Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 16.2.2024 17.37

Varha myönsi hyvinvointialueen sosiaali-, terveys-, ja pelastusalojen järjestöille avustuksia 2,27 miljoonaa euroa

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto (hyte) päätti kokouksessaan 14.2.2024 sosiaali-, terveys-, ja pelastusalan järjestöille myönnettävistä avustuksista. Jaettu summa oli 2 273 050 euroa. Järjestöavustuksiin on varattu 2 720 000 euroa.

Kolikkopinoja pöydällä

- Toistaiseksi jakamatta jäänyt 446 850 euroa jaetaan niiden järjestöjen kesken, joille ei tässä ensimmäisessä jaossa myönnetty avustusta. Myös pieniä tarkasteluita voidaan tehdä niille, joille on avustusta jo myönnetty, jos kokonaisarvio niin vaatii, hyte-jaoston puheenjohtaja Heikki Tamminen toteaa.

Jakamatta jääneestä avustusmäärärahasta neuvotellaan vielä Hyte-jaoston kokouksessa 6.3.2024.

- Halusimme huomioida nyt hyväksytyssä ja uudelleen valmistellussa avustusehdotuksessa asiantuntijoiden kokonaisharkinnan sekä sen, että järjestöjen toimintaedellytykset tosiasiassa säilyvät, Tamminen tarkentaa.

- Lisäksi hakijoita haluttiin kohdella tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti niin, ettei tiukka taloustilanne tuottaisi ylitsepääsemätöntä tilannetta yhdellekään järjestölle, Tamminen perustelee päätöstä.

Tamminen kertoo olevansa lopputulokseen tyytyväinen.

- Tiukassa taloustilanteessa ja valtuuston määrittelemien määrärahojen puitteissa olimme pakotettuja tekemään myös höyläystä avustuksiin, mutta kiitos yhteistyön, se tehtiin tasapuolisesti. Haluan kiittää valmistelijoita ja luottamushenkilöitä siitä, että kestävä kompromissi löytyi, Tamminen kiittelee.

Varha tukee järjestöjen toimintaa myöntämällä toiminta-avustuksia sekä solmimalla kumppanuussopimuksia. Toiminta-avustuksia myönnetään järjestöjen säännölliseen, innovatiiviseen sekä häiriötilanteisiin liittyviin toimintoihin.

Kumppanuusavustuksella tuetaan toimintaa, joka kytkeytyy hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin. Kumppanuussopimuksessa voidaan sopia mahdollisen rahallisen avustamisen lisäksi myös muusta yhteistyöstä ja niihin liittyy aina neuvottelumenettely. 

Faktoja 

 • Avustushakemuksia saapui 135 kappaletta
 • Turun kaupungin avustushaku oli samaan aikaan kuin Varhan. Turulle siirrettiin viisi ja Turulta siirrettiin Varhalle kymmenen hakemusta.​
 • Haettu kokonaissumma oli 4 328 755 €.​ Hakemusten summa ylitti 1,6 miljoonalla eurolla Varhan avustuksiin varatun määrärahan. 
 • 28 järjestöä haki yli 50 000 euroa​
 • 13 järjestöä haki yli 100 000 euroa​
 • Neljä järjestöä haki yli 200 000 euroa​
 • Yksi järjestö haki yli 300 000 euroa. ​
 • 20 järjestöä haki kumppanuussopimusta, jonka ehtona STEA tai muu julkinen rahoitus.
 • Kolme järjestöä haki kahta tai useampaa kumppanuussopimusta.​ 

Avustukset maksetaan hyte-jaoston päätöksen ja avustussumman mukaisesti:

 • 40 000 euroa ja sitä pienemmät avustukset yhdessä erässä
 • yli 40 000 euron avustukset kahdessa erässä.