Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 20.3.2024 13.46

Varha luovuttaa tilojaan kumppaneilleen - olemassa olevat käytännöt jatkuvat toistaiseksi vuoden 2024 loppuun

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue laatii kevään 2024 aikana suunnitelman tilojensa luovuttamisesta ja käytännön toimintaperiaatteista. Aluehallitus hyväksyi aihetta koskevat periaatteet kokouksessaan 27.2.2024.

Piirroskuva, jossa taloja talvisessa metsämaisemassa

- Työn tuloksena on yhtenäinen tilojen luovuttamisen malli sekä toimintaohjeistukset sille, miten järjestöt, toimintaryhmät ja kunnat pystyvät jatkossa varaamaan ja hyödyntämään Varhan tiloja koko Varsinais-Suomen alueella, kertoo johtava asiantuntija Karoliina Luukkainen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä.

Tavoitteena on, että tiloja voidaan jatkossa vuokrata myös yritysten käyttöön. Tähän liittyviä käytäntöjä vielä selvitetään.

Suunnitelma laaditaan yhteistyössä palvelutuotannon ja tilapalveluiden kanssa. Kokonaisuutta koordinoi Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö.

Tilojen luovuttamisen periaatteet:

1. Varha voi luovuttaa tiloja järjestöjen, vapaamuotoisten toimintaryhmien sekä kuntien käyttöön silloin, kun käyttäjän toiminta tukee Varhan tavoitteita sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävää.

2. Tilojen käyttöoikeuden luovuttaminen on yksi järjestöyhteistyön ja avustamisen muoto, ja tapa turvata järjestöjen toimintaedellytyksiä.

3. Järjestöiltä ei peritä korvausta tilojen käytöstä. Kunnilta peritään korvaus tilojen käytöstä.

4. Tilojen luovuttamisesta ei saa aiheutua hyvinvointialueelle merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia.

5. Sellaisiin hyvinvointialueen tiloihin, joihin ulkopuolisten henkilöiden pääsyä rajoitetaan muutoinkin, ei tule luovuttaa ulkopuolisten tahojen käyttöön ilman hyvin perusteltua syytä.

6. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö koordinoi tässä kuvattua tilojen luovuttamisen kokonaisuutta, ja tekee yhteistyötä palvelutuotannon ja tilapalveluiden kanssa.

7. Tiloja voidaan vuokrata myös muille toimijoille vähäisissä määrin.

Olemassa olevat käytännöt voimassa

Tähän saakka Varhan kumppanit ovat lähtökohtaisesti saaneet käyttää samoja tiloja ja vakiovuoroja kuin ennen hyvinvointialueen käynnistymistä. Tavoite on toteutunut suurelta osin, vaikka joitakin muutoksia on ollut välttämätöntä tehdä.

Ennen Varha-tasoisten toimintaperiaatteiden ja -ohjeiden valmistumista tilojen luovuttamista jatketaan kuten tähänkin saakka eli olemassa olevat käytännöt ja vuorot ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta voimassa. Uusille toimijoille tiloja voidaan kuitenkin luovuttaa lähtökohtaisesti vasta kun Varhan toimintaperiaatteet on saatu valmisteltua.

Omatoiminen tilojen selaaminen ja varaaminen olennainen osa ratkaisua

Tällä hetkellä tilakyselyt ja niiden varaaminen vievät merkittävästi sote-ammattilaisten työaikaa. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista, sillä ammattilaisten tulee voida keskittyä hoito- ja hoivatyöhön. Hyvinvointialueella onkin valmistelussa ottaa käyttöön järjestelmä, jonka avulla Varhan kumppanit voivat omatoimisesti selata ja varata hyvinvointialueen tiloja. Nykyisellään on käytössä järjestelmä, jossa on ainoastaan Turun kaupungin alueella sijaitsevat tilat.

Tavoitteena on ottaa käyttöön käyttäjäystävällinen järjestelmä, jonne lisätään kaikki ne tilat, jotka voidaan luovuttaa kumppanien käyttöön. Varhan tilojen luovuttamisen käytännön toimintaperiaatteet – ja ohjeet sekä tilojen varaamisen järjestelmä valmistuvat viimeistään 1.1.2025 käyttöönotettaviksi. 

www.varha.fi/hyte