Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 12.9.2023 13.22

Turku

Kulttuurin kutsuvieras -pilotissa tuetaan pikkulapsiperheitä kulttuuri- ja taidelähtöisin menetelmin

Avainsanat:

Turun kulttuurin kutsuvieras -toimintamalli on Turun kaupungin kulttuurin kärkihankkeen, kulttuuripalveluiden ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yhteistyössä kehittämä uusi kulttuurihyvinvoinnin palvelu. Syyskuussa alkavassa pilotissa neuvolan perheohjauksen asiakasperheille tarjotaan maksutonta kulttuuritoimintaa, kuten vauvasirkusta, värikylpyjä ja museovierailuja.

Vauva mutustaa rytmikapulaa Seikkailupuiston Tariamuskarissa.

Kuva: Denisse Islas Ferreira.

Toimintamallin pilottivaiheessa Turun kulttuurin kutsuvieraiksi kutsutaan Turun neuvolan perheohjauksen piirissä olevia asiakasperheitä, joissa on 0–6-vuotiaita lapsia. Pikkulapsiperheillä saattaa olla elämässään eritasoisia murheita, kuten perhearjen ilottomuutta, yksinäisyyttä, väsymystä tai vuorovaikutuksen haasteita.

Kulttuurin kutsuvieras -toiminnan tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja tuoda arkeen iloa ja uusia kokemuksia kulttuurin keinoin. Keskeistä toiminnassa on varhainen tuki ja ennaltaehkäisevä ote, joiden avulla pyritään välttämään syvempien palveluiden tarvetta.

Vauva ryömii lattialla värikkäiden sirkusvälineiden kanssa.
Kuva: Denisse Islas Ferreira

Iloa perhearkeen kulttuurin keinoin

Neuvolan perheohjaajat jakavat kulttuurikutsuja oman harkintansa sekä yhdessä määritettyjen kriteerien mukaan asiakasperheille, joiden he arvelevat hyötyvän toiminnasta eniten. Perheohjaaja suosittelee perheen lapsen ikäryhmälle sopivaa toimintaa pilottiin kootusta kulttuuritarjonnasta. Perheohjaajalla on mahdollisuus myös saattaa perhe kulttuuripalveluiden pariin, jolloin perheiden tulee todennäköisemmin lähdettyä kokeilemaan jotain uutta.

Kulttuurin kutsuvieraat pääsevät maksutta Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston kursseille, kuten vauvasirkukseen ja värikylpyihin, Turun kaupungin museoiden näyttelyihin ja lastentapahtumiin sekä valikoituihin Turun filharmonisen orkesterin konsertteihin. Myös Turun kaupunginkirjasto lastenkulttuurin sisältöineen on mukana pilotissa. Toimintamallilla edistetään matalan kynnyksen mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin ja tarjotaan mahdollisuutta sosiaalisuuteen ja vertaistukeen ryhmätoiminnan muodossa.

Kulttuurin kutsuvieras -toiminta ei korvaa muuta apua, vaan se on uusi työkalu neuvolan perheohjauksen käyttöön. Kun perheohjaaja huomaa, että asiakasperhe voisi hyötyä kulttuuri- ja taidetoiminnasta, on kutsu myönnettävissä. Kulttuurikutsu annetaan tuomaan iloa arkeen!

– Turkulaisten lasten ja nuorten hyvinvointi on itselleni erittäin tärkeä asia. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset on tunnistettu Turussa vahvasti, sen todistaa tämä pilottikin. Lapsille suunnatut monipuoliset kulttuurisisällöt antavat parhaimmillaan uusia kokemuksia ja yhdessäolon riemua koko perheelle, iloitsee Turun kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen apulaispormestari Mirka Muukkonen.

Moniammatillista yhteiskehittämistä kaupungin ja hyvinvointialueen välillä

Turun kulttuurin kutsuvieras -toimintamallia on kehitetty moniammatillisesti kulttuuri- ja neuvolapalveluiden, perhesosiaalityön ja asiakasohjauksen asiantuntijoiden kesken. Moniammatillisuudella varmistetaan niin kulttuuri- ja taidelähtöisten menetelmien tutkitut hyvinvointivaikutukset kuin asiakasohjauksen ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmat.

Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yhdessä kehittämää toimintamallia pilotoidaan neuvolan perheohjauksessa syksystä 2023 kevääseen 2024. Kokeilun aikana perheiltä ja perheohjaajilta kerätään palautetta sekä arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta. Tavoitteena on jatkossa laajentaa toimintaa neuvolapalveluihin pysyväksi toimintamalliksi.

– Kulttuurin kutsuvieras -pilotti on hyvä esimerkki uudesta yhteiskehittämisestä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja Turun kaupungin välillä. Toivon, että pilotista voidaan luoda sellainen kulttuurihyvinvoinnin uusi malli, jota voimme jatkossa hyödyntää koko Varhan alueella, kertoo Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden johtaja Anneli Pahta.