Hoppa till huvudinnehåll

För proffs

Nyhet Publicerad 3.11.2023 12.10

Ungdomstjänster på webben: ett webbevenemang riktat till yrkesverksamma

Nyckelord:

Elektroniska familjecentralen bjuder in dem som arbetar med ungdomar och dem som besluter om tjänster relaterade till deras välbefinnande till Logomo i Åbo 14.12, för att bekanta sig med de senaste nyheterna om det elektroniska familjecentret och e-tjänsten Omahelpperi för ungdomar. Syftet är att samla Egentliga Finlands ungdomstjänster på en enda elektronisk plattform och därmed underlätta ungdomarnas tillgång till tjänsterna. Evenemanget är avgiftsfritt och finskspråkigt.

Kolme nuorta istuu rinnakkain katselemassa älypuhelimiaan keskittyneesti.

De tjänster som samlas på samma webbplats kommer att gynna regionens ungdomar och yrkesverksamma som arbetar med ungdomsfrågor.

- Ungdomarna skulle säkert gynnas av bland annat kamratstöd och tjänster med låg tröskel, men de kanske inte hittar dem. DigiFinlands Omahelpperi kan vara ett bra sätt att vara till hjälp för att lösa detta problem, berättar Elisa Jyllikoski från Varhas elektroniska familjecenter.

Omahelpperi är en webbplats för ungdomar i åldern 12–29 år. Den samlar tjänster relaterade till ungdomars välbefinnande över sektorsgränserna. Omahelpperi är utformad för att vägleda ungdomar till tjänster och ge dem tillförlitlig information och inledande råd.

Omahelpperi är resultatet av ett utvecklingssamarbete mellan DigiFinland, välfärdsregionerna, organisationer, församlingar och nationella aktörer. Det elektroniska familjecentrets uppgift är att främja dess implementering i Egentliga Finlands välfärdsområde.

E-tjänsten hjälper även yrkesverksamma

Enligt Jyllikoski kommer e-tjänstens funktionalitet att avgöra hur väl den når ut till yrkesverksamma och tjänsteleverantörer

- Vår uppgift är att så omfattande som möjligt samla tjänster riktade till ungdomar på elektroniska plattformar också här i Egentliga Finland. Det andra målet är att yrkesverksamma ska kunna hänvisa ungdomar till tjänsterna i framtiden", säger hon.

Projektexpert Sini Eräpuro hoppas att webbplatsen för ungdomar i framtiden också kommer att vara ett användbart verktyg för de yrkesverksamma själva.

- Det elektroniska familjecentret ger också tjänsteleverantörerna vägledning om hur deras uppgifter kan presenteras på elektroniska plattformar, säger Eräpuro.

Utvecklarna av tjänsten kommer också att lyssna på ungdomarnas egna behov. Den elektroniska familjecentret planerar ordworkshops under våren 2024, där ungdomarna i Egentliga Finland kan utveckla tjänsten.

Åtgärder relaterade till det elektroniska familjecentret kommer att genomföras inom välfärdsområdet som en del av projektet Hållbar tillväxt i Egentliga Finland, med finansiering från Europeiska unionen.

Evenemanget för det elektroniska familjecentret kommer att arrangeras på Logomo (Teatro-Sali, Junagatan 9, Åbo) 14.12.2023 kl. 13.30–16. Evenemanget riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med ungdomar i sitt arbete, från Varha, kommuner, tredje sektorn, församlingar, privata tjänsteleverantörer och för familjetjänsters beslutsfattare. Evenemanget kommer att streamas, men inte spelas in.

Anmäl dig till det avgiftsfria evenemanget senast 11.12.2023.
Antalet platser är begränsat.

Evenemangets program

Evenemanget är finskspråkigt.

Öppningstal
Mikko Pakarinen, resultatområdesdirektör för social- och hälsovårdstjänster, Varha 
 
Presentation av Omahelpperi 
Hanna Manelius, utvecklingschef  för
elektroniska familjecentret, DigiFinland Oy 
 
Djupt in i huvudet – intervju  
Tommi Grönroos, etsivä nuorisotyö & Redrama (Lasse Mellberg) 
 
Våra unga nu och i morgon – framtidens fenomen 
Sofia Virta, regionfullmäktigeledamot, Varha 
 
Avslutningsord 
Terhi Vierikko, familjecenterdirektör Varha 

Ytterligare uppgifter

Elisa Jyllikoski
Projektsakkunnig
elisa.jyllikoski@varha.fi
050 573 8389

Sini Eräpuro
Projektsakkunnig
sini.erapuro@varha.fi
050 341 5272

Målet med det elektroniska familjecentret är att stödja de fysiska tjänsterna i familjecentrets arbete, genom att erbjuda invånarna inledande vägledning, rådgivning och stöd på ett enkelt och snabbt sätt. 

Projektet Hållbar tillväxt i Egentliga Finland syftar till att stärka tillgången till social- och hälsovårdstjänster och öka deras kostnadseffektivitet. Projektet är en del av Finlands program för hållbar tillväxt under åren 2022–2025.

Logotyper: Egentliga Finlands välfärdsområde, Finlands program för hålbar tillväxt och Finansieras av Europeiska unionen - Next Generation EU.