Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 8.8.2023 09.52

Perhekeskusajokortti antaa työvälineitä ja yhteistä ymmärrystä verkostomaisen ja monialaisen työn tueksi

Avainsanat:

Varhan Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen ja eOppivan maksuton, uunituore Perhekeskusajokortti-koulutus pyritään saamaan koko varhaiskasvatuksen henkilöstön suoritettavaksi. Kiitelty koulutus on suositeltava myös sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä järjestöjen lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville.

Perhekeskusajokortin mainoskuva

Perhekeskusajokortti on verkossa suoritettava, ilmainen ja kaikille avoin napakka koulutus.

Koulutuksen avulla rakennetaan yhteistä ymmärrystä siitä, mikä on perhekeskus, mitä palveluita se tarjoaa ja millaisia mahdollisuuksia se tuo verkostomaisen ja monialaisen työn tueksi.

Idea kortista syntyi kypsytellen, mutta oivalluksesta kehittäminen lähtikin vauhdikkaasti lentoon.

– Tuskailin sen kanssa, miten ihmeessä voisimme tavoittaa koko sen valtavan laajan joukon lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleviä. Miten saisimme rakennettua yhteistä ymmärrystä siitä, mitä perhekeskus tarkoittaa, mitä se on, kun se tuntui olevan monelle vielä kovin abstrakti kokonaisuus, sanoo projektipäällikkö Sami Luoto Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeesta.

Varhaiskasvatuksella on vahva merkitys perhekeskusverkoston peruspalveluna, joten on erityisen tärkeää, että myös kasvatuksen ammattilaiset suorittavat koulutuksen.

– On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa otetaan perheen kanssa huolet avoimesti puheeksi ja haetaan apua yhdessä. Varhaiskasvatuksen ei tule jäädä huolien kanssa yksin, vaan apua on tarvittaessa saatavilla läheltä. Toisaalta myös varhaiskasvatuksen vahvaa osaamista ja ymmärrystä lapsen kasvusta, kehityksestä ja päivittäisestä tilanteesta osataan hyödyntää perhekeskuspalveluissa. Perhekeskusajokortin myötä tällaisesta verkostomaisesta työskentelystä tulee luontevaa.

Voimana luja usko ideaan,ytimessä yhteistyökumppanit

Sami Luoto suoritti 2022 muussa yhteydessä palvelutietovarantoajokortin (PTV). Koulutus oli nopeasti suoritettava, pedagogisesti hyvin rakennettu ja kaikille avoin.

– Aloin pohtia, voisiko samaa konseptia soveltaa perhekeskuskokonaisuuteen ja otin yhteyttä eOppivaan. Sitten oikeastaan vain ryhdyimme hommiin, Luoto sanoo.

Projektin eteenpäinvieminen vaati lujaa uskoa ideaan. Oikeat yhteistyökumppanit olivat kuitenkin onnistumisen ydin.

– eOppivan tekemän työn ja fasilitoinnin lisäksi Varhan esihenkilöt, projektityöryhmä ja työtä sen eri vaiheissa kommentoineet asiantuntijat mahdollistivat onnistumisen, Sami Luoto kiittää.

Heti alussa hankejohtaja Pia Kirjosen puolto lähteä kehittämään ideaa oli vahva nykäys onnistumisen tielle.

Sen jälkeen kaikilla tahoilla suhtautuminen on ollut myönteistä.

Projektiryhmään haluttiin mukaan laaja-alaisesti kokemusta perhekeskuspalveluista kattaen sivistys-, sosiaali- terveyspalvelut ja järjestöt. Työryhmässä mukana ovat olleet projektipäällikkö Taru Elo Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta, palveluohjaaja Minna Lehtinen, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöjen järjestötoiminnan asiantuntija Maiju Lukkari, varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Rantala ja vastaava kuraattori Marianne Ylinen. Lisäksi projektin aikana mukaan osallistettiin laaja joukko muita tahoja omalla osaamisellaan ja kommentoimaan valmistuvaa käsikirjoitusta.

Kyselytunti ja kiertue luvassa, kortti myös alan opintoihin?

Kaikkien Varhan toimijoiden kanssa on alusta saakka jaettu yhteinen näkemys siitä, että mahdollisimman laajan joukon olisi tärkeä suorittaa Perhekeskusajokortti. Eikä pelkästään hyvinvointialueen sisällä – Varhalla näkemys on, että kaikki lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevät suorittavat ajokortin – vaan myös sivistystoimessa, järjestöissä ja seurakunnissa. Varhan ammattilaiset saavat suoritetusta Perhekeskusajokortista myös merkinnän osaamistietoihinsa Sympaan, mikä motivoi osaltaan koulutuksen suorittamiseen.

Kuntien varhaiskasvatuksen johtajien kanssa on käyty asiasta keskustelua jo keväästä alkaen.

– Turun kaupunki teki jo alkukesästä yksimielisen päätöksen, että jokainen Turun kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijä suorittaa Perhekeskusajokortin. Myös Naantali, Lieto ja Kaarina ovat tehneet saman päätöksen, muitakin kuntia on kovaa vauhtia linjaamassa tätä. Luotan vahvasti siihen, että kaikki Varsinais-Suomen kunnat lähtevät mukaan, Sami Luoto iloitsee.

Luoto kertoo, että elokuun alkupuolella on perhekeskuspäälliköille luvassa kyselytunti, jossa laaditaan yhdessä suunnitelma kortin käyttöönotosta Varhan kahdeksalla perhekeskusalueella. Kyselytuntien jälkeen toteutuu Perhekeskusajokortti-kiertue, jossa jokaiselle perhekeskusalueelle järjestetään tapaaminen, johon kutsutaan ainakin perhekeskusalueen jokaisen kunnan sivistysjohtajat ja varhaiskasvatusjohtajat sekä alueen lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun edustus sekä perhekeskuspäällikkö.

– Lisäksi asia on esillä sivistysjohtajien yhteisessä foorumissa ja järjestöjen ja seurakuntien osalta on myös sovittu Perhekeskusajokortin suorittamisesta. Tavoitteena on, että jatkossa myös alan opiskelijat eri opintoasteilta suorittavat perhekeskusajokortin osana opintojaan.

Perhekeskusajokortti-koulutus on jo valmis käyttöön, ja nopeimmat ovat sen verkosta löytäneet ja suorittaneet. Kaukaisimmat terveiset kortin suorittaneilta ova tulleet Lapin hyvinvointialueelta.

– Koulutus onkin pyritty rakentamaan siinä mielessä geneeriseksi, että kaikki muutkin hyvinvointialueet voisivat sitä vapaasti hyödyntää.

Perhekeskusajokortin opeilla ymmärtää paremmin laajaa perhekeskuskokonaisuutta, sen periaatteita, omaa ja muiden tekemää työtä ja roolia verkostossa sekä erityisesti monialaisen yhteistyön merkitystä.

Perhekeskusajokortti rahoitettiin kokonaan Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta.