Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 15.5.2024 12.59

Sähköinen perhekeskus ja seurakunnat yhteistyöhön palvelujen käytön edistämiseksi

Avainsanat:

Seurakunnilla on runsaasti hyvinvointia tukevaa ja edistävää, usein myös tunnustuksetonta toimintaa lapsille, nuorille ja perheille. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) sähköisen perhekeskuksen ja seurakuntien uudessa yhteistyössä kehitetään toimintamallia, jonka avulla toiminta halutaan tuoda näkyvämmin hyvinvointialueen asukkaiden ulottuville.

Nurmi, Palo ja Eräpuro hymyilevät kameralle.

Yhteistyötapaamisessa hiippakuntasihteeri Anssi Nurmi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulista, suunnittelija Mirjam Palo Järjestämisen palvelujen asiakkuusyksiköstä ja projektiasiantuntija Sini Eräpuro sähköisestä perhekeskuksesta.

Seurakunnat tarjoavat maksuttomia palveluita monenlaisiin elämäntilanteisiin. Tukea on mahdollista saada esimerkiksi vanhemmuuden tai parisuhteen haasteisiin, sairauteen, menetykseen, rahahuoliin ja päihdeongelmiin.

Perinteisesti seurakunnat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa, jotta niiden palvelut saataisiin asukkaiden tietoon mahdollisimman kattavasti. Koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueille, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä.

- Alkavalla yhteistyöllä on tarkoitus turvata entistä laajempi ja monipuolisempi palveluvalikoima lapsille, nuorille ja perheille ja auttaa heitä löytämään oikean avun ja tuen luokse mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sanoo projektipäällikkö Elisa Jyllikoski sähköisestä perhekeskuksesta.

- Seurakuntayhteistyö rikastuttaa osaltaan perhepalveluiden tarjontaa ja luo paremmat mahdollisuudet tarjota tukea hyvinvoinnin edistämiseen, pohtii Jyllikoski, joka vastaa yhteistyöstä sähköisessä perhekeskuksessa.

Sähköisen perhekeskuksen tavoitteena on tehdä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden löytäminen ja hyödyntäminen mahdollisimman helpoksi tarjoamalla luotettavaa tietoa ja käytännön apua sekä keskittämällä tiedot sähköisesti samaan paikkaan.  Sähköinen perhekeskus toimii osana Varhan perhekeskusta, joka kokoaa yhteen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyviä palveluita Varsinais-Suomessa ja pyrkii vahvistamaan hyvinvointialueen yhteistyötä kolmannen sektorin ja seurakuntien kanssa.  

Panostusta hakupalveluihin

Alkavalla yhteistyöllä halutaan erityisesti varmistaa seurakunnan palveluiden näkyvyys hyvinvointialueen sähköisissä hakupalveluissa. Siten ne saadaan myös osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden neuvontaa ja palveluohjausta.

- Seurakuntien tarjoamat toiminnot ovat laajoja, monipuolisia ja ihmisten erilaisia elämäntilanteita huomioon ottavia erityisesti kasvatus- ja diakoniatyössä. On hienoa, että Varhan sähköinen perhekeskus tarjoaa tukensa seurakunnille, jotta nämä palvelut ja toiminta olisivat paremmin alueen asukkaiden saavutettavissa, kiittelee yhteistyötä seurakunnissa koordinoiva hiippakuntasihteeri Anssi Nurmi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulista. 

Yhteistyö kattaa aluksi Varsinais-Suomen seurakuntien ja seurakuntayhtymien toiminnot. Tavoite on kuitenkin laajempi.

- Olisi hienoa, jos tällainen yhteistyömalli olisi tulevaisuudessa hyödynnettävissä myös muilla hyvinvointialueilla kuin Varsinais-Suomessa, pohtii Kirkkohallituksen asiantuntija Sari-Annika Pettinen, joka edustaa seurakuntia valtakunnallisessa perhekeskusverkostossa.

Yhteistyö tukee laissa määriteltyä seurakuntien ja hyvinvointialueen kumppanuutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Yhteistyö toteutetaan Euroopan unionin rahoituksella osana Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hanketta.

Kuva sisältää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen, Suomen kestävän kasvun ohjelman sekä Euroopan unionin rahoittama: Next Generation EU -logot