Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 8.2.2024 15.23

Kuusi vaihtoehtoista mallia Tyks Salon sairaalan toiminnalle

Avainsanat:

Aluehallituksen järjestämisjaosto käsitteli kokouksessaan 7.2.2024 viisi vaihtoehtoista mallia Salon Sairaalan toiminnalle. Järjestämisjaosto lisäsi kuudennen mallin listalle ja päätti merkitä tiedoksi, että Salon sairaalan tulevaisuuden vaihtoehtoisten toimintamallien arvioinnista käynnistetään tarkempi selvitys.

Valkoinen, kaksiosainen, viisikerroksinen rakennus, jossa paljon ikkunoita.

Havainnekuva Salon sairaalan uudesta rakennuksesta, joka valmistuu vaiheittain vuosina 2025-2027.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on perusteltua arvioida erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja Salon sairaalan toiminnan turvaamiseksi. Salon sairaalan tulevaisuuden toimintamallien selvittämisen taustalla on lisäksi Varhan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma, johon on kirjattu tarve sopeuttaa hyvinvointialueen taloutta 270 miljoonalla vuoden 2026 loppuun mennessä. Palveluverkkoihin kohdistuva säästötarve on ohjelman mukaisesti noin 50 miljoonaan euroa.

– On selvää, että pohdittaessa Salon sairaalan tulevaisuutta ei takerruta ainoastaan yhteen vaihtoehtoon, vaan selvitetään myös vaihtoehtoisia malleja Salon sairaalan hyödyntämiseen jatkossakin, Tyks-sairaalapalveluiden johtaja Mikko Pietilä sanoo.

Salon sairaalan tulevaisuudelle on tunnistettu alustavasti seuraavia vaihtoehtoisia toimintamalleja:

  1. Salon sairaalan leikkausyksikkö on yksityinen yksikkö, jonka toiminnasta vastaa Varhan ja Varhan kilpailuttaman yhtiökumppanin muodostama yhteisesti omistama yritys.
  2. Salon sairaalan leikkausyksikkö on julkinen yksikkö, jonka leikkaustoiminnasta vastaa Varhan ja Varhan kilpailuttaman yhtiökumppanin muodostama yhteisesti omistama yritys (leikkaussalipalveluita tuottava operaattori).
  3. Salon sairaalan leikkaustoiminta siirretään Turkuun. Mallissa Salon sairaalan leikkaustoiminta siirretään Turkuun ja Saloon jää vain enimmillään klo 22 jatkuva perusterveydenhuollon päivystystoiminta.
  4. Salon sairaalan leikkaustoiminta siirretään Turkuun ja Salon leikkaussalit vuokrataan yksityiselle toimijalle.
  5. Varha perustaa oman yhtiön hoitamaan Salon sairaalan leikkaustoimintoja.
  6. Salon sairaalan toimiminen päiväkirurgisena yksikkönä.

Asiasta käydyn keskustelun aikana esitettiin, että käynnistetään esiselvitys siten, että vaihtoehtoisten toimintamallien kohta 5 täydennetään seuraavasti: "Varha perustaa oman yhtiön hoitamaan Salon sairaalan leikkaustoimintoja" sekä lisätään kohta 6. ”Salon sairaalan toimiminen päiväkirurgisena yksikkönä”. Jäsenet päättivät yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

Salon sairaalan selvitystyössä on valmistelun edetessä tarkoitus hyödyntää myös ulkopuolista konsulttia. Selvitystyön yhteydessä selvitetään samalla vapaan hoitopaikan valinnan perusteella tulevien potilaiden sekä yksityisten lääkäriasemien kautta tulevien, itse maksavien potilaiden mahdollisuutta hyödyntää leikkaussalipalveluita edellä kuvatuissa vaihtoehdoissa.

STM:n työryhmän selvitys taustalla

Selvitystyön taustalla on myös Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työ- ja ohjausryhmän selvitys sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten nykytilanteesta terveydenhuollonhenkilöstövajeen sekä kertyneen hoitovelan vuoksi.

Selvityksen tehneen virkatyöryhmän tehtävänä oli laatia kansallinen selvitys erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuudesta, työnjaosta ja yhteistyöstä. Selvitys julkaistiin 11.1.2024. Selvitystä on tarkoitus hyödyntää säädösvalmistelun ja kansallisen ohjauksen tukena.

Työryhmän mukaan nykyisen laajuisella sairaala- ja päivystysverkolla sairaaloihin ei saada riittävästi osaavaa henkilökuntaa, eikä nykymalli ole työryhmän näkemyksen mukaan taloudellisesti kestävä. Työryhmä ehdotti, että Suomessa olisi vastaisuudessa viisi yliopistosairaalaa ja 5-8 keskussairaalaa. Toteutuessaan malli lopettaisi Salon sairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen ja sen myötä vaativamman leikkaustoiminnan.

Uusi sairaala valmis Salossa vaiheittain 2025-2027

Salon sairaala uudistuu lähivuosina, kun rakenteilla oleva uusi rakennus korvaa osan nykyisen sairaalan tiloista. Uusi sairaala, joka valmistuu sairaalakäyttöön vaiheittain vuosina 2025-2027, on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ensimmäinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteiseksi suunniteltu sairaala.