Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 26.1.2024 11.32

Salon Suomusjärvellä sijaitsevaa Hintan hoivakotia esitetään lakkautettavaksi

Avainsanat:

Ikääntyneiden palvelulautakunta käsittelee esitystä Hintan hoivakodin lakkauttamisesta keskiviikkona. Mikäli yksikön toiminta päättyy, kaikki asukkaat tulevat saamaan uuden ympärivuorokautista hoitoa tarjoavan asumispalvelupaikan.

Kaksi vaaleanviolettia sydäntä tummanvioletilla pohjalla.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelulautakunta kokoontuu 31.1.2024.

Salon Suomusjärvellä sijaitsevaa Hintan hoivakotia (Kurkelantie 1629) esitetään lakkautettavaksi kevään 2024 aikana. Hintan hoivakoti on laitospalvelun yksikkö ikääntyneille. Varhan ikääntyneiden palvelulautakunta käsittelee tulosaluejohtaja Eeva-Sirkku Pöyhösen esitystä yksikön lakkauttamisesta kokouksessaan 31.1.2024.

Hintan hoivakodin toiminnan lakkauttamisesityksen taustalla on useita eri syitä, tulosaluejohtaja Pöyhönen kertoo. Kiinteistön kunto on yksi merkittävimmistä tekijöistä, mutta myös yksikön sijainti on haasteellinen uusien asiakkaiden sijoittamisen sekä henkilöstön saatavuuden kannalta. Hintan hoivakodin käyttöaste on edellä mainituista syistä alhainen ja vastaavasti yksikkökustannukset ovat korkeat.

Hintan hoivakodissa tuotetaan ikääntyneiden laitospalvelua eli vanhainkotihoitoa. Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikaista laitospalvelua ei voi ikääntyneiden asumisessa tuottaa enää 1.1.2028 alkaen. Myös tämä tukee Hintan hoivakodin toiminnan lakkauttamista, Pöyhönen toteaa.

Kaikki asukkaat saavat uuden asumispalvelupaikan

Tällä hetkellä Hintan hoivakodissa on yhdeksän pitkäaikaista asukasta. Lisäksi yksikköä on käytetty lyhytaikaishoitopaikkana.

− Asia on ollut vireillä jo pitkään ja ymmärrämme hyvin mahdollisen lakkauttamisen aiheuttamaa huolta ja epätietoisuutta. Mikäli Hintan hoivakodin toiminta päättyy, kaikki asukkaat tulevat saamaan uuden ympärivuorokautista hoitoa tarjoavan asumispalvelupaikan. Tulemme kysymään asiakkailta ja heidän omaisiltaan, mistä he toivovat uuden asumispalvelupaikan järjestyvän ja pyrimme huomioimaan heidän toiveensa, Eeva-Sirkku Pöyhönen sanoo.

Hintan hoivakodin asukkaille ja heidän omaisilleen on jo alustavasti kerrottu yksikön mahdollisesta lakkauttamisesta. Lisäksi heille järjestetään erillinen keskustelutilaisuus asian lautakuntakäsittelyn jälkeen.

Myös hoitohenkilökunnalle on pidetty työpaikkakokous asiaan liittyen. Hintan hoivakodin toiminnan mahdollinen lakkauttaminen ei tule aiheuttamaan irtisanomisia, vaan kaikille ikääntyneiden palveluiden työntekijöille löytyy uusi työpaikka Varhalta.

Heinä-joulukuun odotusajat ikääntyneiden palveluihin julki

Ikääntyneiden palvelulautakunta saa kokouksessaan myös tiedoksi Varhan ikääntyneiden palveluiden keskimääräiset odotusajat heinä-joulukuussa 2023. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa hyvinvointialuetta julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajat esitetään keskiarvona, jossa odotusajan laskenta aloitetaan asian vireilletulosta. Laskennassa esitetään odotusajan keskimääräinen kokonaiskesto. Lain määrittämä maksimiaika sosiaalipalveluita koskevien päätösten toimeenpanolle on kolme kuukautta asian vireilletulosta.

Ikääntyneiden palveluiden keskimääräiset odotusajat ajanjaksolla 1.7.−31.12.2023 olivat:

  • Omaishoidon tuki: 27 vuorokautta
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen: 65 vuorokautta

Odotusajat löytyvät myös Varhan verkkosivustolta osoitteesta varha.fi/ikaantyneiden-odotusajat.

Tämän linkin kautta löydät ikääntyneiden palvelulautakunnan kokouksen esityslistan: Ikääntyneiden palvelulautakunta 31.1.2024, esityslista (Ktweb)