Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 17.1.2024 13.34

PaLSu-hanke tutkii palveluiden yhteensovittamisen vaikuttavuutta uudella valtionavustuksella

Avainsanat:

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 1,49 miljoonan euron rahoituksen palveluintegraation vaikuttavuuden tutkimukseen Länsi-Suomen yhteistyöalueella. Rahoituksella tutkitaan sote-palveluketjun, menetelmien ja toimintamallien vaikuttavuutta sekä kustannusvaikuttavuutta vuosina 2024–2025.

Kuvassa palapelin paloja, jotka symboloivat eri palveluita

Alueen taloudellinen tilanne on haastava ja edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistamista. Rahoituspäätöksessä todetaan, että tutkimus tukee palveluiden kehittämistä ja tehostamista, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä toimintatapojen uudistamista.

- Aiempi tutkimusnäyttö palveluiden yhteensovittamisesta on rajallista. Nyt käynnistyvä tutkimus luo edellytyksiä näyttöön perustuvien ja vaikuttavien sote-palveluiden järjestämiselle ja toteuttamiselle. Tästä hyötyvät sekä asiakkaat ja potilaat että sote-ammattilaiset, toteaa Varhan tutkimus- ja kehitysjohtaja Ville Kytö.

Tutkimuskokonaisuus koostuu kymmenestä osatutkimuksesta, jotka kohdennetaan palvelujärjestelmän keskeisiin kohtiin.

Koko Länsi-Suomen yhteistyöalueella toteutettavat osatutkimukset ovat

  • Sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointiprosessin vaikuttavuus
  • Nopea terapiaan pääsyn turvaaminen ja hoidon porrastuksen optimointi Terapiat etulinjaan –toimintamallilla

Varsinais-Suomen yhteistyöalueella toteutettavat osatutkimukset ovat

  • Lastensuojelun ja lapsiperhesosiaalityön rekisteritutkimuksen vahvistaminen
  • Neurokirurgian päiväkirurgisen toimintamallin vaikuttavuus Tyks sairaalapalveluissa
  • Unikoulu-menetelmä ja TIP-tutkimus
  • Toimintakykypoliklinikan vaikuttavuus
  • Sepelvaltimotaudin palveluketju.

Lisäksi Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueella toteutetaan seuraavat osatutkimukset

  • Tiimimallin toimivuus ja vaikuttavuus perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa (Satakunta)
  • Lapsiperheiden edistynyt analytiikka (Satakunta)
  • Digipalveluiden vaikuttavuuden lisääminen ja siihen liittyvät haasteet erityisesti haavoittuvien asiakasryhmien osalta (Pohjanmaa).

Tutkimushanke liittyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan ja Varhassa Kestävän kasvun Varsinais-Suomi –hankkeeseen. Rahoitus on peräisin EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä Next Generation EU. 

Kuva sisältää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen, Suomen kestävän kasvun ohjelman sekä Euroopan unionin rahoittama: Next Generation EU -logot