Hoppa till huvudinnehåll

Publicerad 3.4.2023 11.44

Kultur och motion ger välbefinnande för äldre -webbinarium

Nyckelord:

Webbinariet behandlar bland annat att hålla upp de äldres funktionsförmåga och livskvalitet genom kultur och motion. Webbinariet ordnas den 5 april och det är öppet för alla. Webbinariet är på finska.

Japani, fanit, iäkkäät, tanssi

Vilka positiva effekter har konst, kultur, kreativ verksamhet, dans och annan motion på välbefinnande och funktionsförmåga? Varför är det viktigt att träna styrka och balans när man blir äldre? Vilken typ av forskning om kultur och konst finns det?

Även dessa frågor besvaras på det öppna webbseminariet onsdagen 5/4 klockan 13–15. Webbinariet ordnas som ett gruppsamtal som är öppet för alla via Microsoft Teams. Deltagandet i seminariet kräver varken inloggningsuppgifter eller förhandsanmälan – det räcker med en internetanslutning och en anordning med vilken evenemanget kan följas via nätet.

För att delta i seminariet klicka på länken som bland annat finns i händelsenyheten på webbtjänsten i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Kultur är enligt forskningen en faktor
som befrämjar välbefinnande hos de äldre

Projektkoordinatorn för kulturellt välbefinnande Tenna Käpylä från programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland berättar att konst- och kulturdeltagande enligt flera internationella och inhemska undersökningar på många sätt kan bidra till psykisk hälsa, utveckla viktiga känslomässiga färdigheter och interaktionsfärdigheter i vardagen, stödja att klarar sig med utmaningarna inom psykisk hälsa i vardagen samt minska ensamhet, social isolering och utanförskap.

– Dessa faktorer har stor inverkan på välbefinnande för medborgare i olika åldrar. Undersökningar visar att många människor som drabbas av utmaningar i välbefinnande och som särskilt skulle få nytta av att delta i konstnärlig, kulturell och annan kreativ verksamhet ofta utesluts, till exempel på grund av bristfällig servicerådgivning. Detta samarbete mellan kommunernas och organisationernas kulturtjänster och social- och hälsovårdstjänster vill vi utveckla till en fungerande helhet, säger Käpylä.

En gemensam tillställning för projekten om aktivt åldrande och kulturellt välbefinnande är naturlig, eftersom grundtanken bakom projekten är densamma: stödjande och främjande av funktionsförmågan och välbefinnandet med hjälp av motion samt kultur och kreativ verksamhet.

– Genom att hålla evenemanget på nätet når vi dem som är intresserade, oavsett var de bor. Inspelningen av tillställningen kan ses efteråt i två veckor. Oavsett åldern är alla välkomna, säger Mari Luonsinen, projektledare för aktivt åldrande, från programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland.

Luonsinen rekommenderar dem som är intresserade av webbinariet att ordna egna tillställningar där man kan titta på webbinariet tillsammans och diskutera dess innehåll. Några sådana hemmastudior hade ordnats i samband med det föregående webbinariet. Så behöver inte alla intresserade ha en egen dator eller smart enhet.

Senare planerar vi åtminstone ett seminarium kring psykisk hälsa, säger Mari Luonsinen.