Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 6.6.2023 15.05

Varha aloittaa sähköisen asiointialustan pilotoinnin

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue pilotoi sähköistä asiointialustaa 6.6.2023 alkaen. Asiointialustan kehittämistä ja laajentamista jatketaan osana hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden kehityspolkua tulevien vuosien aikana.

Kännykkä, jossa näkyy Varhan asiointialustan kirjautumissivu.

Varhan asiointialusta kokoaa asiakkaalle tämän hoidon ja palveluiden kannalta merkittäviä tietoja, kuten terveyspalveluihin varattuja aikoja ja asiakkaalle kohdennettuja kyselyitä. Asiointialustan käyttö tapahtuu selainpohjaisesti ja Suomi.fi-tunnistautumista hyödyntäen.

Asiointialusta mahdollistaa myös ajanvarausten tekemisen niihin Varhan yksiköihin, joilla on etävastaanotto käytössä. Etäkommunikaatioratkaisuiden (etävastaanotto ja chat-palvelut) ja Omavointi-kyselyiden avulla asiakas voi välittää tietoa omasta terveydentilastaan terveydenhuollon ammattilaisille seurantaa ja tarvittavaa ohjeistusta varten.

Asiakas saa asiointialustalta tietoja myös ajanvarausten sijainnista ja toimipaikan kartasta. Lisäksi ratkaisusta löytyy mm. linkkejä kansallisiin ja paikallisiin palveluihin.

Alusta tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden hoitaa asioitaan keskitetysti, minkä toivotaan lisäävän asiakkaan sitoutumista omaan hoitoonsa ja auttavan asiakasta hahmottamaan omaa kokonaistilannettaan. Asiointialustaa on kehitetty osana Varsinais-Suomen rakenneuudistus 2021 - ja Kestävän kasvun Varsinais-Suomi 2022–2025 -hankkeita.

Alustan sisältöä laajennetaan sekä ominaisuuksia päivitetään ja kehitystä jatketaan osana hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden kehityspolkua tulevien vuosien aikana. Tavoitteena on että, jatkossa asiointialusta kattaa hyvinvointialueen eri palvelualueiden (terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja pelastustoimi) sähköisen asioinnin tarpeet.

Tutustu asiointialustaan: https://asiointipilotti.varha.fi