Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 18.6.2024 16.54

Varhan aluehallitus 18.6.2024: Johtamisjärjestelmän uudistus käynnistyy

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluehallitus päätti tiistain kokouksessaan käynnistää hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän muutoksen valmistelun. Esitys uudesta johtamisjärjestelmästä tuodaan aluehallituksen käsittelyyn syyskuussa 2024.

Varha aluehallitus

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vaikea taloustilanne edellyttää nopeita ja vaikuttavia toimia palvelurakenteen sekä toiminnan muuttamiseksi kaikilla Varhan tulosalueilla. Muutosten vauhdittamiseksi johtamisjärjestelmää muutetaan niin, että hyvinvointialuejohtajan rinnalle perustetaan strateginen johdon yksikkö, johon siirretään henkilöstöä ennen kaikkea järjestämisen tulosalueelta. Samalla on perusteltua tarkastella muiden tulosalueiden johtamisresursseja.

Lähtökohtana on, että järjestämisen tulosalue lakkautetaan johtamisrakenteen muutoksen yhteydessä ja sen henkilöstö siirretään jatkovalmistelun pohjalta muodostettavaan strategisen johdon yksikköön, konsernipalveluiden tulosalueelle sekä muille tulosalueille.

Muutos ei lisää johtajien tai muun henkilöstön määrää. Esitys uudesta johtamisjärjestelmästä tuodaan päätöksentekoon syyskuussa, jotta asia voidaan huomioida vuoden 2025 talousarvion valmistelussa.

Saloon ja Laitilaan asumispalveluyksiköt

Aluehallitus hyväksyi Suomen Hoiva ja Asunto Oy:n (SHA) kanssa sovittavan esivuokrasopimuksen Alhaistenkadulle Saloon rakennettavasta ikääntyneiden ihmisten yhteisöllisen sekä ympärivuorokautisen asumisen palveluasumisyksiköstä. 110 asunnon palveluasumisyksikkö korvaa Kukonkallion hoivakodin ja Rauhalan lyhytaikaishoitoyksikön tilat ja toiminnan. Vuokrasopimuksen kesto on 20 vuotta ja vuokra määräytyy omakustannusperiaatetta noudattaen todellisten rakentamiskustannusten mukaan. Kohteen rakentaminen alkaa huhtikuussa 2025 ja kohde valmistuu marraskuussa 2026.

Aluehallitus hyväksyi esivuokrasopimuksen SHA:n kanssa myös Pappilantielle Laitilaan rakennettavasta ikääntyneiden ihmisten yhteisöllisen sekä ympärivuorokautisen asumisen palveluasumisyksiköstä. Yksikköön tulee 60 asuntoa ja se korvaa nykyiset Kaukolakodin sekä Koivukodon yksiköt. Myös tämän kohteen lopullisen vuokrasopimuksen kokonaisvuokra määräytyy omakustannusperiaatetta noudattaen todellisten rakentamiskustannusten mukaan. Kohteen rakentaminen alkaa huhtikuussa 2025 ja se valmistuu kesäkuussa 2026.

Lisäkokous kesäkuulle

Aluehallitus päätti kokoontua asioiden valmisteluaikataulujen vuoksi vielä ennen kesätaukoa 25.6.2024. Kokous pidetään kello 13.30. Asukasvuokrasopimusten yhtenäistämistä käsitelleestä pykälästä 222 käytiin lähetekeskustelu ja pykälän käsittely siirrettiin ensi viikon kokoukseen.

Muut kuin tässä mainitut asiakohdat päätettiin esityslistan mukaisesti.