Hoppa till huvudinnehåll

Publicerad 7.5.2024 16.27

Välfärdsområdesstyrelsen avstod från permitteringar

Nyckelord:

I det förslag som välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) godkände på tisdagen valde man frivilliga sätt såsom talkoledigheter i stället för samarbetsförhandlingar som syftar till permitteringar. Målet är fortfarande snabba inbesparingar på 14 miljoner euro.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

I Varhas strategi som godkändes 2022 ligger fokus på att vara ett välfärdsområde och en arbetsgivare som de professionella uppskattar. Välfärdområdesstyrelsen har utgått från målen och värderingarna i strategin när den fattat sitt beslut vid sammanträdet 7.5.2024.

- Den ekonomiska situationen är synnerligen allvarlig. Ju längre underskottet fortsätter att öka, desto svårare beslut har vi framför oss. I Varha har man målmedvetet arbetat för de professionellas uppskattning och denna målsättning följer vi också i de svåraste besluten, säger ordförande för välfärdsområdesstyrelsen Sanna Vauranoja.

I välfärdsområdesstyrelsens ändringsförslag valde man frivilliga sätt såsom talkoledigheter för att uppnå snabba inbesparingar på 14 miljoner i stället för samarbetsförhandlingar som syftar till permitteringar. Det förutsätts att det rapporteras om kostnadseffekterna av dessa åtgärder till välfärdsområdesstyrelsen före utgången av augusti månad. Varhas personalkostnader är över 1,2 miljarder euro per år.

- Vi har ett starkt förtroende för personalens förmåga att ansvarsfullt ta hand om invånarnas tjänster och vilja att hitta de effektivaste sätten för att uppnå de eftersträvade snabba inbesparingarna, betonar vice ordförande för välfärdsområdesstyrelsen Jani Kurvinen.

Sämre ekonomisk utveckling under det första kvartalet än förväntat

Vid sitt sammanträde på tisdag behandlade välfärdsområdesstyrelsen den ekonomiska utvecklingen under det första kvartalet. På grundval av Varhas första delårsrapport för 2024 ökar det budgeterade ekonomiska underskottet från 85 miljoner euro till cirka 163 miljoner euro. För att Varha ska kunna följa det av finansministeriet förutsatta och godkända programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet måste man under 2024 kunna uppnå ytterligare inbesparingar.

Genom välfärdsområdesstyrelsens beslut avstår man från pengar för social gemenskap och personalförmånerna bedöms som en del av programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet. Det uppdaterade programmet för ekonomisk effektivitet och produktivitet framläggs välfärdsområdesstyrelsen i juni månad.

 - Nedläggningen av motions- och kultursedlar i mitten av året skulle i praktiken ha varit omöjlig eftersom man redan har hunnit använda en del av förmånen. Personalen skulle ha befunnit sig i en ojämlik ställning, säger vice ordförande för välfärdsområdesstyrelsen Niina Alho.

Samarbetsförhandlingar i augusti

För att uppnå permanenta inbesparingar förutsätter välfärdsområdesstyrelsen att samarbetsförhandlingar inleds i augusti och i juni förutsätts det en bedömning av behovet och genomförandet av samarbetsförhandlingar inom den högsta ledningen. 

Dessutom försöker man hitta sparåtgärder inom det politiska beslutsfattandet att framlägga välfärdsområdesfullmäktige i juni. På grund av den ekonomiska situationen finns det skäl att också inleda förhandlingar med staten för att trygga finansieringen och tjänsterna.  

- Vi har som värdering att agera uppskattande och jämlikt. Vi har enhälligt i välfärdsområdesstyrelsen utgått från att det nu krävs ansvarstagande av hela organisationen från det politiska beslutsfattandet till personalen, inklusive den högsta ledningen, för att få situationen på rätt spår, preciserar Vauranoja.