Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 24.5.2024 14.21

Tupa-hanke – päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden palvelupoluilla

Avainsanat:

Tupa-hanke järjesti seminaaripäivän huhtikuun 24. päivä Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) Lahesmaa salissa, teemana Päihteet, raskaus ja vanhemmuus. Seminaariin oli saatu kattava tarjonta puhujia aiheen ympäriltä ja kuulijoita oli paikan päällä ja etäyhteydellä mukana yhteensä liki 200. Aihe on tärkeä ja selkeästi ammattilaisia kiinnostava.

THL:n hanketiimi.

THL:n hanketiimi.

Päivän avasi sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, joka muistutti myös kohderyhmän erityisyydestä ja siitä, kuinka raskausaikaan panostamalla voidaan saavuttaa tuloksia niin syntyvän lapsen kuin äidinkin osalta. Päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja vauvaperheille suunnattujen riittävien palvelujen ja kuntoutuksen turvaaminen mainittiin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa.

STM myönsi valtionavustuksia vuosille 2021–2023 päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Avustukset myönnettiin viidelle yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle yhteistyöalueelle. Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten hoidon kehittämien mainitaan myös pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa.

Koulutusta päihteiden käytön puheeksi otosta

Tupa-hanke on yksi kansallisen hankekokonaisuuden osahankkeista ja on syyskuusta 2022 lähtien kehittänyt kohderyhmän palveluita koko Länsi-Suomen yhteistyöalueella.

– Hanke on loppusuorallaan ja hankkeen tuotoksena on syntynyt palvelutarjotin päihteitä käyttäville raskaana oleville ja vauvaperheille, sekä palvelukokonaisuuden kuvaus niin ammattilaisten työn tueksi kuin asiakkaillekin, Tupa-hankkeen hankekoordinaattori Minna Helppi, Tyks Naistenklinikalta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta, sanoo.

Näiden tuotosten lisäksi hankkeessa on keskitytty vahvasti alueen ammattilaisten kouluttamiseen. Koulutustoiveita kerättiin ammattilaisilta itseltään ja niiden kautta rakentui Tupa-hankkeen koulutuskalenteri. Laajan seminaaripäivän ohjelman lisäksi on koulutettu päihteiden käytön puheeksi ottoa ja tunnistamista, lapsuuden ajan haitallisten kokemusten merkitystä, päihteiden käytön ja nikotiinituotteiden nykytrendejä, opioidikorvaushoitoa raskaana olevilla ja vastasyntyneen vieroitushoitoa.

– Tulossa on vielä koulutusta lapsuuden aikaisista vahvistavista kokemuksista. Koulutukset ovat saavuttaneet laajasti ammattilaisia koko Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueilta, Helppi sanoo.

Myös HAL-poliklinikoiden käytänteitä on pyritty muokkaamaan tutkittuun tietoon ja tunnettuihin hyviin käytänteisiin perustuen. Tyksin HAL- eli Tuki-poliklinikka on toiminut keihäänkärkenä alueen kehittämisessä.

Myös puoliso hoidon piiriin

Tyksin Tuki-poliklinikka otti ensimmäisenä ja edelleen ainoana koko Suomessa hoidon piiriin myös raskaana olevan puolison. Nyt Tuki-poliklinikalle lähetteen saaneen raskaana olevan kanssa myös puolisolle voidaan avata hoitokokonaisuus ja näin ollen lähettää jatkohoitoon kuten raskaana olevakin.

– Lähetteitä käsitellään nykyään moniammatillisessa ja –alaisessa ryhmässä, jolloin asiakkaat tulevat koko verkoston tietoon jo lähetevaiheessa. Tyksissä on myös käynnistetty omaa kohdennettua synnytysvalmennusryhmää Tuki-poliklinikan asiakkaille, Minna Helppi sanoo.

Kohderyhmän on tutkimuksissa osoitettu hyötyvän kohdennetuista palveluista ja tiiviistä tuesta.

Päihde- ja riippuvuusongelmien ympärillä vahva stigma

Vaikka Tupa-hankeen loppu häämöttää, ei työ suinkaan ole lopussa.

– Kuten seminaaripäivässä kuulimme, esimerkiksi päihde- ja muiden riippuvuusongelmien ympärillä on edelleen vahva stigma, Minna Helppi sanoo. Puheeksi oton normalisoinnilla ja avoimella keskustelulla voidaan luoda sallivampaa ilmapiiriä ongelmien esiin tuomiselle ja sitä kautta hoitoon pääsylle. Vastuu on meillä kaikilla, kuinka kohtaamme, kuinka otamme puheeksi ja olemme läsnä.

Tieto riippuvuussairauksista ja päihteiden käytön haitallisuudesta lisääntyy. Edelleen kuitenkin tieto sikiövaikutuksista on osittain hataraa.

– Sen kuitenkin tiedämme, ettei turvallista rajaa minkään päihdyttävän aineen käytölle ole. Vauriot voivat syntyä jo kerrasta. Siksi aiheesta on tärkeää puhua, pitää keskustelua ja tätä haavoittuvassa asemassa olevaa asiakasryhmää mielessä. Onneksi palvelujärjestelmässämme on toimijoita, jotka aktiivisesti tekevät työtä, että niin äidit, sikiöt, syntyvät lapset kuin perheet kokonaisuudessaan saisivat apua ja tukea päihdeongelmiensa kanssa, Helppi jatkaa.

Näistä seminaarissa esittäytyivät Tuki-poliklinikka, Tyks lasten ja nuortenklinikan sosiaalipediatrinen poliklinikka, Varhan palvelu- ja asiakasohjaus Soihtu ja Turun Ensi ja turvakotien Etsivä ja matalankynnyksen työ.

Koko Länsi-Suomessa kova halu parantaa palveluja

Tupa-hanke voi sanoa onnistuneensa ainakin siinä, että monet toimijat on nyt tuotu toistensa tietoisuuteen.

– Moniammatillinen ja -alainen työskentely on avainasemassa kohdeperheiden tukemisessa ja vain toimivalla vuoropuhelulla toimijoiden kesken voidaan saavuttaa tuloksia. Hankkeesta on jäänyt elämään verkostoja, jotka jatkavat kokoontumista ja päihteitä käyttävien raskaana olevien palvelujen kehittämistä nyt omillaan. Halu kehittää ja parantaa palveluja on koko Länsi-Suomen alueella kova, Helppi sanoo.

Tupa-hanke jatkaa elokuun 2024 loppuun asti ja hankekoordinaattori Minna Helppi jatkaa tehtävässään koordinaattoriparinsa Pia Kajalan siirtyessä jo uusiin tehtäviin. Minnaan voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä minna.helppi@varha.fi. Tupa-hankkeen palvelutarjotin ja -kokonaisuus löytyvät Varhan nettisivuilta, Tupa-hankkeen hankesivustolta Tupa-hanke | Varha. Lisätietoa hankekokonaisuudesta Päihteitä käyttävien äitien palvelut - THL