Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 6.6.2023 15.09

Varha inleder ett pilotprojekt om elektronisk plattform för ärendehantering

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde genomför ett pilotprojekt om en elektronisk plattform för ärendehantering fr.o.m. 6.6.2023. Utvecklandet och utvidgandet av plattformen för ärendehantering fortsätts som en del av utvecklingsvägen för de digitala tjänsterna i välfärdsområdet inom de kommande åren.

Kännykkä, jossa näkyy Varhan asiointialustan kirjautumissivu.

Varhas plattform för ärendehantering samlar ihop betydande uppgifter för kunden med tanke på hens vård och tjänster, såsom bokade tider i hälsotjänster och förfrågningar som har riktats till kunden. Användningen av plattformen för ärendehantering sker baserat på webbläsaren och genom att utnyttja identifieringen Suomi.fi.

Plattformen för ärendehantering möjliggör även tidsbokningar i de enheter i Varha, vilka använder distansmottagning. Med hjälp av lösningar för distanskommunikation (distansmottagning och chattjänster) och Omavointi-förfrågningar kan kunden meddela de yrkeskunniga inom hälsovården uppgifter om sitt hälsotillstånd för uppföljning och för de anvisningar som behövs.

I plattformen för ärendehantering får kunden även information om det geografiska läget för tidsbokningarna och kartan över verksamhetsstället. Utöver dessa finns det bl.a. länkar till nationella och lokala tjänster i den elektroniska tjänsten.

Plattformen erbjuder kunden en möjlighet att uträtta sina ärenden centraliserat, vilket man hoppas öka kundens engagemang för sin egen vård och hjälpa kunden att uppfatta sin helhetssituation. Plattformen för ärendehantering har utvecklats som en del av projekten Strukturreformen i Egentliga Finland 2021 och Hållbar utveckling i Egentliga Finland 2022–2025.

Innehållet i plattformen utvidgas samt egenskaper uppdateras och utvecklingen fortsätter som en del av utvecklingsvägen för de digitala tjänsterna i välfärdsområdet inom de kommande åren. Målsättningen är att plattformen för ärendehantering täcker behoven av elektronisk ärendehantering hos olika serviceområden (hälsovården, socialvården och räddningsväsendet) i välfärdsområdet i fortsättningen.

Bekanta dig med plattformen https://asiointipilotti.varha.fi