Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 1.7.2024 15.40

Jalkautuvat avopediatrit: nopeasti, joustavasti ja varhaisessa vaiheessa perustason tukena

Avainsanat:

Jos neuvolan ammattilaisten tai oppilashuollon keinot auttaa lasta esimerkiksi neurologisissa tai mielenterveyden haasteissa eivät riitä, peruspalvelujen tueksi tarvitaan lisätukea erikoissairaanhoidosta. Varhan alueelle jalkautuvat avopediatrit eli Lasten ja nuorten klinikan erikoislääkärit sujuvoittavat konsultointia. Toiminta ilman lähetteitä on vaikuttavaa sekä nopeaa jo ennen kuin ongelmat kärjistyvät.

Käsissä punainen paperinen sydän.

Jalkautuvat avopediatrit ovat mukana erikoissairaanhoidon edustajina alueiden monialaisissa arviointi- ja konsultaatiotiimeissä. Nämä terveys-, sosiaali- ja sivistystoimen ammattilaisten muodostamat tiimit kokoontuvat 1-2 kertaa kuukaudessa alueesta riippuen.

Kuusi jalkautuvaa avopediatria työskentelee Varhan alueella Turkua lukuun ottamatta omien sote-alueidensa sote-keskuksissa  paikan päällä noin kerran viikossa. Muina aikoina he ovat alueensa ammattilaisten tavoitettavissa puhelimitse, osallistuvat verkostotyöhön ja kirjaavat huomionsa paikallisten tietojärjestelmien potilaskertomuksiin.  

- Lasten haasteet ratkeavat siellä missä lapset ovat eli esimerkiksi kuntoutuksen toimenpiteitä voidaan viedä kouluun tai päiväkotiin, kuvaa lastentautien erikoislääkäri, avopediatri ja alueellisten avopediatrien toimintaa alusta asti kehittänyt Minna Aaltonen toteaa.

Konsultoivasta tiimistä yksilölliset ratkaisut

Jalkautuvat avopediatrit ovat mukana erikoissairaanhoidon edustajina alueiden monialaisissa arviointi- ja konsultaatiotiimeissä. Nämä terveys-, sosiaali- ja sivistystoimen ammattilaisten muodostamat tiimit kokoontuvat 1-2 kertaa kuukaudessa alueesta riippuen. Tiimeissä mietitään yksilöllisesti ja perhekeskeisesti tarvittavia tukitoimia ja tutkimuksia, jotta lapsen tai nuoren elämässä oleva haaste saadaan ratkaistua mahdollisimman nopeasti ja lähellä.

- Ammattilainen tuo huoltajan kirjallisella luvalla lapsen tai nuoren asian konsultoivaan tiimiin, jossa siihen haetaan yhdessä ratkaisuja. Tätä ennen lapsen asiaa on jo pohdittu monialaisesti perustasolla. Myös vanhempi tai lapsi itse voi ehdottaa käsittelyä tiimissä, Minna Aaltonen kuvaa.

- Esimerkiksi lastensuojelun asiakkaana olevaa lasta yritetään auttaa niin, ettei huostaanottoa tai lastensuojelua edes tarvittaisi, Minna Aaltonen lisää.

Konsultaatiotiimin jälkeen lähetteitä ei tarvita, vaan lapsi tai nuori ohjataan tutulle ammattilaiselle, esimerkiksi terapeutille tai vaikka oman alueen avopediatrin vastaanotolle. Varhan eri alueilla työntekijäresurssien määrä ja osaamisalat vaihtelevat ja tämä vaikuttaa myös lapselle tarjottaviin jatkohoidon vaihtoehtoihin. Avopediatrit eivät kuitenkaan voi paikata mahdollista perustason resurssipulaa.

Avopediatrien yhteistyökumppaneina toimivat Varhasta erikoissairaanhoidon lastenneurologian sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian ohella koko sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi mukana ovat kuntien sivistystoimesta varhaiskasvatus ja koulut, myös Turun sairaalakoulu, sekä järjestöt.

Minna Aaltonen
Lastentautien erikoislääkäri ja avopediatri Minna Aaltonen

Sujuvaa vuoropuhelua ja tyytyväisiä vanhempia

Vanhemmat ovat kiitelleet erityisesti sitä, että konsultoivan tiimin myötä joku ottaa oikeasti lapsen asian hoitaakseen ja on olemassa yksi numero, johon voi lapsen asiassa olla yhteydessä. Alueen sote-ammattilaiset ovat puolestaan kiitelleet toimintaa erityisesti vuoropuhelun sujuvoittamisesta ja säännöllisestä mahdollisuudesta kysyä sekä konsultoida.

- Tämä toiminta on antanut myös itselleni todella paljon. Olen päässyt tutustumaan esimerkiksi sosiaalipalveluihin paljon laajemmin, mitä pelkästään Tyksissä toimivana lääkärinä olisin voinut tehdä, Minna Aaltonen kertoo.

Jalkautuvien avopediatrien toimintamallia Minna on käynyt kouluttamassa mm. Kuopion ja Tampereen lääkäreille. Toiminta on laajentunut muuallekin Suomeen.

Monialaiseen arviointi- ja konsultaatiotiimiin voi kuulua alueen resurssien mukaan esimerkiksi:

  • psykologi
  • terveydenhoitaja
  • neuvola- tai koululääkäri
  • puheterapeutti
  • toimintaterapeutti
  • sosiaalipalvelut, Soihtu-tiimi
  • kunnan sivistystoimi
  • erikoissairaanhoito

Toiminnan taustaa

Jalkautuva avopediatriatoiminta käynnistyi Tyksissä vuoden 2017 alussa, jolloin Minna tuli sitä kehittämään. Tätä ennen kouluihin jalkautuvaa toimintaa oli ollut jo pienimuotoisesti Salossa ja Kaarinassa. Jalkautuvien avopediatrien toiminta käynnistettiin syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetulla rahoituksella. Taustalla oli Salon sairaalan synnytysten lakkautuspäätös.

Varhan myötä toiminta on laajentunut lähes koko Varsinais-Suomeen. Varhassa työskentelee kuusi jalkautuvaa avopediatria eli lastentautien erikoislääkäriä, jotka ovat suorittaneet avopediatrian lisäkoulutuksen. Tavoitteena on käynnistää toiminta myös Turussa.

Lue myös: