Hyppää pääsisältöön

Julkaistu 7.5.2024 16.18

Varhan aluehallitus luopui lomautuksista

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluehallituksen tiistaina hyväksymässä muutosesityksessä lomautuksiin tähtäävien yhteistoimintaneuvotteluiden sijaan toimenpiteeksi valittiin vapaaehtoiset keinot kuten talkoovapaat. Tavoitteena on edelleen 14 miljoonan nopeat säästöt.

Varha aluehallitus

Varhan vuonna 2022 hyväksytyn strategian keskiössä on olla ammattilaisten arvostama hyvinvointialue ja työnantaja. Aluehallitus on lähtenyt strategian tavoitteista ja arvoista rakentamaan omaa päätöstään kokouksessa 7.5.2024.

- Talouden tilanne on todella vakava. Mitä pidempään alijäämän kasvu jatkuu, sitä hankalampien päätösten edessä olemme. Varhassa on tehty päämäärätietoisesti töitä ammattilaisten arvostuksen eteen ja tätä tavoitetta noudatamme myös vaikeimmissa päätöksissä, hallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja kertoo.

Hallituksen muutosesityksessä lomautuksiin tähtäävien yhteistoimintaneuvotteluiden sijaan toimenpiteeksi on valittu vapaaehtoiset keinot kuten talkoovapaat 14 miljoonan nopeiden säästöjen saavuttamiseksi. Näiden toimenpiteiden kustannusvaikutuksista edellytetään raportointia hallitukselle elokuun loppuun mennessä. Varhan henkilöstömenot ovat yli 1,2 miljardia euroa vuodessa.

- Meillä on vahva luottamus henkilöstön kykyyn huolehtia vastuullisesti asukkaiden palveluista ja haluun löytää vaikuttavimmat keinot tavoiteltujen nopeiden säästöjen saavuttamiseksi, hallituksen varapuheenjohtaja Jani Kurvinen painottaa.

Alkuvuoden talouskehitys ennakoitua heikompi

Aluehallitus käsitteli tiistain kokouksessa vuoden ensimmäisen neljänneksen talouskehitystä. Varhan vuoden 2024 ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella vuoden 2024 talouden alijäämä nousee talousarvion noin 85 miljoonasta noin 163 miljoonaan euroon. Jotta Varha kykenee noudattamaan valtiovarainministeriön edellyttämää ja hyväksymää tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa, on vuoden 2024 aikana kyettävä saavuttamaan lisäsäästöjä.

Hallituksen päätöksellä yhteisöllisyysrahasta luovutaan ja henkilöstöetuisuudet arvioidaan kokonaisuutena osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa. Päivitetty taloudellisuus- ja tuottavuusohjelma tuodaan hallitukselle kesäkuussa.

- Liikunta- ja kulttuurisetelien lakkautus kesken vuoden olisi käytännössä ollut mahdoton, koska osa edusta on ehditty jo käyttää. Henkilöstö olisi joutunut eriarvoiseen asemaan, hallituksen varapuheenjohtaja Niina Alho kertoo.

Yt-neuvottelut elokuussa

Pysyvien säästöjen saavuttamiseksi hallitus edellyttää yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämistä elokuussa ja kesäkuussa arviota ylimmän johdon yhteistoimintaneuvotteluiden tarpeesta ja toteutuksesta.

Lisäksi säästötoimenpiteitä haetaan poliittisesta päätöksenteosta esitettäväksi valtuustolle kesäkuussa. Taloustilanteen johdosta on syytä käynnistää neuvottelut myös valtion suuntaan rahoituksen ja palveluiden turvaamiseksi. 

- Arvonamme on toimia arvostavan yhdenvertaisesti. Olemme yksimielisesti hallituksessa lähteneet siitä, että tilanteen korjaaminen oikealle uralle vaatii nyt vastuunkantoa koko organisaatiolta poliittisesta päätöksenteosta henkilöstöön, ylin johto mukaan lukien, Vauranoja täsmentää.