Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 22.3.2024 11.42

Ändringar i avdelningarnas verksamhet i Masku, Pöytyä och Pargas

Nyckelord:

ÅUCS Alm* sjukhusavdelningarnas funktioner flyttas inom serviceområdet bland annat på grund av läkarbrist och problem med inomhusluften. Med personalen förs omställningsförhandlingar där det finns ett säkert jobb inom samma serviceområde.

Två ljusa turkosa hjärtan på en turkos bakgrund.

*Avdelningstjänsterna inom allmänmedicin och rehabilitering, hemsjukhusen och resultatgruppen palliativa centret.

Nämnden för ÅUCS-sjukhustjänster godkände vid sitt möte 21 mars för sin del att verksamheten på vårdavdelningarna inom primärvården i Masku flyttas till andra enheter i Varha. Orsaken är problem med inomhusluften och fuktskador i fastigheten.

På avdelningarna ÅUCS Alm i Masku finns 25 patientplatser.
– Vi får fler patientplatser på de andra avdelningarna, så det totala antalet platser i västra serviceområdet förblir oförändrat. Enligt vår plan skulle det bli ytterligare 6 extra platser i ÅUCS Alm Nådendal, 7 platser i Reso och 12 extra platser i Nystad, säger resultatgruppsdirektören, överläkaren Sari Koistinen.

Personalen på vårdavdelningen i Masku erbjuds arbete på andra avdelningar i serviceområdet. Personalen består av avdelningsskötare, 16 sjukskötare, 11 närvårdare, 2 läkare och avdelningssekreterare. Hemsjukhuset i Masku har redan flyttats på grund av mycket symptom hos personalen. 

Omställningsförhandlingar med personalen hålls 26 mars och 8 april. Under tiden för förhandlingarna hålls personliga samtal med hela personalen om placering i andra enheter inom resultatgruppens serviceområde.

Pargas geriatriska avdelning blir rehabiliterande bedömningsenhet inom resultatområdet tjänster för äldre

Verksamheten på geriatriska avdelningen i Pargas planeras upphöra den 1 maj. I samband med detta överförs avdelningens lokaler till tjänster för äldre. 

– Tjänster för äldre skulle börja med rehabiliterande bedömningsverksamhet och en enhet för kortvarig boendeservice i fastigheten. I samband med detta skulle avdelningens 25 vårdplatser ersättas med 18 kortvariga platser inom tjänster för äldre och 8 bedömningsplatser. I den enhet som grundas är det meningen att koncentrera den rehabiliterande korttidsvården som betjänar hela den svenskspråkiga kundkretsen i Varha, berättar Sari Koistinen.

Nämnden för tjänster för äldre beslutade på sitt möte den 13 mars om att grunda en rehabiliterande bedömningsenhet i Pargas. Nämnden beslutade att föreslå för sektionen för organisering i välfärdsområdesstyrelsen och vidare för välfärdsområdesstyrelsen att den geriatriska avdelningen i Pargas omvandlas till en rehabiliterande bedömningsenhet inom resultatområdet tjänster för äldre.

Totalt 26 anställda flyttas från geriatriska avdelningen i Pargas till den enhet inom tjänster för äldre som grundas. Omställningsförhandlingar om förändringarna har förts tillsammans med företrädare för tjänster för äldre. Personliga förhandlingar har också förts med alla anställda på geriatriska avdelningen i Pargas.

I likhet med nämnden för tjänster för äldre föreslår nämnden för ÅUCS-sjukhustjänster för sektionen för organisering i välfärdsområdesstyrelsen och vidare för välfärdsområdesstyrelsen att geriatriska avdelningen i Pargas (avdelning 2) överförs från resultatområdet för ÅUCS-sjukhustjänster till resultatområdet för tjänster för äldre.

Från budgeten för resultatområdet för ÅUCS-sjukhustjänster skulle externa kostnader på 1,5 miljoner euro och interna kostnader på 625 000 euro överföras till budgeten för resultatområdet för tjänster för äldre från och med 1 maj.

En permanent flytt av verksamheten på sjukhusavdelningen i Pöytyä utreds 

På grund av allvarlig läkarbrist utreds en permanent flytt av platserna på sjukhusavdelningen på ÅUCS Alm Pöytyä till andra enheter. Patienterna och personalen på avdelningen har redan tillfälligt flyttats till andra enheter inom serviceområdet.

Avdelningen ÅUCS Alm Pöytyä måste stängas den här veckan.
– På grund av akut brist på läkare var vi, för att garantera patientsäkerheten, tvungna att tillfälligt flytta verksamheten på avdelningen till andra enheter i mellersta området, berättar Sari Koistinen.

Nämnden för ÅUCS-sjukhustjänster remitterade ärendet om att verksamheten på vårdavdelningen i Pöytyä flyttades i enlighet med förslaget i den fortsatta utredningen. Det verkliga beslutet om flytt måste separat tas upp för beslut. 

I första skedet har 8 extra platser planerats för ÅUCS Alm Loimaa. Antalet platser på avdelningen i ÅUCS Alm Lundo skulle öka från nuvarande 20 till 30 platser, S:t Karins med 6 extra platser och Pemar med 5.

Sjukhusavdelningen i Pöytyä hade 28 platser när Varha inledde verksamheten, men på grund av läkarbristen har den fungerat med 20 platser redan från början av våren 2023.

Det har inte funnits vikarierande arbetskraft för läkare, vilket också lett till inköp av hyrd arbetskraft år 2023 och 2024. 

Omställningsförhandlingarna i Pöytyä inleds 25 mars och efter det förs personliga förhandlingar med varje anställd om den framtida arbetsplatsen. Resultatet av förhandlingarna förs till nämnden för ÅUCS-sjukhustjänster 18 april. 

– Det finns arbetsuppgifter för varje yrkesgrupp på andra avdelningar och hemsjukhus i det mellersta serviceområdet. Flytten till en ny enhet förbereds efter varje anställds personliga önskemål, säger Koistinen.

På avdelningen i Pöytyä har det arbetat 9 sjukskötare, 11 närvårdare samt avdelningssekreterare, avdelningsskötare och biträdande avdelningsskötare. Avdelningen har fungerat som hemavdelning för tre anställda vid resurspoolen för vårdpersonal. Dessutom har fysioterapeuten på ÅUCS experttjänster arbetat på avdelningen. 

Målet är att lokalerna på sjukhusavdelningen i Pöytyä blir lediga från och med 1 juli. Varhas social- och hälsocentraltjänster skulle ta utrymmena i eget bruk. 

Avdelningstjänsterna inom allmänmedicin och rehabilitering, hemsjukhusen och resultatgruppen palliativa centret

Östra serviceområdet

Kimitoön, Pargas, Salo, Somero

Mellersta serviceområdet

S:t Karins, Lundo, Loimaa, Pemar, Pöytyä

Västra serviceområdet

Letala, Masku, Nystad, Nådendal, Reso