Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 24.8.2023 16.07

Osavuosikatsaus 1–6/2023: Varha hillitsee talouden alijäämää useilla toimenpiteillä

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ennuste vuoden 2023 alijäämästä nousee noin 123 miljoonaan euroon. Ennuste on tehty ensimmäisen vuosipuoliskon toteuman pohjalta. Näkymä kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyneeseen toimintaan ja talouteen alkaa kirkastua.

Valkoinen lippu lipputangossa. Lipussa on logo, jossa lukee ”Varha. Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Egentliga-Finlands välfärdsområde”. Taivas taustalla on kirkkaan sininen.

Aluehallitus käsittelee tammi-kesäkuun osavuosikatsausta tiistaina 29. elokuuta.

– Ensimmäinen, vuoden 2023 talousarvio oli nimensä mukaisesti arvio. Laadimme sen poikkeuksellisissa olosuhteissa: hyvinvointialueiden talouden näkyvyys oli monella tavalla sumuinen ja ennustettavuus heikko. Nyt sumu on hälvenemässä ja näemme, missä tilanteessa olemme, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen sanoo.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kuluvan vuoden toimintakulujen arvioidaan ylittyvän noin 66 miljoonalla eurolla. Merkittävä osa poikkeamista johtuu henkilöstökuluista ja palvelujen ostomenoista. Henkilöstömenojen ylitystä analysoidaan tarkemmin, mutta kuluja ovat nostaneet ylityöt ja hälytyskorvaukset, joilla on kompensoitu henkilöstöpulaa. Henkilöstövuokrausmenot ovat iso osa palvelujen ostoja ICT-kulujen ohella.

– Teemme jatkuvasti töitä koko Varhassa löytääksemme tapoja alijäämän kasvun pysäyttämiseksi. Vakava pula henkilöstöstä heijastuu kustannuskehitykseemme. Henkilöstömme hyvinvointi on nyt erityisen tärkeää, ja siihen panostamme entistä enemmän, sanoo Martikainen.   

Useita toimia alijäämän hillitsemiseksi

Hyvinvointialue on aloittanut erilaisia toimia alijäämän kasvun pysäyttämiseksi.

  • Vahvistamme Varhaa työpaikkana niin, että voimme vähentää vuokratyön käyttöä. Lisäämme omaa henkilökuntaamme asiakastyössä. Mahdollisiin uusiin hallinnollisiin tehtäviin pyritään löytämään tekijät Varhan nykyisestä hallintohenkilökunnasta.
  • Selvitämme erilaisia mahdollisuuksia keskittää toimintaamme Varhan omistamiin kiinteistöihin. Muihin hyvinvointialueisiin verrattuna Varhalla on runsaasti toimitiloja. Lyhyellä aikavälillä huomio kiinnitetään hallinnon tilojen tehokkaaseen käyttöön.
  • Käymme läpi ostopalvelusopimuksemme ja kilpailutamme kumppanuuksia uudelleen. Sopimuskannan yhtenäistäminen on aloitettu, mutta nämä toimet eivät valitettavasti vaikuta talouskehitykseen nopeasti.
  • Kiirehdimme palvelurakenteen uudistamista viipymättä, kun loppuvuodesta valmistuvan palvelustrategian linjauksista on päätetty.

Hyvinvointialueiden täytyy pystyä kattamaan alijäämä vuoden 2026 loppuun mennessä. Tämä johtuu hyvinvointialueiden rahoitusmallista, joten vaihtoehtoja ei ole, Tarmo Martikainen muistuttaa.

Talouden tasapainon lisäksi tulee varmistaa Varhan investointikyvykkyys ja suunniteltava investoinnit huolellisesti.

Tammi-kesäkuu 2023 oli toiminnan käynnistämisen ja haltuunoton aikaa

Varhan ensimmäisen puolen vuoden aikana tehtävien siirrossa hyvinvointialueelle onnistuttiin kohtuullisen hyvin ja palvelutuotanto jatkui tauotta. Henkilöstöpula ja rekrytointivaikeudet ovat kuitenkin vaikeuttaneet palvelujen saatavuutta ja kuormittaneet henkilöstöä. Kesäkuukausina toimintaa supistettiin kaikilla tulosalueilla.

Osavuosikatsauksen yhteydessä laadittuun ennusteeseen sisältyy virhemarginaalia, sillä talouden historiatietoa ei ole ollut käytettävissä ja pohjana on ollut ensimmäisen vuosipuoliskon toteuma. Valtionrahoituksen lopullinen määrä kuluvalle vuodelle ei vielä ole tiedossa ja inflaatiokehitys nostaa kustannustasoa kaiken kaikkiaan. Rahoituspäätökset on tehty nykyistä matalammalla inflaatiotasolla.