Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 25.9.2023 15.04

Åbo

I pilotprojektet Åbo kulturinbjudan stöds småbarnsfamiljer med kultur- och konstbaserade metoder

Nyckelord:

Verksamhetsmodellen Åbo kulturinbjudan är en ny tjänst för kulturvälbefinnande som utvecklats i samarbete mellan Åbo stads spetsprojekt för kultur, kulturtjänster och Egentliga Finlands välfärdsområde. I pilotprojektet som inleds i september erbjuds klientfamiljer vid rådgivningsbyråns familjehandledning avgiftsfri kulturverksamhet, såsom babycirkus, färgbad och museibesök.

Vauva mutustaa rytmikapulaa Seikkailupuiston Tariamuskarissa.

Bild: Denisse Islas Ferreira.

I verksamhetsmodellens pilotskede ges Åbo kulturinbjudan till klientfamiljer som omfattas av rådgivningsbyråns familjehandledning och har barn i åldern 0–6. Småbarnsfamiljer kan ha olika bekymmer i sitt liv, såsom glädjelöshet i familjevardagen, ensamhet, trötthet eller utmaningar i interaktionen.

Målet med Åbo kulturinbjudan-verksamheten är att stöda föräldraskapet och skapa glädje och nya erfarenheter i vardagen med hjälp av kultur. Centralt i verksamheten är tidigt stöd och ett förebyggande grepp, med hjälp av vilka man försöker förebygga behovet av fördjupade tjänster.

Vauva ryömii lattialla värikkäiden sirkusvälineiden kanssa.
Bild: Denisse Islas Ferreira

Glädje i familjevardagen med hjälp av kultur

Rådgivningsbyråns familjehandledare delar ut kulturinbjudningar enligt sitt eget omdöme och gemensamt fastställda kriterier till klientfamiljer som de anser skulle ha mest nytta av verksamheten. Familjehandledaren rekommenderar verksamhet från pilotprojektets kulturutbud som lämpar sig för barnets åldersgrupp. Familjehandledaren har också möjlighet att hänvisa familjen till kulturtjänster, vilket gör det mer sannolikt att familjerna går och prövar på något nytt.

Med kulturinbjudan kan man avgiftsfritt delta i kurser vid Barnkulturcentret Äventyrsparken, såsom babycirkus och färgbad, besöka utställningar och barnevenemang på Åbo stads museer samt gå på Åbo filharmoniska orkesters utvalda konserter. Även Åbo stadsbibliotek medverkar i pilotprojektet med sin barnkulturverksamhet. Verksamhetsmodellen främjar möjligheterna att med låg tröskel delta i konst och kultur samt erbjuder möjligheter till socialitet och kamratstöd i form av gruppverksamhet.

Åbo kulturinbjudan-verksamheten ersätter inte annan hjälp, utan är ett nytt verktyg för rådgivningens familjehandledning. Inbjudan kan beviljas när familjehandledaren märker att en klientfamilj skulle kunna ha nytta av kultur- och konstverksamhet. Kulturinbjudan ges för att skapa glädje i vardagen!

– Välbefinnandet bland barn och unga i Åbo är en mycket viktig fråga för mig. Konstens och kulturens inverkan på välbefinnandet har identifierats starkt i Åbo, vilket även detta pilotprojekt bevisar. I bästa fall ger det mångsidiga kulturinnehållet för barn nya upplevelser och glädjande samvaro för hela familjen, gläder sig Åbo stads biträdande borgmästare för främjande av välfärd och hälsa Mirka Muukkonen.

Multiprofessionell gemensam utveckling mellan staden och välfärdsområdet

Verksamhetsmodellen Åbo kulturinbjudan har utvecklats i multiprofessionellt samarbete mellan experter inom kultur- och rådgivningstjänster, familjesocialarbete och klienthandledning. Genom multiprofessionalitet säkerställs såväl de undersökta välfärdseffekterna av kultur- och konstbaserade metoder som klienthandledningen och främjandet av välbefinnandet.

Verksamhetsmodellen som Åbo stad och Egentliga Finlands välfärdsområde har utvecklat tillsammans pilottestas inom rådgivningsbyråns familjehandledning från hösten 2023 till våren 2024. Under försöket samlar man in respons från familjer och familjehandledare samt bedömer verksamhetens effektivitet. Målet är att i fortsättningen utvidga verksamheten till en permanent verksamhetsmodell inom rådgivningstjänsterna.

– Pilotprojektet Åbo kulturinbjudan är ett bra exempel på ny gemensam utveckling mellan Egentliga Finlands välfärdsområde och Åbo stad. Jag hoppas att pilotprojektet kan skapa en ny modell för kulturvälbefinnande som vi i fortsättningen kan utnyttja i hela Varha-området, berättar Anneli Pahta, direktör för Varhas tjänster för främjande av hälsa och välfärd.