Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 21.11.2023 13.21

Frivilliga medlare gör det möjligt för parterna i brott och tvister att mötas

Nyckelord:

Medling erbjuder en lagstadgad möjlighet att lösa konflikter orsakade av brott och tvister. Målet är att hjälpa parterna att hitta lösningar och sätt att kompensera för skadan. Varsinais-Suomen sovittelutoimisto ordnar en grundkurs för frivilliga medlare under våren 2024.

Pöydän edessä henkilö, jolla kädessään kortti, jossa vinkkejä arjen konfliktitilanteita varten. Pöydän takana istuu nainen, joka katsoo henkilöä kohti.

Bild: THL

De flesta medlingsinitiativ kommer från polisen och det kan till exempel gälla våldsbrott och egendomsbrott. Initiativen förs in i medlingsdatabasen på medlingsbyrån och medlingsrådgivarna avgör om parterna samtycker till medling och om ärendet är lämpligt för medling. Om förutsättningarna för medling är uppfyllda kommer frivilliga medlare att väljas ut, varav det för närvarande finns cirka 140 i området Egentliga Finland.

Två frivilliga medlare arbetar tillsammans med kunderna och medlingsrådgivaren i det medlade fallet. Medlarparet är ansvarigt inför den professionella personalen och arbetar under ledning och tillsyn av den professionella personalen, i nära samarbete med den medlingsrådgivare som ansvarar för varje enskilt fall. Högkvalitativa medlingsprocesser och bästa kundupplevelser åstadkoms tillsammans. I slutändan ligger ansvaret för medlingsprocesserna på medlingskontorets professionella, som vägleder, övervakar och stödjer volontärernas arbete.

Et intressant och krävande frivilligarbete

Arbetet som medlare är omväxlande, intressant och givande. I uppdraget möter man olika människor i olika brott- och tvistemål. Att agera som medlare kan betraktas som ett krävande frivilligarbete som kräver mångsidig kompetens. Medlarens verksamhet, befattning och skyldigheter definieras i medlingslagen. Lagligheten av verksamheten gör uppgiften speciell; både medlingslagen och andra normer ställer gränsvillkor och krav på urval, kompetens och verksamhet av frivilliga medlare. (Medlare i krävande frivilligarbete: Vapaaehtoissovittelijoiden kokonaisohjelma, /Frivilliga medlares helhetsprogram, Flinck, Aune; Elonheimo, Henrik)

Från förmedlaren förväntar vi oss god samspels- och samarbetsförmåga, vilja att hjälpa andra med deras behov samt intresse för självutveckling. Medlarens förståelse av människans natur, attityder och värderingar möjliggör en förståelse av livet och mänsklig mångfald och därmed ett genuint, empatiskt och opartiskt möte med kunderna. Medlaren måste också ha grundläggande IT-kunskaper, eftersom medling och utbildning också tillhandahålls online och på distans. Som frivillig medlare har du nytta av erfarenhet av socialt eller pedagogiskt arbete, men det är inte obligatoriskt. Vi värdesätter också mångfald när det gäller våra volontärers bakgrund, och det är viktigt att de genom vår utbildning och vårt mentorskap lämpar sig för rollen som medlare.

Vi erbjuder en mångsidig och fortgående utbildning samt stöd och gemenskap. Genom att arbeta som medlare är du med och skapar ett mer harmoniskt och säkert samhälle. Våra frivilliga förmedlare utbildas och de personer som ska utbildas väljs ut till grundutbildningen på basen av ett motiveringsbrev och en gruppintervju. Vi förväntar oss att de som väljs ut till den grundläggande medlarutbildningen vill och kan engagera sig i minst fem medlingsfall per år och senare minst två ytterligare utbildningstillfällen per år för att hålla sina kunskaper uppdaterade.  Den frivilliga medlaren har flexibilitet att välja tid för att ta emot och genomföra medlade fall och delta i utbildningstillfällen enligt hens eget personliga schema.

Grundutbildningen för en frivillig medlare omfattar teorin om reparativ rättvisa, medlarens roll, uppgifter och ansvar, lagstiftning och begrepp som rör medling i brottmål och vissa civilmål, brottmålsprocessen, möten och dialog mellan parterna, den stegvisa medlingsprocessen, ingåendet av ett medlingsavtal och samarbetet mellan den frivilliga medlaren och medlingsbyrån.

Grundutbildningen för frivilliga medlare innehåller 54 timmar närundervisning på veckoslut och vardagskvällar. Innehållet i utbildningshelheten består av föreläsningar, demonstrationsövningar och praktiska medlingsövningar, interaktiva övningar och handledd smågruppsverksamhet. Dessutom innehåller utbildningen en förberedande uppgift, inlärningsövningar, läsning av skriftligt material och arbete med en inlärningsdagbok. Utbildningspaketet avslutas med en repeteringsdag som föregås av praktisk erfarenhet av att hantera två medlingsärenden.

Vi kommer att anordna en grundutbildning för frivilliga medlare igen under våren 2024 och vi berättar gärna mer om utbildningen. Kontakta oss sovittelu@varha.fi om du blev intresserad!