Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 15.8.2023 08.50

Omaishoitoa kehitetään yhteistyössä

Avainsanat:

Varsinais-Suomen omaishoitajien järjestöt ja Omaishoitajaliitto luovuttivat omaishoidon tilannetta käsittelevän kannanoton Varhan aluehallituksen puheenjohtajille ja Varhan omaishoidon toimijoille tiistaina 15.8. Varha on osaltaan kesän aikana kysynyt omaishoitajilta, minkälaiseksi he kokevat elämänlaatunsa ja tuen tarpeensa. Kyselyn vastaukset analysoidaan ja ne huomioidaan mm. omaishoitajia tukevien palvelujen suunnittelussa.

Sanna Vauranoja ja tummiin vaatteisiinpukeutunut nainen katsovat kameraan.

Kuvassa vasemmalla Turun seudun Omaishoitajat ry:n toiminnanjohtaja Katja Havula ja aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet alle 18-vuotiaille sekä 18 vuotta täyttäneille valmisteltiin syksyllä 2022 yhteistyössä kuntien, Tulevaisuuden Sotekeskus ja Kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeiden kanssa. Myöntämisperusteiden yhtenäistämisen myötä nykyisten palvelussa olevien asiakkaiden palvelun tarve on arvioitu uudelleen ja hoidettavien/hoitajien kanssa tehdään uudet omaishoitosopimukset.

Kiitosta kannanotossa annetaankin juuri myöntämisperusteiden yhtenäistämisestä ja sitä kautta omaishoitajien alueellisen yhdenvertaisuuden lisäämisestä. Positiivisena koettiin esimerkiksi se, että omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikaisesta hoidettavan hoidosta ei peritä omavastuuosuutta.

Huolena kannanotossa nostetaan esille omaishoitajien jaksaminen ja palveluiden yhtenäinen saatavuus Varhan alueella huolimatta yhtäläisistä tuen myöntämisperusteista. Monella omaishoitajalla jäävät kannanoton mukaan lakisääteiset vapaat pitämättä. Lisäksi omaishoitajilla ei ole riittävästi tietoa erilaisista vapaajärjestelyistä.  

Henkilöitä seisoo neuvottelutilassa

Omaishoitajille suunnatusta kyselystä tukea palveluiden kehittämiseen

Järjestöjen kannanotossa kutsutaan Varhan toimijoita yhteiseen työhön, jolla varmistetaan Varhan kehittyminen Suomen johtavaksi hyvinvointialueeksi omaishoitajien tukemisessa ja jossa

omaishoitajat saavat yhdenvertaisesti riittävät palvelut ja tukea. Varha ottaa järjestöjen kutsun yhteistyöhön kiitollisuudella vastaan. Työ on aloitettu.

Esimerkiksi Varsinais-Suomen omaishoitajille suunnattuun Omaishoitajien tuen tarve ja omaishoidon tuen palvelujen kehittäminen -kyselyyn saatiin kesän aikana sähköisesti 581 vastausta ja paperisen lomakkeen täytti ainakin 500 omaishoitajaa tai sijaishoitajaa. Vastauksia tuli myös alueen jokaisesta 27 kunnasta eli kysely on tavoittanut kohderyhmää laajasti. Varsinais-Suomessa on yhteensä noin 4100 sopimusomaishoitajaa, joista alle 18-vuotiaiden omaishoitajia on noin 900. 18 vuotta täyttäneiden omaishoitajia on noin 3200 (18 - 64 v. 700 ja 65 v. täyttäneiden 2500).

- Saimme vastauksia ilahduttavan paljon - iso kiitos kaikille vastanneille, kertoo ikääntyneiden palveluiden palvelujohtaja Marika Tuimala.

- Alustavassa vastausten tarkastelussa noin 64 prosenttia sähköiseen kyselyyn vastaajista oli yli 65-vuotiaita ja kaikista vastaajista noin 77 prosenttia oli naisia. Noin 70 prosenttia koki oman jaksamisen hyväksi tai melko hyväksi. Vapaissa vastauksissa huolena esiin nousivat esimerkiksi psyykkinen kuormitus ja hoidettavien terveys, Tuimala jatkaa.

- Tulokset analysoidaan ja raportoidaan, myös niin, että ne ovat omaishoitajien tutustuttavissa. Omaishoitajaa tukevien palvelujen valikkoa tule kehittää kyselyn vastausten suuntaan. Kehittämisessä on huomioitava omaishoidettavan hoitopalvelut omaishoitajan vapaapäivien aikana. Varhan omaishoitajien terveystarkastusten toimintamalli on vielä kuvaamatta. Tässäkin on tärkeää huomioida kyselyn tulokset, kuvaa integraatiopäällikkö Kirsi Kiviniemi. 

Kyselyn tarkemmista tuloksista tiedotetaan vielä erikseen myöhemmin syksyn aikana.

Omaishoitajien tuen tarve ja omaishoidon tuen palvelujen kehittäminen -kyselyn linkki lähetettiin sähköpostite niille omaishoitajille, joiden sähköpostiosoite on ollut Varhan ikääntyneiden palveluiden asiakasohjausyksikön tiedossa. Lisäksi kysely lähetettiin postitse paperisena versiona palautuskuorella kaikille omaishoitajille. Kyselyyn pääsi vastaamaan myös Varhan nettisivuilla. Kysely oli avoinna 12.7.–6.8.2023.

Kysely suunnattiin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen omaishoitajille, sijaishoitajille ja omaishoidon kehittämisestä kiinnostuneille. Kyselyn tarkoituksena on ollut selvittää minkälaiseksi omaistaan hoitavat tai tukevat omaishoitajat kokevat elämänlaatunsa ja tuen tarpeensa. Kyselyssä omaishoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka pitää huolta läheisestään, riippumatta iästä ja siitä, onko hän tehnyt omaishoitosopimuksen hyvinvointialueen kanssa vai ei, tai asuuko hän samassa taloudessa hoidettavan kanssa.

Lue lisää: