Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 12.12.2023 09.00

Uusi järjestelmä sujuvoittaa potilaan pääsyä jatkohoitoon Varhassa

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) ottaa käyttöön potilassiirtojärjestelmän tiistaina 12.12.2023, aluksi neljässä Tyks Akuutin toimipisteessä. Potilaita ohjataan päivystyksestä joko kotisairaalaan, yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastoille tai geriatrian osastoille.

Kaksi vaaleanviolettia sydäntä tummanvioletilla pohjalla.

Uuden ohjelman avulla potilasohjaus selkiytyy huomattavasti ja potilas saa tilanteeseensa nähden parhaan hoidon mahdollisimman lähellä kotiaan.

Lähtökohtana on potilas, jonka hoidontarpeen lääkäri määrittelee.

– Varhan aloituksen myötä Turun kaupunginsairaala ja kaikki alueen yli 20 terveyskeskusosastoa sekä kotisairaalat tulivat osaksi Turun yliopistollista keskussairaalaa (Tyksiä). Aiemmin jokaisen kunnan yksiköt hoitivat pääsääntöisesti oman kuntansa potilaita. Nyt Varhassa osastojen toimintaa on muokattu siten, että yksittäinen osasto keskittyy rajatumman potilasryhmän hoitoon ja panostaa siihen aiempaa enemmän, Tyks-sairaalapalveluiden hallintoylilääkäri Riikka Aaltonen kertoo.

Osastojen painopistealueita voivat olla esimerkiksi akuuttihoito, kuntoutus tai palliatiivinen hoito.

– Muutoksesta seuraa myös se, että välttämättä lähin vuodeosasto ei enää ole kyseiseen vaivaan paras. Tarkoituksena kuitenkin on, että kattavat palvelut löytyvät lähialueelta, ei toiselta puolelta maakuntaa, Aaltonen sanoo.

Alueen hoitopalvelut kootusti yhden kanavan kautta

Varhan eri osastojen mahdollisuudet hoitaa erityyppisiä potilaita kootaan Uoma-järjestelmään.

– Uoma-järjestelmä näyttää hoitopaikat, joissa potilaan tarvitsemaa hoitoa on tarjolla ja onko paikkoja vapaana. Enää pelkästään kotipaikkakunta ei ole ainoa vaihtoehto, vaan saamme täyden hyödyn koko alueen palveluista, Uoma-hankkeen projektikoordinaattorina työskentelevä sairaanhoitaja Anna Knifsund sanoo.

Tavoitteena on vähentää potilaiden siirtoihin liittyviä puheluita.

– Nykyisin, kun potilaalle halutaan jatkohoitopaikka, soitetaan useaan paikkaan ja tiedustellaan, onko tilaa. Uuden toimintatavan avulla saamme puhelinajan hyödynnettyä potilastyöhön, Knifsund kuvaa.

Hoitokoordinaattorit ohjaavat liikennettä

Kun lääkäri profiloi, minkälaista hoitoa potilas tarvitsee ja hoitaja kirjaa tiedot järjestelmään, hoitokoordinaattori alkaa etsiä jatkohoitopaikkaa potilaalle Uoman avulla.

– Hoitokoordinaattorilla on näkymä kaikkiin osastopaikkoihin. Hänellä on tärkeä tehtävä valita paras mahdollinen hoitopaikka. Järjestelmä auttaa antamalla tietoa, Anna Knifsund kuvaa.

Vastaanottavan pään tehtävänä on päivittää järjestelmään vapaat paikat.

Ensi vuonna Uoma-järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön myös Tyks Kantasairaalan osastoilla, minkä jälkeen kaikkien sairaalan osastojen välistä potilasliikennettä ohjataan järjestelmän kautta.

–Tavoitteena on sujuvoittaa toimintaa osastoilla ja pyrkiä siihen, että kukin potilas olisi oikeassa hoitopaikassa ja potilassiirtoja olisi mahdollisimman vähän, Riikka Aaltonen sanoo.