Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 17.11.2023 11.13

Osallisuus kuuluu kaikille

Avainsanat:

Toimiva osallisuuden suunnittelu auttaa Varhaa kehittämään ja järjestämään oikeita ja laadukkaita, asukkaiden tarpeita vastaavia palveluja. Osallisuutta edistetään parhaiten arjen ympäristöissä ja jokaisessa asiakaskohtaamisessa.

Kuvituskuva, osallisuus

Asukkaiden vahva sitoutuminen osallisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin tehostaa Varhan pyrkimystä parempiin palveluihin monella tasolla. Siitä on hyötyä paitsi yksilön oman elämänhallinnan ja hyvinvoinnin näkökulmasta, myös yhteisöllisyyden ja konkreettisen osallistumisen näkökulmasta.

Asukkaiden osallisuuden tärkeyttä korostaa myös aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja.

- Päätöksiä valmisteltaessa ja palveluita kehittäessämme on erittäin tärkeää kuulla, miten asukkaamme kokevat päätösten ja mahdollisten muutosten vaikutukset omassa arjessaan. On äärimmäisen arvokasta kuulla asiakkailtamme, miten onnistumme jokaisena päivänä toimimaan ystävällisesti ja yhdenvertaisesti.

- On tärkeää pitää mielessä, että osallisuus todella kuuluu kaikille. Se edellyttää meiltä osallisuuden rakenteita myös niille asiakkaillemme, jotka eivät ensimmäiseksi tule ottaneeksi kantaa palveluiden toimivuuteen tai päätöksiimme, Vauranoja jatkaa.

Yhteistyö järjestökentän kanssa ensiarvoisen tärkeää

Varhan eri järjestöjen kanssa tekemä yhteistyö on keskiössä puhuttaessa osallisuudesta asukkaiden elämässä.

- Yhtenä esimerkkinä yhteistyöstä on Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen kanssa suunniteltu ja toteutettu kokemusasiantuntijakoulutuspilotti 2022 – 2023. Se sisälsi kartoituksen järjestöjen ja seurakuntien kokemusasiantuntijatoiminnasta ja yhteisen keskustelutilaisuuden, kertoo aluesuunnittelija Marjut Aalto Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksestä.

Ohje kokemusasiantuntijatoiminnasta Varhan alueella on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.

- Järjestöjen toiminta on jo itsessään yksi osallisuuden muoto. Varhan ja järjestöjen vahvan yhteistyön kautta asiakkaan ja asukkaan ääntä saadaan esille Varhan palveluiden kehittämisessä, Aalto jatkaa.

Merkittävä yhteistyömuoto ilmenee myös tilakysymyksissä. Varha luovuttaa korvauksetta hallinnassaan olevia tiloja järjestöjen käyttöön vuoden 2023 loppuun asti. Vakiovuorot ja muu tilojen käyttö jatkuu lähtökohtaisesti nykyisellään eli järjestöt voivat käyttää samoja tiloja kuin tähänkin asti.

Kokemusasiantuntijuuden avulla kohti asiakaslähtöisempiä palveluita

Osallisuus konkretisoituu asiakaskohtaamisissa. Niissä saatavat kokemukset auttavat kehittämään palveluita entistä vuorovaikutteisimmiksi.

- Mielestäni osallisuuden perustana on yksilöllinen kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen aidosti, huomioiden asiakkaan elämäntarina sairauksineen. Minulle oman hoitoni päätöksentekoon osallistuminen on ollut merkittävää, toteaa Varhan koulutettu kokemusasiantuntija Tuula Nikkilä.

Asiakasosallisuuden kautta voidaan päästä kohti yhteiskehittämistä, jolloin voidaan yhdistää asiakkaiden ja heidän läheistensä kokemustieto, ammattilaisten näyttöön perustuva toiminta ja heidän kokemustietonsa.

- Kokemusasiantuntijuuden kautta voidaan lisätä ymmärrystä sekä suunnitella, kehittää ja arvioida palveluita. Kokemusasiantuntija voi omalla esimerkillään tuoda toivoa sekä ymmärrystä tilanteeseen, Nikkilä lisää.

Varhan osallisuussuunnitelma työn alla

Tekeillä oleva osallisuussuunnitelma 2023 - 2025 kuvaa, miten varsinaissuomalaiset ihmiset, järjestöt, elinkeinoelämä ja muut sidosryhmät voivat osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueemme palveluihin ja päätöksentekoon.

Suunnitelma kuvaa osallisuuden nykytilan, tavoitteet, käytännöt sekä kehittämistoimenpiteet. Suunnitelma toimii ohjeena ja –lupauksena asukkaillemme ja tekee näkyväksi, miten edistämme osallisuutta ja tuomme sen osaksi arkityötä.

- Itse ajattelen, että mitkään suunnitelmat, strategiat tai periaatteet eivät auta, mikäli osallisuus ja asiakaslähtöisyys eivät ole kiinteä osa toimintakulttuuriamme, jokapäiväistä työtämme, korostaa Sanna Vauranoja.

Osallisuussuunnitelma laaditaan valtuustokausittain ja sen etenemisestä raportoidaan aluehallitukselle vuosittain. Varhan ensimmäinen osallisuussuunnitelma etenee aluehallituksen päätettäväksi joulukuussa.

Lue lisää osallisuudesta