Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 26.1.2024 11.40

Förslag om nedläggning av Hintta vårdhem i Suomusjärvi till nämnden för tjänster för äldre

Nyckelord:

Nämnden för tjänster för äldre behandlar ett förslag om att lägga ned Hintta vårdhem på sitt sammanträde på onsdag. Ifall enhetens verksamhet avslutas kommer alla boende att få en ny boendeplats med dygnetruntvård.

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

Nämnden för tjänster för äldre vid Egentliga Finlands välfärdsområde sammanträder den 31 januari 2024.

Ett förslag om att lägga ned Hintta vårdhem (Kurkelantie 1629) i Suomusjärvi i Salo under våren 2024 kommer till behandling i nämnden för tjänster för äldre vid Egentliga Finlands välfärdsområde. Hintta vårdhem erbjuder långvarig institutionsvård för äldre. Nämnden för tjänster för äldre behandlar resultatområdesdirektör Eeva-Sirkku Pöyhönens förslag om en nedläggning på sitt sammanträde den 31 januari 2024.

Pöyhönen berättar att det finns flera orsaker bakom förslaget om en nedläggning av Hintta vårdhem. En av de största faktorerna är att fastigheten är i dåligt skick. Därtill har enhetens läge gjort det svårt att placera nya klienter dit och hitta personal. Av dessa skäl har man inte kunnat utnyttja Hintta vårdhem till full kapacitet, vilket bidrar till höga enhetskostnader.

Vid Hintta vårdhem erbjuds institutionsvård för äldre. Enligt den så kallade äldrevårdslagen får långvarig institutionsvård inte längre ges vid boendetjänster för äldre från och med den 1 januari 2028. Även detta är ett argument för en nedläggning av Hintta vårdhem, säger Pöyhönen.

Alla boende får en ny plats på ett serviceboende

För närvarande har Hintta vårdhem nio långvariga boende. Dessutom har enheten använts som plats för korttidsvård.

− Ärendet har diskuterats redan länge och vi har full förståelse för den oro och ovisshet som den potentiella nedläggningen orsakar. Ifall verksamheten vid Hintta vårdhem avslutas kommer alla boende att få en ny serviceboendeplats med dygnetruntvård. Vi kommer att fråga klienterna och deras anhöriga var de helst skulle få en ny boendeplats och vi strävar efter att ta önskemålen i beaktande, säger Eeva-Sirkku Pöyhönen.

De boende i Hintta vårdhem och deras anhöriga har redan preliminärt informerats om att enheten kan läggas ned. Dessutom kommer en separat diskussionsstund att ordnas för dem efter nämndens behandling av ärendet.

Även vårdpersonalen har fått information i samband med ett möte på arbetsplatsen. En potentiell nedläggning av verksamheten vid Hintta vårdhem kommer inte att leda till uppsägningar utan alla anställda vid tjänster för äldre erbjuds i så fall ett nytt jobb på välfärdsområdet.

Väntetiderna till tjänster för äldre i juli-december har publicerats

På sitt sammanträde får nämnden för tjänster för äldre också ta del av de genomsnittliga väntetiderna till välfärdsområdets tjänster för äldre under tidsperioden juli-december 2023. Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre förpliktigar välfärdsområdet att minst en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som han eller hon ansökt om.

Väntetiderna anges som ett medeltal, där väntetiden beräknas från den dag som ärendet har inletts. Beräkningen återger den genomsnittliga totala väntetiden. Den lagstadgade maximitiden för verkställandet av beslut om socialservice är tre månader från det att ärendet inletts.

De genomsnittliga väntetiderna till tjänster för äldre under perioden 1.7–31.12.2023 var:

  • Stöd för närståendevård: 27 dygn
  • Serviceboende med heldygnsomsorg: 65 dygn

Väntetiderna finns också på Varhas webbplats på adressen varha.fi/vantetider-for-aldre.

Genom denna länk hittar du föredragningslistan för nämnden för tjänster för äldres sammanträde: Nämnden för tjänster för äldre 31.1.2024, föredragningslista (Ktweb, på finska)