Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 29.12.2023 12.32

Tunne- ja arkitaitoja, taidetta ja kulttuurihyvinvointia pikkukoululaisille

Avainsanat:

Monialainen Reppu-tiimi pilotoi osana perhekeskusta uudenlaista varhaisen tuen toimintamallia Yli-Maariassa ja Moisiossa. Tiimi veti kulttuurihyvinvointia, taidetta ja monenlaisia terapeuttisia elementtejä sisältäviä toiminnallisia Repputuokioita 1.–2.-luokkalaisille. Lisäksi se tuotti materiaalia ammattilaisten käyttöön sekä vinkkivihkosen vanhemmille ja huoltajille.

Selkäreppuja rivissä, piirroskuva

Reppu-tiimi on ollut Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen monialainen pilottiprojekti, joka alkoi marraskuussa 2022 ja päättyi vuodenvaihteeseen 2023. Moniammatillisen tiimin tavoitteena oli edistää lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä kouluympäristössä. Pilotti toteutettiin Ypsilonissa, Yli-Maarian ja Moision kouluissa.

– Keskeisenä työskentelymuotona olivat Repputuokiot, joiden tarkoituksena oli vahvistaa oppilaiden vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä arkitaitoja toiminnallisin menetelmin. Tuokiot suunnattiin 1.–2.-luokkalaisille ja niitä toteutettiin kuluneen syyslukukauden ajan, kertoo projektikoordinaattori ja sairaanhoitaja Noora Käkönen.

Noora Käkönen, toimintaterapeutti ja kasvatustieteiden maisteri Reetta Kouki sekä yhteisötaiteilija ja tanssinopettaja (AMK) Jenni Honkamaa ideoivat moniammatillisesti Repputuokioiden sisällöt. Tuokioita pidettiin kullekin luokalle kerran viikossa.

– Niistä tuli oppilaille päivän odotetuin tunti. Yksi oppilaiden ehdottomista suosikkituokioista oli Ypsilonin/Moision tähti -tuokio, jossa harjoiteltiin vuorovaikutustaitoja Afrikan tähteen pohjautuvan toiminnallisen pelin kautta, Käkönen kertoo.

– Oli ilo huomata, että esimerkiksi eräässä tuokiossa askarrellut tunteidensäätely-avaimenperät otettiin oikeasti myös käyttöön. Yhtenä teemana tuokioissa oli rentoutuminen ja rauhoittuminen.

Reppu-tuokioista koottiin materiaalipaketti ammattilaisille käyttöön sellaisenaan tai eri tavoin sovellettavaksi. Paketin materiaaleja voi hyödyntää vaikkapa esikoulussa ja luokka-asteilla 1–3. Se on hyvä ideapankki opettajille tai iltapäiväkerhojen ohjaajille.

Vanhemmille suunnattu vinkkivihkonen arkea helpottamaan

Reppu-tiimi tuotti myös vanhemmille suunnatun vinkkivihkosen Repullinen vinkkejä, jonka tavoitteena oli käsitellä osittain samoja teemoja, joita oppilaille tarjottavissa toiminnallisissa Repputuokioissa oli. Vinkkivihkosessa pureudutaan muun muassa tunnetaitojen tukemiseen, vuorovaikutustaitoihin, mielen hyvinvointiin sekä yleisesti perheiden arkea tukeviin ja sitä helpottaviin asioihin käytännönläheisten vinkkien avulla.

– Vanhempien vinkkivihkosen tarkoitus on ennaltaehkäisevästi helpottaa perheen arkea, madaltaa vanhemman kynnystä perehtyä aiheisiin, hankkia mahdollisimman vaivattomasti lisätietoa ja tutustua hyödyllisiin sivustoihin omien tarpeiden ja aikataulujen puitteissa, Noora Käkönen kertoo.

– Totesimme, että vanhemmuudesta on kyllä saatavilla paljon tietoa, mutta ehkä voisimme tällaisena moniammatillisena tiiminä koostaa jotain, jossa olisi matalan kynnyksen informaatiota – lempeää ja mahdollisimman armollista, lisää Jenni Honkamaa.

– Ajatuksena oli enemmänkin herätellä, antaa ideoita ja vinkkejä, ei kertoa mikä on oikein ja mikä väärin.

Vihkonen käännätettiin myös ruotsiksi ja englanniksi ja sitä jaettiin laajemmin muun muassa Wilman kautta.

Repullinen vinkkejä -vinkkivihkosta voivat vanhempien ja huoltajien lisäksi hyödyntää kaikki esikouluikäisten sekä 1.–3.-luokkalaisten kanssa työskentelevät eri alojen ammattilaiset. Vihkonen soveltuu esimerkiksi esikoulun tai koulun aloittavien lasten perheisiin jaettavaksi.

Palaute erinomaista niin oppilailta kuin opettajilta

Repputuokioiden päätyttyä oppilailta kerättiin myös palautteita. 88 prosenttia osallistuneista oppilaista koki Repputuokioissa olleen kivaa, 74 prosenttia sanoi oppineensa tuokioissa jotain uutta ja 83 prosenttia oppilaista olisi halunnut, että tuokioita olisi lisää.

Noora Käkönen kertoo, että sanallisista palautteista yleisimmässä toivottiin Reppu-tuokioita jokapäiväisiksi. Tuokioita pidettiin laajasti kivoina, hauskoina ja monipuolisina, lisäksi moni lapsi mainitsi oppineensa aidosti rentoutumaan.

– Lasten lisäksi opettajat ovat olleet mielissään Repputuokioista. Eräässäkin palautteessa todettiin, että ”aiheet ovat olleet osuvia, ajankohtaisia, tärkeitä ja hyviä ykkösluokkalaisille”, Käkönen iloitsee.

– Ehkä tärkein palaute opettajilta on minusta ollut se, että tällaisen pilotin jälkeen opettajat olisivat valmiita ja halukkaita tekemään moniammatillista yhteistyötä jatkossakin. Koen, että olemme silloin tiiminä onnistuneet yhdessä tavoitteessamme: miten tuoda hyvää, eikä esimerkiksi lisätä opettajien kuormitusta. Tämä oli tärkeä yhteistyön lähtökohta, Jenni Honkamaa lisää. 

Idea yhteisötaiteilijan mukaantulosta tuli Turun kaupungin kulttuurisen nuorisotyön toiminnanjohtajalta Marika Leinonen-Vainiolta, joka vinkkasi ideasta Turun kaupungin Kulttuurin kärkihankkeeseen. Leinonen-Vainio tekee Reppu-tiimin kokemusten perusteella myös gradun kulttuurihyvinvoinnin edistämisen ja taiteilijan työnkuvan laajentamisen näkökulmasta.

Ammattilaisille koottu materiaalipaketti (Innokylä)

Vanhempien vinkkivihkonen Repullinen vinkkejä  (Innokylä)