Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 16.4.2024 17.22

Välfärdsområdesstyrelsen i Varha 16.4.2024: Principerna för servicenätet till behandling i välfärdsområdesfullmäktige

Nyckelord:
Varha välfärdsområdesstyrelsen

Varhas välfärdsområdesstyrelse som sammanträdde på tisdagen föreslår välfärdsområdesfullmäktige, som sammanträder nästa vecka på onsdag, flera ändringar i principerna för servicenätet för godkännande. Principerna för servicenätet berör boendeservice för äldre, övriga tjänster än boendeservice för äldre, sjukhustjänster på basnivå, tjänster för barn, unga och familjer, tjänster inom mentalvård och missbrukarvård, social- och hälsocentraltjänster, munhälsovård, tjänster som upprätthåller funktionsförmågan, socialtjänster för personer i arbetsför ålder och funktionshinderservice. 

Välfärdsområdesfullmäktige föreslås till exempel att tjänster som erbjuds av serviceställen för social- och hälsovård finns i varje kommun i Egentliga Finland. I förslaget är ett minimum att det på serviceställena för social- och hälsovård finns en sjukvårdar- eller hälsovårdarmottagning och en möjlighet till laboratorieprovtagning. Tjänsterna på serviceställena för social- och hälsovård grundar sig på invånarnas servicebehov och kan således variera mellan serviceställen för social- och hälsovård. Utöver serviceställena för social- och hälsovård betjänar social- och hälsostationerna och social- och hälsocentralerna invånarna med ett mer omfattande serviceutbud. 

- Styrelsen var enhällig beträffande principerna för servicenätet som helhet. Vi hade som utgångspunkt att tjänster som erbjuds av serviceställen för social- och hälsovård behövs i stor utsträckning i Egentliga Finland. Eget team-modellen utnyttjas i alla social- och hälsocentraltjänster och också vid familjecentraler för att trygga tjänsternas kontinuitet, säger ordförande för välfärdsområdesstyrelsen Sanna Vauranoja. 

 Servicestrategin kompletterades 

Det beslutades att välfärdsområdesfullmäktige föreslås kompletteringar också i servicestrategin. Kompletteringen av Varhas servicestrategi har varit ute på remiss i Varhas organ i mars och utifrån de utlåtanden som fåtts har man noggrannare beskrivit de digitala tjänsterna, den prehospitala akutsjukvården samt tjänsterna inom hemsjukhuset och vården i livets slutskede hemma. De förslag som nationalspråksnämnden har gett har beaktats som tillägg i definitionerna av dessa tre servicehelheter.

Ny fullmäktigeledamot från Virmo 

Om en ledamot har avlidit, kallar fullmäktigeordföranden enligt lagen om välfärdsområden i dennes ställe för den återstående mandattiden den i ordningen första ersättare från valförbundet, partiet eller den gemensamma listan i fråga som ännu inte kallats till ledamot.

Till följd av att Lauri Heikkilä avlidit har ordföranden i hans ställe kallat den i ordningen första ersättaren från Sannfinländarna Markus Ylis-Junttila för den återstående mandattiden för välfärdsområdesfullmäktige. Markus Ylis-Junttila är första vice ordförande för kommunstyrelsen i Virmo, tredje vice ordförande för Sannfinländarna i Egentliga Finland och medlem i landskapsstyrelsen. Han börjar som ledamot i välfärdsområdesfullmäktige vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde som hålls 24.4.2024. 

Övriga paragrafer än de som behandlas här godkändes i enlighet med föredragningslistan.