Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 20.3.2023 07.48

Servicestrategin framskrider: i arbetsgrupperna har deltagit över 300 medarbetare och samarbetspartners inom Varha

Nyckelord:

Servicestrategin för vårt välfärdsområde görs upp under detta år. I arbetet som har många faser deltar såväl våra egna experter och beslutsfattare som yrkesexperter från organisationer, kommuner och företag samt givetvis välfärdsområdets invånare.

Teams-kokousnäytön vasemmalla puolella on silmälasipäinen mies ja oikealla vaaleahiuksinen nainen. Oikealla reunassa on kokoukseen osallistuvien henkilöiden nimiä.

Inom strategiarbetet har under februari-mars redan etablerats åtta expertarbetsgrupper. I dessa har sammanlagt deltagit cirka 300 experter från olika områden. I arbetsgrupperna har sammanställts en uppfattning om problem med våra nuvarande tjänster samt diskuterats förbättringsförslag och tjänsternas integrering. 

I servicestrategin definieras de långsiktiga målen 

I servicestrategin fastställs de långsiktiga målen för Varhas social- och hälsovård. Därtill definieras där målsättningarna för hur vår service skall förverkligas. 

  • Katariina Kauniskangas som är starkt engagerad i strategiarbetet säger att: I strategiarbetet fastställs riktningens fokus, och vi kommer att bland annat göra val beträffande hur vår service skall ordnas på ett kostnadseffektivt och tillgängligt sätt så att servicen är likvärdigt tillgänglig för våra invånare.   

I strategin kommer att skrivas in utvecklingsbehoven för de centrala tjänsterna och servicenätverken, samt målsättningarna för dessa under pågående fullmäktigeperiod. Områdesfullmäktige har för avsikt att servicestrategin under seminarier i april- och juni månad.  

Nainen silmälasit päässään katsoo teams-kokouksessa kameraan. Taustakuvassa Varha-logo.

Expertarbetsgrupperna ordnades som virtuella arbetsgrupper. Strategienhetens Katariina Kauniskangas ledde diskussionen

Bästa lösningarna söktes i grupparbeten 

Under vårvintern gjordes i arbetsgrupperna kundorienterade lösningar. Målsättningen var att finna lösningar för de olika tjänsternas integrering. 

Som exempel kan nämnas fiktiva exemplet från arbetsgruppen den 13.3, var en förälder i en flerbarnsfamilj fick bröstsmärtor. Föräldern i familjen var överviktig och led av blodtryckssjukdom, ställvis överdriven alkoholkonsumtion, barnen hade nepsy-symptom och dessutom räckte inte familjens utkomststöd till. 

Som grupparbete övervägdes hur vi skulle svara på familjens servicebehov om exempelpersonens modersmål är svenska, och bosatt långt ifrån bebyggelse, och vad som kunde göras genom med hjälp av välfärds och hälsofrämjande åtgärder. 

Expertarbetsgruppen gick igenom möjligheterna, svagheterna och hoten enligt nuvarande praxis, om inga förändringar skulle göras. 

  • Utvecklaren Timo Collanus beskrev diskussionen i en arbetsgrupp enligt följande: Ett utmanande fall kräver mångprofessionalism inom social- och hälsovårdsområdet samt att olika aktörer kan samarbeta. Våra yrkesexperter bör känna till våra tjänster och servicenätverk. Vi diskuterade även koordinationens betydelse, och möjligheterna som en servicemodell med endast ett enda serviceställe skulle bidra med. 

Tvåspråkigheten betonades som ett utvecklingsområde inom flera arbetsgrupper. Därtill ansågs mångsidigt samarbete med organisationer vara värdefullt. 

De olika arbetsgruppernas arbeten kompletterar varandra och i nästa fas kommer en sammanställning av dessa att göras upp. 

Konceptutvecklingen av Varhas tjänster är en mångfasetterad process som kommer att pågå under hela året. Lagen kräver att alla välfärdsområden gör upp en servicestrategi. Den överordnade strategin godkändes under hösten 2022 ave områdesfullmäktige.  

Bildtext: Otto Ilmonen stödde en av smågrupperna och Krista Ryödi deltog med bidragandet av en barnfamiljs synssätt