Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 28.11.2023 17.05

Varha sai uuden tulosryhmän

Avainsanat:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut päätettiin keskittää uuteen tulosryhmään, joka on tarkoitus käynnistää syyskuussa 2024 sote-palveluiden tulosalueelle. Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa esitetään aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.

Aluehallituksen tunnus

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluehallitus hyväksyi osaltaan tiistain kokouksessaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman ja esittää sen hyväksymistä edelleen aluevaltuustolle.

Suunnitelma laaditaan valtuustokausittain ja se on keskeinen ohjaava työväline hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisessa. Suunnitelmassa linjataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2023-2025.

Talousarvion ja –suunnitelman käsittely jatkuu

Aluehallitus käsitteli talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-26 valmistelutilannetta. Valtiovarainministeriö tarkensi ohjeistustaan tasapainottamisohjelmista. Tuottavuus- ja tasapainotusohjelmasta poistettu jälkikäteiskorvauksen 2026 osuus pitää palauttaa ohjelmaan lainanottovaltuuksien turvaamiseksi. Ohjelman käsittely jatkuu hallituksessa.

Kuluvan vuoden talouden kehitys sekä alijäämäiseksi muodostuva talousarvioesitys 2024 edellyttävät taloussuunnitelman laatimista ylijäämäiseksi, koska vuonna 2023 muodostuva alijäämä tulee kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Talousarvio- ja suunnitelma sisältää merkittäviä talouden sopeutustoimia. Hyvinvointialuejohtajan muutettu talousarvioesitys esitetään aluehallitukselle aluehallituksen kokouksessa 12.12.2023.

Lokakuun tietojen perusteella laadittu tilinpäätösennuste vuodelle 2023 ennakoi hyvinvointialueen alijäämäksi 120,6 miljoonaa euroa, joka poikkeaa merkittävästi hallituksen hyväksymästä 56,2 miljoonasta. Tilinpäätösennusteen merkittävien poikkeamien perusteella valtuustolle tulee esittää muutosta talousarvion sitovuustasoihin. Aluevaltuuston tulee käsitellä talousarviota koskevat muutokset tilikauden aikana.

Lapsille, nuorille ja perheille oma tulosryhmä

Aluehallitus päätti perustaa sote-palvelujen tulosalueelle lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosryhmän. Uuteen tulosryhmään siirtyvät perhekeskuspalvelut sekä muun muassa lapsiperhesosiaalityö ja lastensuojelu, jotka tällä hetkellä kuuluvat sosiaali- ja vammaispalvelujen tulosryhmään.

- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat olleet hajallaan Varhassa. Hallitus piti välttämättömänä palveluiden kokoamista mahdollisimman asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Olen todella iloinen, että tämä nyt etenee, hallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja totesi tyytyväisenä.

Muutos koskettaa suoraan noin 1 600 työntekijää. Yksityiskohtaisemman alaorganisaatiorakenteen valmistelu alkaa kevätkaudella 2024. Näin uusi organisaatio saadaan rakennettua suoraan hankinnassa olevaan asiakastieto- ja potilastietojärjestelmään.

Aluehallitus päätti myös perustaa sote-palvelujen tulosalueelle palvelujohtajan viran. Tavoitteena on uuden organisaation toiminnan käynnistyminen syyskuussa 2024.

Aluehallitukselle esiteltiin Varhalle siirtyneitä kiinteistöjä koskeva kuntoselvitys. Aluehallitus merkiksi selvityksen tiedoksi, ja haluaa pitkän aikavälin tilasuunnitelman. Selvityksen yhteenvetoraporttiin tehdään tarvittaessa tarkennuksia loppuvuoden 2023 aikana.

Yhteenvetoraporttia on tarkoitus hyödyntää palveluverkkoa koskevassa suunnittelussa, kiinteistö- ja toimitilastrategian laatimisessa sekä pitkän aikavälin tilasuunnittelussa.

Muut kuin tässä mainitut asiakohdat päätettiin esityslistan mukaisesti.