Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 15.5.2024 13.05

Elektroniska familjecenter och församlingarna inleder samarbete för att främja användningen av tjänsterna

Nyckelord:

Församlingarna bedriver rikligt med verksamhet som stöder och främjar välbefinnandet, ofta också konfessionslös, för barn, unga och familjer. I det nya samarbetet mellan Egentliga Finlands välfärdsområdes (Varha) elektroniska familjecenter och församlingarna utvecklas en verksamhetsmodell med vars hjälp man vill göra verksamheten synligare tillgänglig för invånarna i välfärdsområdet.

Nurmi, Palo ja Eräpuro hymyilevät kameralle.

Stiftssekreteraren Anssi Nurmi från domkapitlet i Åbo ärkestift, planerare Mirjam Palo från kundrelationsenheten för Organiserings tjänster och projektexpert Sini Eräpuro från elektroniska familjecenter i samarbetsmötet.

Församlingarna erbjuder avgiftsfria tjänster för många olika livssituationer. Det är möjligt att få stöd till exempel för utmaningar i föräldraskap eller parförhållande, sjukdom, förlust, penningbekymmer och missbruksproblem.

Traditionellt har församlingarna gjort ett nära samarbete med kommunerna för att invånarna skulle få så omfattande information som möjligt om deras tjänster. Eftersom ansvaret för att ordna social- och hälsovården har överförts från kommunerna till välfärdsområdena, behövs ett nytt slags samarbete.

- Avsikten med det nya samarbetet är att säkerställa ett bredare och mångsidigare tjänsteutbud för barn, unga och familjer och hjälpa dem att hitta rätt hjälp och stöd så tidigt som möjligt, säger projektledaren Elisa Jyllikoski från det elektroniska familjecentret.

- Församlingssamarbetet bidrar till att berika utbudet av familjetjänster och skapa bättre möjligheter att erbjuda stöd för att främja välbefinnande, resonerar Jyllikoski, som ansvarar för samarbetet i det elektroniska familjecentret.

Syftet med det elektroniska familjecentret är att göra det så lätt som möjligt för barn, unga och familjer att hitta och utnyttja tjänster, genom att erbjuda tillförlitlig information och praktisk hjälp samt genom att elektroniskt centralisera uppgifterna på samma plats.  Det elektroniska familjecentret är en del av Varhas familjecenter, som samlar ihop välfärdstjänster för barn, unga och familjer i Egentliga Finland och strävar efter att stärka välfärdsområdets samarbete med den tredje sektorn och med församlingarna.

Satsning på söktjänster

Syftet med det samarbete som inleds är särskilt att säkerställa att församlingens tjänster syns i välfärdsområdets elektroniska söktjänster. På så sätt blir de också en del av rådgivningen och servicerådgivningen av kunderna inom social- och hälsovårdstjänsterna.

- De funktioner som församlingarna erbjuder är omfattande, mångsidiga och tar hänsyn till människornas olika livssituationer, särskilt i fostrings- och diakoniarbetet. Det är fint att Varhas elektroniska familjecenter erbjuder sitt stöd till församlingarna för att göra tjänsterna och aktiviteterna mer tillgängliga för invånarna i området, lovordar stiftssekreteraren Anssi Nurmi från domkapitlet i Åbo ärkestift, som samordnar samarbetet mellan församlingarna. 

Samarbetet omfattar i början verksamheten i Egentliga Finlands församlingar och kyrkliga samfälligheter. Målet är dock mer omfattande.

- Det vore fint om en sådan samarbetsmodell i framtiden kunde utnyttjas även i andra välfärdsområden än Egentliga Finlands, säger Kyrkostyrelsens expert Sari-Annika Pettinen, som representerar församlingarna i det riksomfattande familjecenternätverket.

Samarbetet stöder det lagstadgade partnerskapet mellan församlingarna och välfärdsområdet i anslutning till att främja välfärd och hälsa. Samarbetet genomförs med finansiering från Europeiska unionen som en del av Egentliga Finlands program för hållbar tillväxt.

 

Stöd och råd till församlingarna

Församlingstjänster som en del av den elektroniska familjecentralen
Projektchef Elisa Jyllikoski, Tlf +358 50 573 8389, elisa.jyllikoski@varha.fi 

Registrering av församlingstjänster i Servicedatabasen
Planerare Mirjam Palo, Tlf +358 2 313 4266, mirjam.palo@varha.fi

Övrigt samarbete mellan kyrkor
Specialsakkunnig Anri Niskala, Tlf +358 50 521 3044, anri.niskala@varha.fi 

Logotyper: Egentliga Finlands välfärdsområde, Finlands program för hålbar tillväxt och Finansieras av Europeiska unionen - Next Generation EU.