Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 17.1.2024 13.45

PaLSu-projektet undersöker effekterna av samordningen av tjänsterna med ett nytt statsunderstöd

Nyckelord:

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat 1,49 miljoner euro i finansiering för forskning om hur effektiv serviceintegrationen är inom Västra Finlands samarbetsområde. Genom finansieringen undersöks effekterna av social- och hälsovårdskedjan, metoderna och verksamhetsmodellerna samt kostnadseffektiviteten under åren 2024–2025.

Kuvassa palapelin paloja, jotka symboloivat eri palveluita

Den ekonomiska situationen i området är utmanande och kräver en reform av social- och hälsovårdens servicesystem. I finansieringsbeslutet konstateras att forskningen stöder utvecklingen och effektiviseringen av tjänsterna, spridningen av god praxis samt förnyandet av verksamhetssätt.

- Tidigare forskningsbevis om samordning av tjänster är begränsade. Den forskning som nu inleds skapar förutsättningar för ordnande och genomförande av evidensbaserade och effektiva social- och hälsovårdstjänster. Det gagnar både kunder och patienter samt social-, hälso- och sjukvårdspersonal, konstaterar Ville Kytö, forsknings- och utvecklingschef vid Varha.

Forskningshelheten består av tio delundersökningar som inriktas på servicesystemets centrala delar.

De delundersökningar som genomförs inom hela Västra Finlands samarbetsområde är

  • Effektivitet av processen för bedömning av servicebehovet inom socialvården
  • Tryggande av snabb tillgång till terapi och optimering av vårdgradering med verksamhetsmodellen Första linjens terapier

De delundersökningar som genomförs inom Egentliga Finlands samarbetsområde är

  • Fastställande av registerundersökningen inom barnskydd och socialarbete för barnfamiljer
  • Effektiviteten av dagkirurgiska avdelningens verksamhetsmodell vid neurokirurgiska polikliniken inom Åucs sjukhustjänster
  • Sömnskola-metod och TIP-undersökning
  • Effektivitet av polikliniken för funktionsförmåga
  • Servicekedja för kranskärlssjukdom.

Dessutom genomförs följande delundersökningar i Satakunta och Österbottens välfärdsområde

  • Teammodellens funktionsduglighet och verkningar inom social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå (Satakunta)
  • Avancerad analys av barnfamiljer (Satakunta)
  • Att öka de digitala tjänsternas effektivitet samt utmaningar i samband med detta, särskilt för utsatta kundgrupper (Österbotten).

Forskningsprojektet anknyter till Finlands program för hållbar tillväxt och i Varha till projektet Egentliga Finlands program för hållbar tillväxt . Finansieringen kommer från EU:s återhämtningsinstrument av engångskaraktär Next generation EU. 

Logotyper: Egentliga Finlands välfärdsområde, Finlands program för hålbar tillväxt och Finansieras av Europeiska unionen - Next Generation EU.