Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 8.2.2024 15.28

Sex alternativa modeller för ÅUCS Salo sjukhus

Nyckelord:

Vid sitt möte den 7 februari 2024 diskuterade sektionen för organisering i välfärdsområdesstyrelsen fem alternativa modeller för verksamheten på Salo sjukhus. Sektionen beslutade att tillägga en sjätte modell på listan och att anteckna för kännedom att en mer detaljerad utredning kommer att inledas för att utvärdera de alternativa modellerna för Salo sjukhus framtid.

Valkoinen, kaksiosainen, viisikerroksinen rakennus, jossa paljon ikkunoita.

Bild på hur Salo sjukhus nybygge ska se ut. Byggnaden blir färdig etappvis åren 2025-2027.

Det är motiverat att bedöma olika alternativ för den framtida verksamheten vid Salo sjukhus i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha). Utredningen av de framtida verksamhetsmodellerna för Salo sjukhus baserar sig också på Varhas produktivitets- och ekonomiprogram, som innehåller ett behov av att anpassa välfärdsområdets ekonomi med 270 miljoner euro före utgången av 2026. Enligt programmet uppgår de besparingar som behövs i servicenätverken till cirka 50 miljoner euro.

– Det är klart att när vi funderar på Salo sjukhus framtid kommer vi inte bara att hålla oss till ett alternativ, utan vi kommer också att undersöka alternativa modeller för den fortsatta användningen av Salo sjukhus, säger Mikko Pietilä, direktör för ÅUCS-sjukhustjänster.

Följande alternativa modeller för Salo sjukhus framtid har preliminärt identifierats:

1. Kirurgiska enheten vid Salo sjukhus blir en privat enhet som drivs av ett samägt bolag som bildats av Varha och en partner som Varha har konkurrensutsatt.

2. Kirurgiska enheten vid Salo sjukhus blir en offentlig enhet, som drivs av ett samägt bolag som bildats av ett partnerskap mellan Varha och en samarbetspartner som Varha har konkurrensutsatt (en operatör som producerar operationssalsservice).

3. Den kirurgiska verksamheten vid Salo sjukhus flyttas till Åbo. I denna modell flyttas den kirurgiska verksamheten vid Salo sjukhus till Åbo och kvar i Salo blir endast primärvårdens jourverksamhet, som fortsätter högst till kl. 22.00.

4. Den kirurgiska verksamheten vid Salo sjukhus flyttas till Åbo och Salos operationssalar hyrs ut till en privat aktör.

5. Varha bildar ett eget bolag för att driva Salo sjukhus kirurgiska verksamhet.

6. Salo sjukhus ska fungera som en dagkirurgisk enhet.

Under diskussionen föreslogs att en preliminär utredning ska inledas genom att lägga till följande till punkt 5 i alternativen: "Varha ska bilda ett eget bolag för att hantera den kirurgiska verksamheten vid Salo sjukhus" och lägga till punkt 6: "Salo sjukhus ska fungera som en dagkirurgisk enhet". Medlemmarna godkände enhälligt den föreslagna ändringen.

Utredningen om Salo sjukhus genomförs också med hjälp av en extern konsult i takt med att förberedelsearbetet framskrider. Samtidigt kommer utredningen att undersöka möjligheten för patienter som omfattas av det fria sjukhusvalet och självbetalande patienter som kommer via privata läkarcentraler att använda operationssalstjänsterna enligt de alternativ som beskrivs ovan.

SHM:s arbetsgrupps rapport i bakgrunden

Undersökningen bygger också på en rapport från en arbets- och styrgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet om den nuvarande situationen för sjukhus och jourtjänster dygnet runt mot bakgrund av bristen på vårdpersonal och den ackumulerade skulden för vård.

Arbetsgruppen som genomförde undersökningen hade till uppgift att utarbeta en nationell rapport om nivåindelningen, arbetsfördelningen och samarbetet mellan sjukhusen och jouren inom den specialiserade sjukvården. Rapporten publicerades den 11.1.2024. Rapporten kommer att användas som stöd för beredningen av lagstiftning och nationella anvisningar.

Enligt arbetsgruppen ger det nuvarande nätverket av sjukhus och akutmottagningar inte tillräckligt med utbildad personal, och arbetsgruppen anser att den nuvarande modellen inte är ekonomiskt hållbar. Arbetsgruppen föreslog att Finland i framtiden ska ha fem universitetssjukhus och 5-8 centralsjukhus. Om modellen förverkligas skulle Salo sjukhus jour dygnet runt och de mer krävande kirurgiska tjänsterna i anslutning till den försvinna.

Nytt sjukhus färdigt i Salo etappvis 2025-2027

Salo sjukhus kommer att renoveras under de närmaste åren, och en ny byggnad håller på att byggas för att ersätta en del av det befintliga sjukhuset. Det nya sjukhuset, som kommer att färdigställas för sjukhusbruk i etapper mellan 2025 och 2027, blir det första sjukhuset i Egentliga Finlands välfärdsområde som planeras som ett gemensamt sjukhus för primär- och specialsjukvård.