Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 17.3.2023 10.47

Palvelustrategia etenee: työpajoihin osallistunut yli 300 varhalaista ja yhteistyökumppania

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategia laaditaan tämän vuoden aikana. Työssä on monta vaihetta ja siihen osallistuu omien asiantuntijoidemme ja päättäjiämme lisäksi ammattilaisia järjestöistä, kunnista sekä yrityksistä ja tietenkin asukkaitamme.

Teams-kokousnäytön vasemmalla puolella on silmälasipäinen mies ja oikealla vaaleahiuksinen nainen. Oikealla reunassa on kokoukseen osallistuvien henkilöiden nimiä.

Otto Ilmonen fasilitoi yhtä pienryhmistä ja Krista Ryödi oli mukana tuomassa lapsiperhepalveluiden näkökulmaa. 

Strategian asiantuntijatyöpajoja on helmi-maaliskuussa järjestetty jo kahdeksan. Niihin on osallistunut kaikkiaan noin 300 asiantuntijaa eri aloilta. Työpajoissa on koottu käsitystä nykypalvelujemme ongelmista, keskusteltu parantamisehdotuksista ja palvelujen yhteensovittamisesta. 

Palvelustrategiassa määritellään pitkän aikavälin tavoitteet  

Palvelustrategiassa asetetaan Varhan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi siinä määritetään tavoitteet sille, miten palvelut meillä toteutetaan.  

- Strategiatyössä määritämme painopisteiden suuntaa ja teemme valintoja muun muassa siitä, miten palveluja järjestetään meillä paitsi kustannustehokkaasti myös saavutettavasti ja niin, että ne ovat asukkaidemme saatavilla yhdenvertaisesti, kertoo strategiatyössä tiiviisti mukana oleva Katariina Kauniskangas.  

Strategiaan siis kirjataan keskeisten palveluiden ja palveluverkon kehittämistarpeet ja niille valtuustokauden mittaiset tavoitteet. Aluevaltuuston on tarkoitus käsitellä palvelustrategiaa seminaareissa huhti- ja kesäkuussa.

Nainen silmälasit päässään katsoo teams-kokouksessa kameraan. Taustakuvassa Varha-logo.

Asiantuntijatyöpajat järjestettiin virtuaalityöpajoina. Strategiayksikön Katariina Kauniskangas johdatteli keskusteluun

Ryhmätyössä haettiin parhaita ratkaisuja  

Kevättalven työryhmissä tehtiin asiakaslähtöisiä harjoituksia. Tavoitteena oli löytää ratkaisuja eri palvelujemme yhteensovittamiseksi.  

Esimerkkinä 13.3. työpajassa oli kuvitteellinen tapaus, jossa monilapsisen perheen vanhempi saa rintakipukohtauksen. Perheen vanhemmilla on ylipainoa ja verenpainetautia, ajoittain liiallista alkoholinkäyttöä, lapsilla nepsy-oireilua ja lisäksi perheen toimeentulo ei riitä.  

Ryhmätyönä pohdittiin, miten vastaisimme perheen palvelutarpeeseen, jos esimerkkihenkilön äidinkieli olisi ruotsi, hän asuisi kaukana asutuskeskuksista ja sitä, mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoin voitaisiin tehdä? 

Asiantuntijatyöryhmät kävivät läpi nykyisten käytäntöjen mahdollisuuksia ja heikkouksia sekä uhkia, jos muutoksia nykyiseen ei tehtäisi.  

- Haasteellinen tapaus edellyttää sosiaali- ja terveysalan monialaista ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Ammattilaistemme tulee tuntea palvelumme sekä palveluverkkomme. Keskustelimme koordinaation merkityksestä ja mahdollisuuksista ns. yhdenluukun palveluun, kertoi suunnittelija Timo Collanus erään ryhmän keskustelusta.   

Kaksikielisyys nousi kehittämiskohteeksi useissa ryhmätöissä. Lisäksi monipuolista yhteistyötä järjestöjen kanssa pidettiin arvokkaana.  

Eri ryhmien työt täydentävät toisiaan ja seuraavassa vaiheessa niistä tehdään yhteenveto.  

Varhan palvelujen konseptointi on monivaiheinen prosessi ja työ jatkuu läpi vuoden. Laki edellyttää kaikkia hyvinvointialueita laatimaan palvelustrategian. Syksyllä 2022 aluevaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ylätason strategian.