Hyppää pääsisältöön

Ammattilaiselle

Uutinen Julkaistu 3.11.2023 11.28

Nuorten palvelut verkossa: ammattilaisille suunnattu verkostotapahtuma

Avainsanat:

Sähköinen perhekeskus kutsuu nuorten kanssa työskentelevät ja heidän hyvinvointiinsa liittyvistä palveluista päättävät 14.12. Turun Logomoon tutustumaan sähköisen perhekeskuksen ajankohtaisiin kuulumisiin sekä nuorten asiointiportaali Omahelpperiin. Tavoitteena on koota Varsinais-Suomen alueen nuorten palveluita yhdelle sähköiselle alustalle ja siten helpottaa nuorten pääsyä palveluihin. Tilaisuus on maksuton ja suomenkielinen.

Kolme nuorta istuu rinnakkain katselemassa älypuhelimiaan keskittyneesti.

Samalle sivustolle kootut palvelut hyödyttävät alueen nuoria ja nuorten asioiden parissa työskenteleviä ammattilaisia.

- Nuoret hyötyisivät varmasti muun muassa vertaistuesta ja matalan kynnyksen palveluista, mutta eivät välttämättä löydä niitä. DigiFinlandin Omahelpperi voisi olla hyvä keino osaltaan ratkomaan tätä ongelmaa, kertoo Elisa Jyllikoski Varhan sähköisestä perhekeskuksesta.

Omahelpperi on 12–29-vuotiaille nuorille rakennettu verkkosivusto. Se kokoaa yhteen nuorten hyvinvointiin liittyviä palveluita yli sektorirajojen. Omahelpperi on suunniteltu opastamaan nuoria palveluiden pariin ja antamaan heille luotettavaa tietoa sekä ensivaiheen neuvontaa.

Omahelpperi on DigiFinlandin, hyvinvointialueiden, järjestöjen, seurakuntien ja kansallisten toimijoiden yhteiskehittämisen tulos. Sähköisen perhekeskuksen tehtävä on edistää sen käyttöönottoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueella.

Asiointiportaali avuksi myös ammattilaisille

Jyllikosken mukaan ammattilaisten ja palveluntarjoajien tavoittaminen ratkaisee sen, miten toimiva asiointiportaalista muodostuu.

- Tehtävämme on koota mahdollisimman kattavasti nuorille suunnattuja palveluita sähköisille alustoille myös täällä Varsinais-Suomen alueella. Toinen tavoite on, että ammattilaiset osaavat tulevaisuudessa ohjata nuoria palveluiden pariin, hän sanoo.

Projektiasiantuntija Sini Eräpuro toivoo juuri nuorille suunnatusta sivustosta tulevaisuudessa hyödyllistä työkalua myös ammattilaisille itselleen.

- Sähköinen perhekeskus antaa myös palveluntarjoajille opastusta siinä, miten heidän tietonsa saadaan esille sähköisillä alustoilla, Eräpuro lupaa.

Palvelun kehittäjät tulevat kuulemaan myös nuorten omia tarpeita. Sähköinen perhekeskus suunnittelee keväälle 2024 sanatyöpajoja, joissa varsinaissuomalaiset nuoret pääsevät kehittämään palvelua.

Sähköisen perhekeskukseen liittyvät toimenpiteet toteutetaan hyvinvointialueella osana Kestävän kasvun Varsinais-Suomi –hanketta Euroopan unionin rahoituksella.

Sähköisen perhekeskuksen Nuorten palvelut verkossa -tilaisuus järjestetään Logomossa (Teatro-Sali, Junakatu 9, Turku) 14.12.2023 klo 13.30–16. Tilaisuus on suunnattu nuoria työssään kohtaaville Varhan, kuntien, kolmannen sektorin, seurakuntien ja yksityisten palveluntuottajien ammattilaisille ja perheiden palveluista päättäville tahoille. Tapahtuma striimataan, mutta sitä ei tallenneta.

Ilmoittaudu maksuttomaan tapahtumaan 11.12.2023 mennessä.
Paikkoja on rajallisesti.

Tapahtuman ohjelma

Avauspuhe 
Mikko Pakarinen, sote-palveluiden tulosaluejohtaja, Varha 
 
Omahelpperin esittely 
Hanna Manelius, sähköisen perhekeskuksen 
kehityspäällikkö, sähköinen perhekeskus, DigiFinland Oy 
 
Syvään päähän - haastattelu 
Tommi Grönroos, etsivä nuorisotyö & Redrama (Lasse Mellberg) 

Meidän nuoret nyt ja huomenna – tulevaisuuden ilmiöt 
Sofia Virta, aluevaltuutettu, Varha 
 
Päätössanat 
Terhi Vierikko, perhekeskusjohtaja, Varha 

Lisätietoja 

Elisa Jyllikoski
Projektiasiantuntija
elisa.jyllikoski@varha.fi
puh. 050 573 8389

Sini Eräpuro
Projektiasiantuntija
sini.erapuro@varha.fi
puh. 050 341 5272

Sähköisen perhekeskuksen tavoite on tukea perhekeskustyön fyysisiä palveluita kohdistamalla asukkaille ensivaiheen opastusta, ohjausta ja neuvontaa helposti ja oikeaan aikaan. 

Kestävän kasvun Varsinais-Suomi –hankkeen tehtäviin kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa vuosina 2022–2025.

Kuva sisältää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen, Suomen kestävän kasvun ohjelman sekä Euroopan unionin rahoittama: Next Generation EU -logot