Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 16.4.2024 17.14

Varhan aluehallitus 16.4.2024: Palveluverkon periaatteet valtuustokäsittelyyn

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi palveluverkon periaatteet. Palvelustrategiaa puolestaan täydennetään muun muassa erikoissairaanhoidon palveluiden, päivystyksen ja diagnostisten palveluiden osalta.

Varha aluehallitus

Tiistaina kokoontunut Varhan aluehallitus esittää ensi viikon keskiviikkona kokoontuvalle aluevaltuustolle hyväksyttäväksi useita muutoksia palveluverkon periaatteisiin. Palveluverkon periaatteet koskevat ikääntyneiden asumispalveluita, ikääntyneiden muita kuin asumispalveluja, perustason sairaalapalveluja, lasten, nuorten ja perheiden palveluita, mielenterveys- ja päihdepalveluja, sosiaali- ja terveyskeskuspalveluja, suun terveydenhuoltoa, toimintakykyä ylläpitäviä palveluja, työikäisten sosiaalipalveluja ja vammaispalveluja.

Aluevaltuustolle esitetään esimerkiksi, että sote-pisteen palveluita löytyy jokaisesta Varsinais-Suomen kunnasta. Esityksessä sote-pisteillä on minimissään sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotto ja mahdollisuus laboratorion näytteenottoon. Sote-pisteiden palvelut perustuvat asukkaiden palvelutarpeisiin ja voivat siten vaihdella sote-pisteiden välillä. Sote-pisteiden lisäksi asukkaita palvelevat laajemmalla palveluvalikoimalla sote-asemat ja sote-keskukset. 

­- Hallitus oli yksimielinen palveluverkon periaatteista kokonaisuutena. Lähdimme siitä, että sote-pisteiden palveluita tarvitaan laajasti Varsinais-Suomessa ja omatiimimallia hyödynnetään kaikissa sote-keskuspalveluissa kuin perhekeskuksissakin palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi, aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja kertoo. 

Palvelustrategiaa täydennettiin

Aluevaltuustolle päätettiin esittää täydennyksiä myös palvelustrategiaan. Varhan palvelustrategian täydennys on käynyt lausuntokierroksella Varhan toimielimissä maaliskuussa ja saatujen lausuntojen pohjalta on kuvattu tarkemmin muun muassa ensihoitoa sekä kotisairaala- ja kotisaattohoitopalveluja. Kansalliskielilautakunnan antamat ehdotukset on huomioitu lisäyksinä näiden kolmen palvelukokonaisuuden määrittelyihin.

Uusi aluevaltuutettu Mynämäeltä

Hyvinvointialuelain mukaan valtuutetun menehtyessä aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen vielä valtuutetuksi kutsumattoman varavaltuutetun.

Lauri Heikkilän menehtymisen seurauksena puheenjohtaja on kutsunut hänen sijaansa Perussuomalaisten järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun Markus Ylis-Junttilan aluevaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Markus Ylis-Junttila on Mynämäen kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja, Varsinais-Suomen Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja ja maakuntahallituksen jäsen. Aluevaltuutettuna hän aloittaa 24.4.2024 pidettävässä aluevaltuuston kokouksessa.

Muut kuin tässä käsitellyt asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.