Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 22.3.2024 09.45

Osastojen toimintaan muutoksia Maskussa, Pöytyällä ja Paraisilla

Avainsanat:

Tyks Yle* sairaalaosastojen toimintoja siirretään palvelualueen sisällä muun muassa lääkärivajeen ja sisäilmaongelman vuoksi. Henkilökunnan kanssa käydään muutosneuvottelut, joissa on tarjolla varma työpaikka samalla palvelualueella.

Kaksi vaaleanturkoosia sydäntä turkoosilla pohjalla.

*Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalvelut, kotisairaalat ja palliatiivinen keskus –tulosryhmä.

Tyks-sairaalapalvelulautakunta hyväksyi osaltaan Maskun perusterveydenhuollon vuodeosastojen toimintojen siirtämisen muihin Varhan yksiköihin kokouksessaan 21.3. Syynä ovat kiinteistön sisäilma- ja kosteusvaurio-ongelmat.

Tyks Yle Maskun osastoilla on 25 potilaspaikkaa.

– Saamme muiden osastojen potilaspaikkamääriä lisättyä siten, että läntisen palvelualueen kokonaispaikkamäärä säilyy ennallaan. Suunnitelmamme mukaan tulisi Tyks Yle Naantaliin 6 lisäpaikkaa, Raisioon 7 ja Uuteenkaupunkiin 12 paikkaa lisää, tulosryhmäjohtaja, ylilääkäri Sari Koistinen sanoo.

Maskun vuodeosaston henkilöstölle tarjotaan työtä palvelualueen sisällä muilta osastoilta. Henkilöstöä on osastonhoitaja, 16 sairaanhoitajaa, 11 lähihoitajaa, 2 lääkäriä ja osastonsihteeri. Maskun kotisairaala on jo siirretty muualle henkilökunnan runsaan oireilun vuoksi.

Henkilökunnan muutosneuvottelut pidetään 26.3. ja 8.4. Neuvottelujen välisenä aikana järjestetään koko henkilökunnan kanssa henkilökohtaiset keskustelut sijoittautumisesta tulosryhmän palvelualueen muihin yksikköihin.

Paraisten geriatrisesta osastosta kuntouttava arviointiyksikkö ikääntyneiden palveluiden tulosalueelle

Paraisten geriatrisen osaston toiminta on suunniteltu lopetettavaksi 1.5. Tässä yhteydessä osaston tilat siirrettäisiin ikääntyneiden palveluiden käyttöön. 

– Ikääntyneiden palvelut aloittaisi kiinteistössä kuntouttavan arviointitoiminnan ja lyhytaikaisen asumispalvelun yksikön. Tässä yhteydessä osaston 25 hoitopaikkaa korvautuisivat ikääntyneiden palveluiden 18 lyhytaikaispaikalla ja 8 arviointipaikalla. Perustettavaan yksikköön on tarkoitus keskittää koko Varhan ruotsinkielistä asiakaskuntaa palveleva kuntouttava lyhytaikaishoito, Sari Koistinen kertoo.

Ikääntyneiden palvelulautakunta päätti omalta osaltaan kuntouttavan arviointiyksikön perustamisesta Paraisille kokouksessaan 13.3. Lautakunta päätti esittää aluehallituksen järjestämisjaostolle ja edelleen aluehallitukselle, että Paraisten geriatrinen osasto muutetaan ikääntyneiden palveluiden tulosalueen kuntouttavaksi arviointiyksiköksi.

Perustettavaan ikääntyneiden palveluiden yksikköön siirtyy Paraisten geriatriselta osastolta yhteensä 26 työntekijää. Muutosneuvottelut aiheesta on käyty yhdessä ikääntyneiden palveluiden edustajien kanssa. Myös henkilökohtaiset neuvottelut on käyty kaikkien Paraisten geriatrisen osaston työntekijöiden kanssa.

Tyks-sairaalapalvelulautakunta esittää aluehallituksen järjestämisjaostolle ja edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle Paraisten geriatrisen osaston (osasto 2) siirtämistä Tyks-sairaalapalvelut tulosalueelta ikääntyneiden palveluiden tulosalueelle.

Tyks-sairaalapalveluiden tulosalueen talousarviosta siirrettäisiin ikääntyneiden palveluiden tulosalueen talousarvioon ulkoisia menoja 1,5 miljoonaa euroa sekä sisäisiä menoja 625 000 euroa 1.5. alkaen.

Pöytyän sairaalaosaston toiminnan siirtämistä pysyvästi selvitetään 

Vakavan lääkäripulan takia Tyks Yle Pöytyän sairaalaosaston paikkojen siirtämistä pysyvästi muihin yksiköihin selvitetään. Osaston potilaat ja henkilökunta ovat jo siirtyneet tilapäisesti palvelualueen muihin yksiköihin.
Tyks Yle Pöytyän osasto jouduttiin sulkemaan tällä viikolla.

– Lääkärin akuutin puuttumisen vuoksi, potilasturvallisuuden varmistamiseksi jouduimme siirtämään osaston toiminnan tilapäisesti keskisen alueen muihin yksiköihin, Sari Koistinen kertoo.

Tyks-sairaalapalvelulautakunta palautti lisävalmisteltavaksi Pöytyän vuodeosaston toiminnan siirtämisen. Varsinainen siirtopäätös on tuotava erikseen päätettäväksi.

Tyks Yle Loimaalle on suunniteltu alkuvaiheessa 8 lisäpaikkaa. Tyks Yle Liedon osaston paikkamäärä kasvaisi nykyisestä 20:stä 30:en, Kaarina 6 lisäpaikalla ja Paimio 5:llä.

Pöytyän sairaalaosasto oli 28 paikkainen kun Varha aloitti, mutta lääkäripulasta johtuen se on toiminut 20 paikkaisena jo alkukeväästä 2023 lähtien.

Lääkärin sijaistyövoimaa ei ole ollut saatavissa, mikä on johtanut vuonna 2023 ja 2024 myös vuokratyön ostamiseen. 

Muutosneuvottelut Pöytyällä ovat alkamassa 25.3., jonka jälkeen jokaisen työntekijän kanssa käydään henkilökohtaiset neuvottelut tulevaisuuden työskentelypaikasta. Neuvottelujen tulos tuodaan Tyks-sairaalapalveluiden lautakuntaan 18.4. 

– Työtehtäviä löytyy jokaiselle ammattiryhmälle keskisen palvelualueen muista osastoista ja kotisairaaloista. Siirtymistä uuteen yksikköön valmistellaan jokaisen työntekijän oman henkilökohtaisen toiveen mukaisesti, Koistinen sanoo.

Pöytyän osastolla on työskennellyt 9 sairaanhoitajaa, 11 lähihoitajaa sekä osastosihteeri, osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Osasto on toiminut kotiosastona kolmelle hoitohenkilöstön resurssipoolin työntekijälle. Lisäksi osastolla on työskennellyt Tyks asiantuntijapalveluiden fysioterapeutti. 

Pöytyän sairaalaosaston tilat on tavoitteena vapauttaa 1.7. alkaen. Varhan sote-keskuspalvelut ottaisi tilat omaan käyttöönsä. 

Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalvelut, kotisairaalat ja palliatiivinen keskus

Itäinen palvelualue

Kemiönsaari, Parainen, Salo, Somero

Keskinen palvelualue

Kaarina, Lieto, Loimaa, Paimio, Pöytyä

Läntinen palvelualue

Laitila, Masku, Naantali, Raisio, Uusikaupunki