Hyppää pääsisältöön

Strategia ja arvot

Strategia luo kokonaiskuvan siitä, miten toimimme, jotta alueen asukkaiden hyvinvointialuepalvelut olisivat mahdollisimman laadukkaita. Tavoitteenamme on olla ystävällisin ja vaikuttavin, ammattilaisten arvostama kaksikielinen, yliopistollinen hyvinvointialue. Tämä määrittely ohjaa toimintaamme, ja seuraamme strategian toteutumista säännöllisesti.

Varhan strategiakuva

Strategia hyväksyttiin aluevaltuuston kokouksessa 21.9.2022. Hyvinvointialuestrategia on aluevaltuuston tärkeä ohjausväline hyvinvointialueen toiminnan pitkäaikaisessa johtamisessa ja ohjaamisessa.

Missio

”Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä”

Arvot

 • Arvostavan yhdenvertaisesti
  • Pidämme huolta jokaisesta. Tarjoamme laadukkaita ja yhdenvertaisia palveluja asiakkaan tarpeen ja palvelustrategiamme mukaisesti.
 • Vastuullisen vaikuttavasti
  • Osaamme asiamme. Teemme tuloksekasta työtä ja tutkimusta. Uudistamme rohkeasti. Olemme vastuullinen palveluiden järjestäjä ja työnantaja. Toimimme kestävästi.
 • Ystävällisesti ammattitaidolla
  • Kohtaamme ihmiset ystävällisesti ja arvostavasti. Kuuntelemme ja otamme erilaiset näkemykset huomioon toiminnassamme. Osallistamme asukkaita ja sidosryhmiämme.

Visio

 • Olemme ystävällisin ja vaikuttavin, ammattilaisten arvostama yliopistollinen hyvinvointialue.
 • Turvaamme yhdessä kumppaniemme kanssa terveyttä ja hyvinvointia kaikille varsinaissuomalaisille, kaksikielisesti.

Miltä onnistuminen näyttää vuonna 2026?

Strategian toimeenpano

Päästäksemme tavoitteeseemme toteutamme Varhassa viittä kärkiohjelmaa:

Varha seuraa strategian etenemistä ja raportoi säännöllisesti aluehallitukselle ja -valtuustolle. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman etenemisestä raportoidaan lisäksi valtiovarainministeriölle kaksi kertaa vuodessa. Työssämme huomioidaan luonnollisesti myös valtakunnalliset vuosien 2023 - 2026 tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollolle sekä pelastustoimen järjestämiselle.

14 strategista hanketta

 1. Palveluiden ja hoidon saatavuus ja jatkuvuus - avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto ja toimintakykyä tukevat palvelut
 2. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus paranee ja hoidon porrastus toimii
 3. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden rakennemuutos
 4. Ikääntyneiden palveluiden toimiva palveluketju ja palvelurakenteen keventäminen
 5. Palveluverkkosuunnitelma
 6. Hyte- eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma
 7. Perustason vuodeosastopalvelut ja kotisairaala
 8. Diagnostisen palveluverkon kehittäminen
 9. Leikkaushoidon hoitojonojen purku
 10. Strategisen hankinnan kehittäminen
 11. Digipalvelujen kehittäminen
 12. Pelastustoimen henkilöstön riittävyyden turvaaminen
 13. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma
 14. Liikkuvat palvelut

Palvelustrategia

Varhalla on erillinen palvelustrategia, jossa määrittelemme sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Aluevaltuusto hyväksyi palvelustrategian marraskuussa 2023.

Palvelustrategiassa on määritelty palvelulupaus, jonka halutaan ohjaavan työtä Varhassa.   

Varhan palvelulupaus on:

 • Hyvinvointisi on meille tärkeää. Tuemme sinua huolehtiessasi omasta hyvinvoinnistasi.
 • Tarjoamme laadukasta hoitoa, palvelua ja arjen turvallisuutta.
 • Osaavat ammattilaisemme varmistavat hyvän palvelun. Yliopistollisuus tutkitun tiedon hyödyntäminen ja asiakaslähtöisyys ovat toimintamme vaikuttavuuden perusta.
 • Kohtaamme sinut ystävällisesti ja mutkattomasti. Tarjoamme palvelut suomeksi ja ruotsiksi.
 • Saat meihin yhteyden sujuvasti, tarvittaessa ympäri vuorokauden.
 • Tarjoamme palveluja eri tavoin – myös digitaalisina ja liikkuvina.
 • Turvaamme palvelujen ja hoidon oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden. Voit vaikuttaa palvelujemme jatkuvaan kehittämiseen. Arvioimme palvelulupausten toteutumista säännöllisesti.

Palveluverkko on Varhan suunnitelma siitä, miten sote-palveluita tuotetaan jatkossa Varsinais-Suomen alueella ja missä Varhan palvelupaikat jatkossa sijaitsevat.