Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 24.5.2024 14.26

Tupa-projektet – servicevägar för missbrukande gravida kvinnor och familjer med spädbarn

Nyckelord:

Tupa-projektet ordnade en seminariedag den 24 april i Lahesmaa-salen på Åbo universitetssjukhus (ÅUCS) med temat "Substanser, graviditet och föräldraskap". Seminariet hade ett omfattande antal talare i ämnet och det fanns totalt närmare 200 åhörare på plats och på distans. Ämnet är viktigt och helt klart av intresse för yrkesverksamma.

THL:n hanketiimi.

THL:s projektteam.

Dagen öppnades av Sanni Grahn-Laasonen, minister för social trygghet, som också påminde om målgruppens särdrag och om hur investeringar under graviditeten kan ge resultat för både barnet och mamman. Att säkerställa adekvat service- och rehabilitering för missbrukande gravida kvinnor och spädbarnsfamiljer nämndes i statsminister Sanna Marins regeringsprogram.

STM beviljade statsbidrag för åren 2021–2023 för utveckling av servicekedjor och serviceenheter för missbrukande gravida kvinnor och familjer med spädbarn. Bidragen delades ut till fem samarbetsområden som upprätthåller universitetssjukhus. Förbättrad vård för gravida kvinnor som använder rusmedel nämns också i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram.

Utbildning i hur man tar upp frågor om rusmedelsmissbruk

Tupa-projektet är ett av delprojekten i det nationella projektpaketet och har sedan september 2022 utvecklat service för målgruppen i hela Västra Finlands samarbetsområde.

– Projektet är i slutskedet och resultatet av projektet är ett serviceutbud för missbrukande gravida kvinnor och barnfamiljer, samt en beskrivning av servicehelheten som stöd för yrkesverksamma och kunder, säger Minna Helppi, projektkoordinator för Tupa-projektet vid ÅUCS Kvinnokliniken inom Egentliga Finlands välfärdsområde.

Utöver dessa resultat har projektet starkt fokuserat på att utbilda yrkesverksamma i området. Utbildningsönskemål samlades in från de yrkesverksamma själva och användes för att bygga upp Tupa-projektets utbildningskalender. Utöver det omfattande seminariedagsprogrammet har utbildning erbjudits för att ta på tal och för erkännande av missbruk, betydelsen av negativa barndomsupplevelser, aktuella trender inom missbruk och nikotinprodukter, substitutionsbehandling med opioider för gravida kvinnor och avgiftningsvård för nyfödda.

- På kommande är ännu mer utbildning om barndomsbejakande upplevelser. Utbildningarna har nått ett brett spektrum av yrkesverksamma inom välfärdsområdena i Egentliga Finland, Satakunta och Österbotten, säger Helppi.

Ansträngningar har också gjorts för att anpassa HAL-poliklinikernas arbetsmetoder utifrån forskning och känd god praxis. ÅUCS HAL eller Tuki-polikliniken har fungerat som en spjutspets i utvecklingen av området.

Även maken med i behandlingen

Tuki-polikliniken vid ÅUCS var den första och fortfarande den enda kliniken i Finland som inkluderade den gravidas make i behandlingen. Nu kan man för en gravid person som remitterats till Tuki-polikliniken även öppna ett behandlingspaket för maken och därmed skickas maken för fortsatt vård precis som den gravida.

– Remisserna hanteras nu av en tvärvetenskaplig grupp, under ett multidisciplinärt team, så att hela nätverket får kännedom om kunderna redan i remisskedet. ÅUCS har också startat en egen riktad grupp för graviditetscoaching för kunder på Tuki-polikliniken, säger Minna Helppi.

Undersökningar har visat att målgruppen gynnas av riktad service och intensivt stöd.

Stark stigma kring substansmissbruk- och beroendeproblem

Även om slutet på Tupa-projektet är i sikte är arbetet långt ifrån över.

– Som vi hörde under seminariedagen finns det fortfarande ett starkt stigma kring till exempel substansmissbruk och andra beroendeproblem, säger Minna Helppi. Genom att normalisera att ta på tal och öppen diskussion kan man skapa en mer tillåtande atmosfär för att ta upp problem och därmed få tillgång till behandling. Vi har alla ett ansvar för hur vi bemöter, hur vi tar på tal och är närvarande.

Medvetenheten om beroendesjukdomar och skadeverkningarna av substansmissbruk ökar. Information om fosterskadande effekter är dock fortfarande bristfällig.

– Vad vi vet är, att det inte finns någon säker gräns för användningen av något berusande ämne. Skador kan uppstå redan under en gång. Det är därför det är viktigt att prata om den här frågan, att hålla debatten och den här utsatta gruppen av kunder i åtanke. Lyckligtvis finns det i vårt servicesystem aktörer, som aktivt arbetar för att mödrar, foster, nyfödda barn och familjer som helhet ska få hjälp och stöd med sina missbruksproblem, fortsätter Helppi.

På seminariet presenterades av dessa Tuki-polikliniken, ÅUCS barn- och ungdomsklinikens socialpediatriska poliklinik, Varhas service- och kundrådgivning Facklan samt Åbo Ensi ja turvakotien Etsivä ja matalankynnyksen työ.

I hela Västra Finland stark vilja att förbättra servicen

Tupa-projektet kan sägas ha lyckats åtminstone genom att många aktörer nu har uppmärksammats på varandra.

– Multidisciplinärt och interdisciplinärt arbete är nyckeln till att stödja målfamiljerna och det är endast genom en effektiv dialog mellan aktörerna som resultat kan uppnås. Projektet har lämnat nätverk vid liv som fortsätter nu på egen hand att träffas, som utvecklar service för gravida kvinnor som använder substanser. Det finns en stark vilja att utveckla och förbättra servicen i hela västra Finland, säger Helppi.

Tupa-projektet fortsätter fram till slutet av augusti 2024, och projektkoordinator Minna Helppi fortsätter i sin roll medan hennes koordinatorpartner Pia Kajala, redan har gått vidare till nya uppgifter. Man kan kontakta Minna med låg tröskel minna.helppi@varha.fi. Tupa-projektets servicepaket finns på Varhas webbplats, Tupa-projektets webbplats Tupa-projektet | Varha. Läs mer om projekthelheten Tjänster riktade till mammor med missbruk - THL