Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 18.6.2024 16.59

Välfärdsområdesstyrelsen för Varha 18.6.2024: Reformen av ledningssystemet börjar

Nyckelord:

Välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) beslutade vid sitt sammanträde på tisdag att inleda beredningen av en ändring i välfärdsområdets ledningssystem. Förslaget till ett nytt ledningssystem förs till välfärdsområdesstyrelsen för behandling i september 2024.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

Den svåra ekonomiska situationen i Egentliga Finlands välfärdsområde förutsätter snabba och effektiva åtgärder för att ändra servicestrukturen och verksamheten inom alla resultatområden i Varha. För att påskynda ändringarna ändras ledningssystemet så att man jämsides med välfärdsområdesdirektören grundar en strategisk enhet för ledningen, dit man överför resurser framför allt från resultatområdet för organiseringens tjänster. Samtidigt är det motiverat att granska ledningsresurserna inom de övriga resultatområdena.

Utgångspunkten är att resultatområdet för organiseringens tjänster läggs ned i samband med ändringen i ledningsstrukturen och att dess resurser överförs till den enhet för strategisk ledning som ska bildas utifrån den fortsatta beredningen, till resultatområdet för koncerntjänster och till övriga resultatområden.

Ändringen ökar inte antalet chefer och direktörer eller anställda i övrigt. Förslaget till det nya ledningssystemet förs till beslutsfattande i september, så att ärendet kan beaktas i beredningen av budgeten för 2025.

Enheter för boendeservice i Salo och Letala

Välfärdsområdesstyrelsen godkände ett preliminärt hyresavtal som ingås med Suomen Hoiva ja Asunto Oy (SHA) för ett gemenskapsboende för äldre och en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg som byggs på Alhaistenkatu i Salo. Enheten för serviceboende med 110 bostäder ersätter Kukonkallio vårdhem samt lokalerna för och verksamheten i Rauhalas enhet för korttidsvård. Hyresavtalets längd är 20 år och hyran fastställs enligt de faktiska byggnadskostnaderna genom att följa självkostnadsprincipen. Byggandet av objektet inleds i april 2025 och det blir färdigt i november 2026.

Välfärdsområdesstyrelsen godkände också ett preliminärt hyresavtal med SHA för ett gemenskapsboende för äldre och en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg på Pappilantie i Letala. Enheten kommer att innefatta 60 bostäder och den ersätter de nuvarande enheterna Kaukolakoti och Koivukoti. Helhetshyran i det slutgiltiga hyresavtalet fastställs också för det här objektet enligt de faktiska byggnadskostnaderna så att självkostnadsprincipen följs. Byggandet av objektet inleds i april 2025 och det blir färdigt i juni 2026.

Extra sammanträde i juni

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att på grund av ärendenas beredningstidtabell ännu sammanträda före sommarpausen 25.6.2024. Sammanträdet hålls kl. 13.30. Det fördes en remissdebatt om paragraf 222 som handlade om förenhetligande av hyresavtal för bostad och behandlingen av paragrafen flyttades till nästa veckas sammanträde.

Det beslutades om övriga ärenden, vilka inte nämns i detta meddelande, enligt föredragningslista.