområden.

 Text: Asta Heikkilä