Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 12.12.2023 09.00

Nytt system gör patientens tillgång till fortsatt vård smidigare inom Varha

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) inför ett patientöverföringssystem tisdagen den 12 december 2023, till en början på fyra enheter inom ÅUCS Akuten. Patienterna överförs från akutmottagningen till antingen hemsjukhuset, avdelningarna för allmänmedicin och rehabilitering eller geriatriska avdelningar.

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

Med hjälp av det nya programmet blir patienthandledningen betydligt tydligare och patienten får den bästa vården med tanke på sin situation, så nära hemmet som möjligt.

Utgångspunkten är patienten, vars vårdbehov fastställs av en läkare.

– I och med övergången till Varha blev Åbo stadssjukhus och alla de över 20 hälsocentralerna och hemsjukhusen i regionen en del av Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS). Tidigare skötte enheterna i varje kommun i regel patienterna i den egna kommunen. Nu har avdelningarnas verksamhet ändrats så att en enskild avdelning fokuserar på en mer begränsad patientgrupp, säger Riikka Aaltonen, administrativ överläkare vid ÅUCS-sjukhustjänster.

Avdelningarnas fokus kan till exempel ligga på akutvård, rehabilitering eller palliativ vård.

– Ändringen kan också innebära att den närmaste bäddavdelningen inte nödvändigtvis inte är den bästa för det aktuella besväret. Tanken är dock att heltäckande tjänster ska finnas i närområdet, inte i en annan del av landskapet, säger Aaltonen.

Vårdtjänster för hela regionen via en kanal

Uoma-systemet kommer att samla information om olika avdelningars möjligheter att behandla olika typer av patienter.

– Uoma-systemet visar var den vård en patient behöver finns tillgänglig och om det finns lediga platser. Bostadsorten är inte längre det enda kriteriet, utan vi kan nu dra full nytta av hela regionens tjänster, säger Anna Knifsund, sjukskötare som arbetar som projektkoordinator för Uoma.

Målet är att minska antalet samtal om patientförflyttningar.

– När man idag vill flytta en patient ringer man till flera ställen för att se om det finns plats. Med det nya arbetssättet kan vi använda telefontiden till patientarbete, säger Knifsund.

Vårdkoordinatorer styr trafiken

Efter att en läkare har profilerat vilken typ av vård patienten behöver och en sjukskötare infört informationen i systemet, börjar en vårdkoordinator leta efter en plats för fortsatt vård med hjälp av Uoma.

– Vårdkoordinatorn har en överblick över alla avdelningar och ska därmed kunna välja den bästa möjliga vårdplatsen. Systemet hjälper genom att tillhandahålla information, säger Anna Knifsund.

Den mottagande enheten ansvarar för att uppdatera tillgängliga platser i systemet.

Nästa år ska Uoma-systemet även införas på avdelningarna vid ÅUCS Stamsjukhus, varefter patienttrafiken mellan alla avdelningar kommer att hanteras genom systemet.

– Avsikten är att göra verksamheten på avdelningarna smidigare och säkerställa att varje patient är på rätt plats, samt att behöva göra så få patientförflyttningar som möjligt, säger Riikka Aaltonen.