Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 4.1.2024 09.02

Känslo- och vardagskompetens, konst och kulturellt välbefinnande för de yngsta skoleleverna

Nyckelord:

Det multiprofessionella Reppu-teamet har testat en ny modell för tidigt stöd i Yli-Maaria och Moisio. Testet ingick i Familjecenter-projektet. Teamet har hållit aktiverande Reppu-sessioner för elever i årskurs 1–2, där man har behandlat kulturellt välbefinnande och konst samt infört olika terapeutiska element. Teamet utarbetade också material för yrkesutbildade och en broschyr med tips för föräldrar och vårdnadshavare.

Selkäreppuja rivissä, piirroskuva

Reppu-teamet är ett multiprofessionellt pilotprojekt inom ramen för projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland. Pilotprojektet pågick från november 2022 fram till slutet av 2023. Det multiprofessionella teamet hade som mål att proaktivt främja barns och barnfamiljers välbefinnande samt samhörigheten i skolmiljön. ‌Pilotprojektet genomförde i Övre S:t Marie skola och Moision koulu i allaktivitetshuset Ypsilon.

– Vår främsta arbetsmetod var så kallade Reppu-sessioner, vars syfte vara att stärka elevernas interaktionsförmåga samt känslo- och vardagskompetens genom aktiverande metoder. De riktade sig till elever i årskurs 1–2 och genomfördes under höstterminen 2023, berättar Noora Käkönen, projektkoordinator och sjukskötare.

Reppu-sessionernas multiprofessionella innehåll planerades av Noora Käkönen samt av Reetta Kouki, ergoterapeut och pedagogie magister och Jenni Honkamaa, samhällskonstnär och danslärare (YH). Sessionerna hölls en gång i veckan för varje klass.

– De blev elevernas favoritstunder under dagen. De mest uppskattade sessionerna var de som hade temat Ypsilon/Moisios stjärna, där vi övade på interaktionsförmågan via ett aktiverande spel som påminde om Afrikas stjärna, berättar Käkönen.

– Det var roligt att se att eleverna till exempel använde nyckelringarna för känsloreglering som vi tillverkat under en tidigare Reppu-session. Under sessionerna övade vi också på att slappna av och varva ner.

Materialpaketet som producerades för yrkesutbildade kan användas som sådant eller tillämpas på olika sätt. Det lämpar sig för elever i förskolan och i årskurserna 1–3 och är en bra idébank för lärare eller ledare för eftermiddagsklubbar.

Broschyr med tips för föräldrar för att underlätta vardagen

Reppu-teamet gjorde också en broschyr som riktar sig till föräldrar. Broschyren heter En ryggsäck full av tips och i den behandlas delvis samma teman som under Reppu-sessionerna. Temana är bland annat känslofärdigheter, interaktionsförmåga, psykisk hälsa samt frågor som stöder och underlättar familjernas vardag med hjälp av praktiska tips.

– Syftet med broschyren är att i förebyggande syfte underlätta familjernas vardag. Tanken var att sänka föräldrarnas tröskel att hämta information och att de ska få den information de behöver och hitta rätt webbplatser så enkelt som möjligt och i rätt tid, säger Noora Käkönen.

– Vi konstaterade att det visserligen finns mycket information om föräldraskap, men att vi som multiprofessionellt team skulle kunna sammanställa informationen så att den är tillgänglig med låg tröskel och att den känns välvillig och tillmötesgående, tillägger Jenni Honkamaa.

– Vi ville i första hand väcka tankar samt ge tips och idéer, inte upplysa om vad som är rätt eller fel.

Broschyren finns på svenska, finska och engelska och har bland annat skickats ut via Wilma.

En ryggsäck full av tips är en användbar broschyr för föräldrar och vårdnadshavare, men även för dem som arbetar med elever i förskolan och i årskurs 1–3. Den kan till exempel ges till familjer med barn som börjar i förskola eller skola.

God respons från både elever och lärare

Eleverna fick ge respons efter Reppu-sessionerna. Av de elever som deltagit i sessionerna ansåg 88 procent att det varit roligt, 74 procent att de lärt sig något nytt och 83 procent önskade sig fler Reppu-sessioner.

Noora Käkönen berättar att den vanligaste kommentaren i den fritt formulerade responsen var att eleverna önskade dagliga Reppu-sessioner. Eleverna tyckte att sessionerna var trevliga, roliga och mångsidiga. Många nämnde också att de lärt sig slappna av ordentligt.

– Även lärarna uppskattade Reppu-sessionerna. En lärare skrev att "ämnena var lämpliga, aktuella, viktiga och bra för förstaklassister", säger Käkönen nöjt.

– Den respons från lärarna som jag tyckte var viktigast var att de efter det här pilotförsöket känner sig redo och villiga att fortsätta med multiprofessionellt samarbete. Då känner jag att vi som team har lyckats med vårt mål: att tillföra något utan att öka lärarnas börda. Det här var en av våra viktigaste utgångspunkter för samarbetet, tillägger Jenni Honkamaa. 

Idén om att ta med en samhällskonstnär kom från Marika Leinonen-Vainio, verksamhetsledare för kulturellt ungdomsarbete vid Åbo stad. Leinonen-Vainio arbetar också med en avhandling som bygger på Reppu-teamets erfarenheter. Avhandlingen ska behandla hur man kan främja kulturellt välbefinnande samt utvidga arbetsbeskrivningen för konstnärer.

Materialpaket för yrkesutbildade (på finska, Innokylä)

En ryggsäck full av tips för föräldrar (Innokylä)