Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 30.1.2024 17.36

Päihdehuollolle monipalvelukeskus marraskuussa 2025

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluehallitus hyväksyi tiistain kokouksessaan päihdehuollon monipalvelukeskuksen muutetun hankesuunnitelman ja jatko-ohjelman sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnin tehostamiselle.

Varha aluehallitus

Turun Mäntymäessä sijaitsevan Mäntykodin paikalle rakennetaan uusi päihdehuollon monipalvelukeskus. Monipalvelukeskukseen siirtyvät Sillankorvan, Sirkkalan päiväkeskuksen ja uuden tuetun asumisen yksikön ohella myös terveysneuvontapiste Milli, terveydenhoidon vastaanottotiloja sekä asumis- ja päihdepalveluiden sosiaalityö.

Urakoitsijavalintaa koskeva hankintapäätös on tarkoitus tuoda aluehallituksen käsiteltäväksi myöhemmin keväällä 2024. Turun kaupungilta siirtyneen hankkeen mukaisesti Varha vuokraa monipalvelukeskuksen tilat rakennuttajalta, Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:lta. Tilojen on tarkoitus valmistua marraskuussa 2025.

Sosiaalityöntekijätilannetta ratkotaan

Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnin tehostamiseksi kesäkuussa hyväksytyllä toimintaohjelmalla on ollut vaikutusta, mutta ei riittävästi. Vuoden 2024 alussa kiristynyt asiakasmitoitus, jonka mukaan sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 30 asiakasta nykyisen 35 asiakkaan sijaan, hankaloitti tilannetta entisestään kuten myös aluehallintoviranomaisen kehotus luopua henkilöstövuokrausta muistuttavista järjestelyistä.

Aluehallitus hyväksyi yleiset periaatteet toimenpideohjelman jatkamisesta sosiaalityöntekijöiden riittävyyden takaamiseksi ja sosiaalityöntekijätilanteen kehittymistä seurataan luottamuselimissä säännöllisesti. Aluehallitus edellyttää laatimaan tarkemmat linjaukset toimenpideohjelman rekrytointipalkkiota ja asumisetua koskevien toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi.

Sosiaali- ja vammaispalveluiden johdon tulee yhdessä lastensuojelun työntekijöiden kanssa etsiä yhteisiä toimintamalleja resurssitilanteen parantamiseksi pysyvästi

Hallinnolle käyttösuunnitelmia

Aluehallitus hyväksyi alkaneen vuoden käyttösuunnitelmat järjestämispalveluille ja konsernipalveluille.

Järjestämispalvelut vastaavat muun muassa Varhan strategisesta valmistelusta, turvallisuudesta ja riskienhallinnasta, asiakasohjauksesta, kaksikielisistä palveluista, hankintapalvelusta ja sopimushallinnasta, TKIO-toiminnasta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä tietojohtamisen ja tutkimustiedon palveluista.

Konsernipalveluiden vastuulla ovat hallinto-, henkilöstö-, it-, talous-, viestintä-, kiinteistö-, ja tukipalvelut. Hyväksyttyjä käyttösuunnitelmia ei tulla vuoden aikana muuttamaan, jos tarvittavien muutosten vuosivaikutukset jäävät alle 500 000 euron ja ne voidaan toteuttaa talousarvion ja sen sitovuustasojen sisällä.

Pykälä 25 poistettiin listalta. Ensi viikon aluehallituksen iltakoulu muutetaan aluehallituksen varsinaiseksi kokoukseksi, jossa käsitellään myös iltakouluasioita. Muut kuin tässä käsitellyt pykälät hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.