Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 4.12.2023 09.36

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT palkitsee sote-työparien Varhan terveysasemilla tekemän intensiivisen asiakasohjauksen

Avainsanat:

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien Tärkeissä töissä -gaalassa Helsingissä palkitaan tänään innostavia ja merkittäviä kehittämistekoja. Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta palkitaan sote-työparimallina toteutettava intensiivisen asiakasohjauksen pilotti, josta on vajaan kolmen toimintavuoden aikana saatu lähestulkoon pelkkää positiivista palautetta niin työtä tekeviltä ammattilaisilta, yhteistyötahoilta kuin asiakkailtakin.

Iso osa Varhan asiakasvastaavista kokoontui marraskuussa tiimipäivään Turussa.

Joukko asiakasvastaavia eri puolilta Varhaa kokoontui marraskuussa tiimipäivään Turussa.

Monialainen asiakasohjaus on toimintamalli, joka alkoi helmikuussa 2021 Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen pilottina. Alun yksilötyöskentelyn jälkeen päädyttiin pian työparimalliin, koska tiiviille yhteistyölle koettiin tarvetta. So+te-asiakasvastaavatyöpareina toimivat sairaan- tai terveydenhoitaja ja sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä.

– Tämä Varhasta palkittava kehittämisprojekti, innostava teko, on hyvä ja tuloksellinen osoitus asiakashyötyä tuottavasta moniammatillisesta yhteistyöstä ja toimintamallien yhtenäistämisten eduista, kiittelee työelämän kehittämisen asiantuntija Anna-Mari Jaanu Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:stä ja palkintoraadista.

Projektin päällikkö Tiia Korpisalo Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta haluaa korostaa intensiivisen asiakasohjaustyön aitoa, ihmisläheistä tekemistä.

– Tämä ei ole vain toimintamalli tai jokin prosessi paperilla. Tässä palvelussa keskiössä on asiakas, aito ja kiireetön kohtaaminen. Oleellista on haasteiden tai sairauksien kuormittaman ihmisen tilanteen kokonaisvaltainen haltuunotto – yhdessä asiakkaan kanssa mietitään hänen tarpeitaan vastaavat ratkaisut ja palvelut ja kuljetaan hänen rinnallaan kohti sujuvampaa arkea, palkinnosta asiakasvastaavien puolesta kiitollinen projektipäällikkö miettii.

Asiakasvastaava tekee siis monialaista verkostotyötä koordinoijan roolissa ja kokoaa asiakkaan arjen palapelin pala kerrallaan ehjäksi kokonaisuudeksi.

– Onnittelen lämpimästi kaikkia hankkeeseen osallistuneita ammattilaisia ansaitusta tunnustuksesta. Hankkeessa on kehitetty sote-integraatioon perustuva monialainen, asiakaslähtöinen ja vaikuttava toimintamalli, josta on saatu erittäin hyvää palautetta sekä asiakkailta että ammattilaisilta ja joka on nyt huomioitu myös valtakunnallisesti, Varhan asiakasohjausjohtaja Jenni Kiviluoto sanoo.

”Mallissa kiteytyy koko sote-uudistuksen ja -integraation ydin”

Työikäisten sosiaalihuollon kehittämisohjelmassa aiemmin kehittäjäsosiaalityöntekijänä ja 2023 alusta projektipäällikkönä toiminut Laura Leppänen kertoo, että tässä asiakasvastaavien työparimallissa puhutaan nimenomaan intensiivisestä asiakasohjauksesta, koska asiakas- ja palveluohjausta voidaan toteuttaa myös hyvin kevyellä ohjauksella ja neuvonnalla – sosiaalityössä jopa anonyymisti esimerkiksi avoimissa kohtaamispaikoissa.

– Tässä intensiivisessä palvelussa syvennytään perusteellisesti runsaasti erilaisia palveluita tarvitsevan asiakkaan haasteiden ja tarpeiden selvittämiseen, joten työskentely on asiakkaista valtaosan kanssa tiiviimpää ja syvällisempää kuin perinteisessä asiakasohjauksessa. Molempia tarvitaan.

Paitsi tiiviissä yhteistyössä perus- ja erikoistason sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon kanssa projektissa on koko pilotin ajan tehty yhteistyötä myös monien yhdyspintojen kuten kolmannen sektorin, seurakuntien ja kulttuuri- sekä liikuntapalveluiden kanssa järjestämällä yhteistyöpalavereita ja työpajoja yhteistyön edistämiseksi.

– Monialaisen ja verkostomaisen työskentelytavan tarpeesta puhutaan tällä hetkellä laajalti. Tämä on tehty nimenomaan yhdessä, yli toimialarajojen, ja tällaisessa työssähän kiteytyy koko sote-uudistuksen ja sote-integraation ydin, Tiia Korpisalo sanoo.

Varhan sote-keskusten lisäksi mallia on ehditty syksyn 2023 ajan kokeilla Varsinais-Suomessa myös Tyks Akuutissa hyvin tuloksin. Siinä yhteistyö sosiaalipäivystyksen kanssa on ollut tiivistä.

– Kiitokset pilottikaudesta, tuloksista ja tästä saadusta tunnustuksesta ansaitsevat työntekijät kentällä: asiakasvastaavat, jotka ovat avoimin mielin ja suurella sydämellä heittäytyneet työn vietäväksi ja raivanneet tietä monialaiselle yhteistyölle, Korpisalo summaa.

Intensiivisen asiakasohjauksen pilotti päättyy Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen osalta vuoden loppuun. Mallia esitetään Varhassa vakinaistettavaksi osana vuoden 2024 talousarviovalmistelua.

Katso lisää: Käytäntötutkimuksia sosiaalityön toimintamalleista (THL): Laura Leppänen: Intensiivinen asiakasohjaus sote-työparina matalan kynnyksen sosiaalityössä s. 227

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n tiedote 4.12.