Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 28.3.2023 15.00

Kulttuurista ja liikunnasta hyvinvointia ikääntyneille -webinaari

Avainsanat:

Kaikille avoimessa, 5. huhtikuuta järjestettävässä verkkoseminaarissa käsitellään muun muassa ikääntyneiden toimintakyvyn ja hyvän elämänlaadun ylläpitämistä kulttuurin ja liikunnan avulla.

Japani, fanit, iäkkäät, tanssi

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja toimintakykyyn on taiteella, kulttuurilla, luovalla toiminnalla, tanssimisella ja muulla liikunnalla? Miksi juuri voima- ja tasapainoharjoittelu on ikääntyessä tärkeää? Minkälaista tutkittua tietoa kulttuurista ja taiteesta on olemassa?

Näihinkin kysymyksiin vastataan avoimessa verkkoseminaarissa keskiviikkona 5.4. kello 13–15. Verkkoseminaari toteutetaan kaikille avoimena ryhmäpuheluna Microsoft Teams -sovelluksen avulla. Seminaariin osallistuminen ei vaadi tunnuksia eikä ennakkoilmoittautumista – osallistumiseen riittää internetyhteys sekä laite, jolla tilaisuutta voi seurata verkon välityksellä.

Seminaariin osallistutaan klikkaamalla linkkiä, joka on muun muassa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen verkkopalvelun tapahtumauutisessa.

Kulttuuri on tutkitusti hyvinvointia edistävä tekijä myös ikääntyneillä

Kulttuurihyvinvoinnin projektikoordinaattori Tenna Käpylä Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta kertoo, että usean kansainvälisen ja kotimaisen tutkimuksen mukaan taide- ja kulttuuriosallistuminen voi monin tavoin edistää mielen hyvinvointia, kehittää arjessa tärkeitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, tukea mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämistä arjessa sekä vähentää yksinäisyyttä, sosiaalista eristyneisyyttä ja syrjään jäämistä.

– Nämä tekijät vaikuttavat merkittävästi eri-ikäisten kansalaisten hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan monet hyvinvoinnin haasteista kärsivät ihmiset, jotka erityisesti hyötyisivät taide-, kulttuuri- ja muuhun luovaan toimintaan osallistumisesta, jäävät usein toiminnan ulkopuolelle esimerkiksi puutteellisesta palveluohjauksesta johtuen. Tätä yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kulttuuri- ja sotepalveluiden välillä haluamme kehittää toimivaksi kokonaisuudeksi, Käpylä sanoo.

Toimintakykyisenä ikääntymisen ja kulttuurihyvinvoinnin projektin yhteinen tilaisuus on luonteva, sillä projektien taustalla oleva ydinajatus on sama: toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen liikunnan sekä kulttuurin ja luovan toiminnan keinoin.

– Näin verkon välityksellä järjestetyssä tilaisuudessa tavoitamme asiasta kiinnostuneet riippumatta asuinpaikasta. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa jälkeenpäin kahden viikon ajan. Ikään katsomatta kaikki ovat tervetulleita mukaan, sanoo toimintakykyisenä ikääntymisen projektipäällikkö Mari Luonsinen Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeesta.

Luonsinen kannustaa seminaarista kiinnostuneita järjestämään omia tilaisuuksia, joissa seminaaria voi katsoa yhdessä ja keskustella sen sisällöstä. Tällaisia "kisakatsomoita" oli järjestetty muutamia myös edellisen seminaarin yhteydessä. Näin ei jokaisella kiinnostuneella tarvitse olla omaa tietokonetta tai älylaitetta.

– Suunnitteilla on myöhemmin ainakin vielä mielen hyvinvointiin liittyvä seminaari, sanoo Mari Luonsinen.