Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 8.8.2023 09.58

Familjecenterkörkort ger redskap och gemensam förståelse för att stöda nätverksbaserat och multiprofessionellt arbete

Nyckelord:

Syftet är att få alla anställda inom småbarnspedagogik att genomgå den avgiftsfria och nya Familjecenterkörtet-utbildningen, som är lanserad av Varhas program Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland och eOppiva. Den prisade utbildningen rekommenderas också för personer som arbetar med utbildnings-, social- och hälsovårdstjänster samt för personer som arbetar med barn, unga och barnfamiljer i organisationer.

Perhekeskusajokortin mainoskuva

Familjecenterkörkortet görs på nätet, det är gratis och det är en rapp utbildning som är öppen för alla.

Med hjälp av utbildningen bygger vi en gemensam förståelse för vad familjecenter är, vilka tjänster det erbjuder och vilka möjligheter det för med sig till stöd för nätverksbaserat och multiprofessionellt arbete.

Det tog en tid att idén på kortet kom fram, men efter det tog man snabba steg att föra idén vidare.

– Jag var orolig över hur vi skulle kunna nå ut till hela det stora antalet människor som arbetar med barn, unga och barnfamiljer. Hur kunde vi bygga upp en gemensam förståelse för vad familjecentret betyder, vad det är, när det verkade vara en abstrakt helhet för många, säger projektchef Sami Luoto från programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland.

Småbarnspedagogiken har en stark betydelse som basservice för familjecenternätverket, så det är särskilt viktigt att även yrkesfolk inom småbarnspedagogik genomgår utbildningen.

– Det är viktigt att man i småbarnspedagogiken öppet tar upp oron med familjen och söker hjälp tillsammans. Småbarnspedagogiken ska inte vara ensam med oro, utan hjälp finns vid behov i närheten. Å andra sidan kan man också utnyttja småbarnspedagogikens starka kunnande och förståelse om barnets uppväxt, utveckling och dagliga situation inom familjecentertjänsterna. Med familjecenterkörkort blir sådant nätverksbaserat arbete naturligt.

Stark tro på idén,
samarbetspartner i kärnan

Sami Luoto avlade SDL-körkortet (servicedatalagret) i ett annat sammanhang 2022. Utbildningen kunde slutföras snabbt, den var pedagogiskt väl byggd och öppen för alla.

– Jag började fundera på om samma koncept kunde tillämpas på familjecenterhelheten och kontaktade eOppiva. Efter det tog vi itu med uppgiften, säger Luoto.

Att driva projektet framåt krävde en stark tro på idén. Kärnan i framgången var dock rätta samarbetspartner.

– Förutom eOppivas arbete och facilitering har Varhas chefer, projektgruppen och de experter som har kommenterat arbetet i olika skeden möjliggjort att vi har lyckats, tackar Sami Luoto.

Redan i början var projektledaren Pia Kirjonens understöd att gå vidare med idén ett starkt ryck för att projektet kunde lyckas.

Sedan dess har alla haft en positiv inställning.

Till projektgruppen ville man ha en bred erfarenhet av familjecentertjänster som omfattar utbildnings-, social- och hälsovårdstjänster samt organisationer. I arbetsgruppen deltog projektchefen Taru Elo från programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland, servicerådgivaren Minna Lehtinen, expert på barnskyddsorganisationernas föreningsverksamhet Maiju Lukkari, direktör för småbarnspedagogik Kaisa Rantala och ansvarig kurator Marianne Ylinen. Under projektet engagerade man också ett stort antal andra aktörer med sitt kunnande och för att kommentera det manuset vi höll på att skriva.

Frågetimme och turné på kommande,
ett kort också för studier inom branschen?

Alla aktörer i Varha har redan från början varit eniga om att det är viktigt för så många som möjligt att avlägga Familjecenterkörkortet. Inte bara inom välfärdsområdet – hos Varha anser man att alla som arbetar med barn, unga och barnfamiljer ska avlägga körkortet – utan också i bildningsväsende, organisationer och församlingar. Varhas yrkesfolk får också en anteckning om familjecenterkörkortet i sina uppgifter om kunnande i Sympa, vilket för sin del bidrar till att slutföra utbildningen.

Frågan har diskuterats med kommunernas ledare för småbarnspedagogik redan från våren.

– Åbo stad fattade redan i början av sommaren ett enhälligt beslut om att varje anställd inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning i Åbo stad ska avlägga familjecenterkörkortet. Även Nådendal, Lundo och och S:t Karins har fattat samma beslut, även andra kommuner håller raskt på att linjera upp detta. Jag litar starkt på att alla kommuner i Egentliga Finland följer med, gläder sig Sami Luoto.

Luoto berättar att i början av augusti hålls en frågetimme för familjecentercheferna, där man tillsammans utarbetar en plan för ibruktagande av kortet inom Varhas åtta familjecenterområden. Efter frågetimmarna genomförs Familjecenterkörkort-turnén där det ordnas ett möte för varje familjecenterområde. Till mötet kallas åtminstone bildningsdirektörerna och direktörerna för småbarnspedagogik i varje kommun inom familjecenterområdet samt representanter för barnfamiljstjänster och barnskydd enligt socialvårdslagen för barnfamiljer i området samt familjecenterchefen.

– Dessutom tas frågan upp i bildningsdirektörernas gemensamma forum och när det gäller organisationer och församlingar har man också kommit överens om att avlägga familjecenterkörkortet. Målet är att i fortsättningen ska även studerande från olika utbildningsstadier avlägga familjecenterkörkortet som en del av sina studier.

Utbildningen för familjecenterkörkortet är redan klar för att tas i bruk, och de snabbaste har hittat och slutfört den på nätet. De mest avlägsna hälsningarna av dem som avlagt kortet har kommit från Lapplands välfärdsområde.

– Därför har man försökt bygga familjecenterkörkortet generiskt på det viset att alla andra välfärdsområden fritt kan utnyttja det.

Med kunskaperna man får av familjecenterkörkortet förstår man bättre den breda familjecenterhelheten, dess principer, det arbete man själv gör och det arbete andra göra och den roll som andra utför i nätverket samt i synnerhet betydelsen av multiprofessionellt samarbete. Den svenskspråkiga utbildningen kommer att publiceras under augusti.

Edit. 9.8: Familjecenterkörkortet finns nu även på svenska här

Familjecenterkörkortet finansierades helt från programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland.