Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 4.12.2023 10.06

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT belönar den intensiva kundhandledning som arbetspar inom hälso- och sjukvården ger på Varhas hälsostationer

Nyckelord:

Idag i Helsingfors, på Viktigt arbete-galan som arrangeras av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, belönas inspirerande och betydelsefulla utvecklingsinsatser. I Egentliga Finlands välfärdsområde belönas ett pilotförsök där arbetspar inom hälso- och sjukvården ger intensiv kundhandledning. Under sina knappa tre år har verksamheten fått nästan enbart positiv respons från såväl yrkesverksamma som från partner och kunder.

Iso osa Varhan asiakasvastaavista kokoontui marraskuussa tiimipäivään Turussa.

Iso osa asiakasvastaavista Varhasta kokoontui marraskuussa tiimipäivään Turussa.

Multidisciplinär klienthandledning är en verksamhetsmodell som startade i februari 2021 som ett pilotprojekt för projektet Framtidens social- och hälsovårdscentraler i Egentliga Finland. Efter en inledande period av individuellt arbete infördes snart en modell med arbetande par, eftersom det fanns ett upplevt behov av nära samarbete. Som hälso- och sjukvårdstjänstens klientrådgivarpar fungerar en sjuksköterska och en socialrådgivare eller socialarbetare.

– Detta utvecklingsprojekt, en inspirerande handling, är en bra och framgångsrik demonstration av fördelarna med tvärvetenskapligt samarbete och samordning av verksamhetsmodeller", säger Anna-Mari Jaanu, specialist på arbetslivsutveckling från KT Kommun- och välfärdsregionernas arbetsgivarförbund och prisjuryn.

Projektledare Tiia Korpisalo från projektet Egentliga Finlands framtida social- och hälsocentraler vill betona vikten av intensiv klienthandledning på ett genuint, människoorienterat sätt.

– Detta är inte bara en verksamhetsmodell eller en process på papper. Den här tjänsten fokuserar på klienten, på ett genuint och avspänt bemötande. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp om situationen för en person som tyngs av utmaningar eller sjukdomar – tillsammans med klienten funderar vi på lösningar och tjänster som uppfyller deras behov och går tillsammans med dem mot en smidigare vardag, säger projektledaren, som på uppdrag av kundtjänstmedarbetarna är tacksam för priset.

Med andra ord arbetar en klientansvarig som koordinator i ett multidisciplinärt nätverk, där pusselbitarna i klientens dagliga liv läggs bit för bit för att bilda en sammanhängande helhet.

– Jag gratulerar varmt alla yrkesverksamma som är involverade i projektet för det välförtjänta erkännandet. Projektet har utvecklat en multidisciplinär, klientorienterad och effektiv verksamhetsmodell som bygger på integration av social- och hälsovård, som har fått mycket bra feedback från både klienter och yrkesverksamma och som nu också har fått nationellt erkännande", säger Jenni Kiviluoto, Varhas direktör för klienthandledning.

"Modellen kristalliserar hela kärnan av reformer och integration av hälso- och sjukvårdstjänsterna"

Laura Leppänen, som tidigare arbetat som utvecklingssocialarbetare i utvecklingsprogrammet för socialvård för personer i arbetsför ålder och som projektledare från början av 2023, säger att denna arbetsmodell för klientrådgivare specifikt hänvisar till intensiv klienthandledning, eftersom klient- och tjänstehandledning också kan genomföras med mycket lätt handledning och rådgivning – i socialarbete till och med anonymt, till exempel på öppna mötesplatser.

– Denna intensiva tjänst går på djupet med utmaningarna och behoven hos en klient som behöver ett brett utbud av tjänster, så arbetet med de flesta klienter är mer intensivt och djupgående än vid traditionell handledning. Båda behövs. 

Förutom ett nära samarbete med primär- och specialistvården samt socialvården har projektet också arbetat med ett antal gränssnitt under hela pilotprojektet, såsom tredje sektorn, församlingar och kultur- och idrottstjänster, genom att anordna samarbetsmöten och verkstäder för att främja samarbete.

– Behovet av ett multidisciplinärt och nätverksbaserat arbetssätt diskuteras nu på bred front. Detta har specifikt gjorts tillsammans, över sektorsgränserna, och denna typ av arbete är kärnan i hela reformen och integrationen av hälsovårds- och socialtjänsterna", säger Tiia Korpisalo.

Utöver Varhas social- och hälsovårdsenheter har modellen även testats under hösten 2023, på Åucs Akuten i Egentliga Finland med goda resultat. Där har samarbetet med socialjouren varit tätt.

– För pilotperioden, resultaten och detta erkännande förtjänar medarbetarna på fältet ett stort tack: klienttjänstmedarbetarna som öppet och helhjärtat har kastat sig in i arbetet och banat väg för ett multidisciplinärt samarbete, sammanfattar Korpisalo.

Pilotprojektet med intensiv klienthandledning för projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland avslutas i slutet av året. Modellen föreslås bli permanent i Varha som en del av förberedelserna inför budgeten för 2024.   

Läs mer (på finska): Praktiska undersökningar om socialarbetets verksamhetsmodeller (THL): Laura Leppänen: Intensiv klientvägledning som social- och hälsovårdsarbetspartners i socialt arbete med låg tröskel s. 227