Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 21.11.2023 13.16

Vapaaehtoissovittelijat mahdollistavat rikosten ja riitojen osapuolten kohtaamisen

Avainsanat:

Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi. Tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään ratkaisut ja keinot aiheutuneiden haittojen hyvittämiseksi. Varsinais-Suomen sovittelutoimisto järjestää vapaaehtoissovittelijan peruskoulutuksen keväällä 2024.

Pöydän edessä henkilö, jolla kädessään kortti, jossa vinkkejä arjen konfliktitilanteita varten. Pöydän takana istuu nainen, joka katsoo henkilöä kohti.

Kuvituskuva: THL

Suurin osa sovittelualoitteista tulee poliisilta ja ne voivat olla esimerkiksi väkivaltarikoksia ja omaisuusrikoksia. Aloitteet kirjataan sovittelutoimistolla sovittelun tietokantaan ja sovitteluohjaajat selvittävät, suostuvatko osapuolet sovitteluun ja soveltuuko asia käsiteltäväksi sovittelumenettelyssä. Jos sovittelun edellytykset täyttyvät, valitaan asiaan vapaaehtoissovittelijat, joita on yhteensä Varsinais-Suomen alueella tällä hetkellä n. 140.

Kaksi vapaaehtoista sovittelijaa tekee yhteistyötä soviteltavan asian parissa yhdessä asiakkaiden sekä sovitteluohjaajan kanssa. Sovittelijapari vastaa toiminnastaan ammattihenkilöstölle toimien ammattihenkilöstön ohjauksen ja valvonnan alla, tiiviissä yhteistyössä kutakin tapausta ohjaavan sovitteluohjaajan kanssa. Laadukkaat sovitteluprosessit ja parhaat asiakaskokemukset saadaan aikaan yhdessä. Viimekädessä vastuu sovitteluprosesseista on sovittelutoimiston ammattilaisilla, jotka ohjaavat, valvovat ja tukevat vapaaehtoisten työtä.

Mielenkiintoinen ja vaativa vapaaehtoistyö

Sovittelijan tehtävä on monipuolinen, mielenkiintoinen ja antoisa. Tehtävässä kohtaa erilaisia ihmisiä erilaisissa rikos- ja riita-asioissa. Sovittelijana toimimista voidaan pitää vaativana vapaaehtoistyönä, joka edellyttää monipuolista osaamista. Sovittelijan toimintaa, asemaa ja velvollisuuksia on määritelty sovittelulaissa. Toiminnan lakisääteisyys tekee tehtävästä erityisen; sekä sovittelulaissa että muissa normeissa asetetaan vapaaehtoissovittelijoiden valinnalle, osaamiselle ja toiminnalle reunaehtoja ja vaatimuksia. (Sovinnon mahdollistajat vaativassa vapaaehtoistyössä: Vapaaehtoissovittelijoiden kokonaisohjelma, Flinck, Aune; Elonheimo, Henrik)

Sovittelijalta odotamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, halua auttaa muita heidän tarpeistaan käsin sekä kiinnostusta kehittää itseään. Sovittelijan ihmiskäsitys, asenteet ja arvot mahdollistavat elämän ja ihmisten moninaisuuden ymmärryksen ja sitä kautta asiakkaiden aidon, empaattisen ja puolueettoman kohtaamisen. Sovittelijalta tulee löytyä myös perustason tietotekniset valmiudet, sillä sovitteluja ja koulutuksia järjestetään myös online-menettelyllä etäyhteyksin. Sovittelijan vapaaehtoistyössä sinulle on hyötyä sosiaali- tai kasvatusalan kokemuksesta, mutta pakollista se ei ole. Arvostamme moninaisuutta myös vapaaehtoistemme taustoissa ja keskeistä on soveltuvuus sovittelijan roolissa toimimiseen koulutustemme ja ohjauksen avulla.

Tarjoamme mahdollisuuden monipuoliseen, jatkuvaan kouluttautumiseen sekä tukea ja yhteisöllisyyttä. Toimimalla sovittelijana olet mukana rakentamassa sovinnollisempaa ja turvallisempaa yhteiskuntaa. Vapaaehtoissovittelijamme koulutetaan ja peruskoulutukseen valitaan koulutettavat henkilöt motivaatiokirjeen sekä ryhmähaastattelun perusteella. Sovittelijan peruskoulutukseen valituilta odotamme halua ja mahdollisuutta sitoutua toimintaan vähintään viiden sovittelutapauksen verran/vuosi sekä myöhemmin vähintään kahden lisäkoulutuksen verran/vuosi, ajantasaisen osaamisen ylläpitämiseksi.  Soviteltavien tapausten vastaanottamisen ja toteuttamisen sekä koulutuksiin osallistumisen ajankohdat on mahdollista valita sovittelijan vapaaehtoistyössä joustavasti oman elämän aikataulujen mukaan.

Vapaaehtoissovittelijan peruskoulutuksessa käsitellään restoratiivisen oikeuden teoriaa, sovittelijan asemaa, tehtäviä ja vastuuta, rikos- ja eräiden riita-asioiden sovitteluun liittyvää lainsäädäntöä ja käsitteistöä, rikosprosessia, osapuolten välistä kohtaamista ja dialogisuutta, sovittelun vaiheittaista etenemistä, sovittelusopimuksen tekoa sekä vapaaehtoissovittelijan ja sovittelutoimiston välistä yhteistyötä.

Vapaaehtoissovittelijan peruskoulutus sisältää 54 tuntia lähiopetusta viikonloppuisin ja arki-iltaisin. Koulutuskokonaisuuden sisältö koostuu luennoista, demonstraatio- ja käytännön sovitteluharjoituksista, vuorovaikutusharjoituksista ja ohjatusta pienryhmätyöskentelystä. Tämän lisäksi koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, oppimistehtäviä, kirjalliseen materiaaliin tutustumista ja oppimispäiväkirjatyöskentelyä. Koulutuskokonaisuus päättyy kertauspäivään, jota edeltää käytännön kokemus kahden sovittelutapauksen hoitamisesta.

Järjestämme vapaaehtoissovittelijan peruskoulutuksen jälleen keväällä 2024 ja kerromme mielellämme lisää koulutuksesta. Otathan meihin yhteyttä sovittelu@varha.fi, jos kiinnostuit!