Hyppää pääsisältöön

Turvapalvelun muutokset 2024

Tältä sivulta löydät tietoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tekemistä muutoksista turvapalvelun ja turva-auttamiskäyntien myöntämisperusteisiin.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päätti turvapalvelun ja turva-auttamiskäyntien myöntämisperusteista 19. joulukuuta 2023. Päätöksen myötä turvapalveluja ja turva-auttamiskäyntejä myönnetään yhtenäisin kriteerein koko Varsinais-Suomen alueella. Turvapalvelut ja turva-auttamiskäynnit eivät ole lakisääteistä toimintaa.

Tästä linkistä pääset tutustumaan aluehallituksen kokouksen pöytäkirjaan: Aluehallituksen kokous 19.12.2023, pöytäkirja (Ktweb)

Aluehallituksen päätöksen myötä turvapalvelun ja turva-auttamiskäyntien myöntämisperusteet ovat muuttuneet 1. tammikuuta 2024. Jatkossa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen järjestämä turvapalvelu ja turva-auttamiskäynnit on kohdennettu seuraaville asiakasryhmille:

  • säännöllisen kotihoidon asiakkaat
  • omaishoidon asiakkaat
  • asiakkaat, joilla on päätös vammaispalvelulain mukaisesta palveluasumisesta kotiin

Lisäksi palvelun myöntämiseen vaikuttavat kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden osalta tulorajat. Palvelua ei myönnetä, jos kotitalouden bruttokuukausitulot ovat yhden hengen taloudessa yli 1500 €/kk tai kahden tai useamman hengen taloudessa yli 2100 €/kk. Tulorajat eivät koske vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen asiakkaita.

Osalle asiakkaista muutokset tarkoittavat, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueen järjestämä turvapalvelu tulee päättymään. Päätökset turvapalvelun päättymisestä tehdään vaiheittain, ja päätökset astuvat voimaan eri kunnissa eri aikaan. Niille asiakkaille, joita muutokset koskevat, tiedotetaan erikseen asiasta ennen turvapalvelun päättymistä.

Mikäli asiakas haluaa jatkaa turvapalvelua omakustanteisesti, hän voi ottaa yhteyttä palveluntuottajaan joka tarjoaa turvapalvelua kyseisessä kunnassa. Alla olevista valikoista ilmenee, mitkä palveluntuottajat tarjoavat turvapalvelua missäkin kunnissa. Valikoita täydennetään sitä mukaa kuin tietoa palveluntuottajista saadaan ja turvapalvelun lopettamispäätöksiä tehdään.

Turvapalvelua tarjoavat palveluntuottajat kunnittain