Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 20.12.2023 20.00

Varhan aluevaltuusto hyväksyi asiakasmaksut

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluevaltuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan muutokset kuluvan vuoden talousarvioon ja talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2024–26. Aluevaltuusto hyväksyi myös investointisuunnitelman ja iloitsi, kun hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoi valtiovarainministeriön hyväksyneen Varhan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman.

Aluevaltuusto

Aluevaltuusto päätti muuttaa kuluvan vuoden talousarviota siten, että hyvinvointialueen tilikauden alijäämäksi asetetaan 120,6 miljoonaa euroa. Valtuuston kesäkuun kokouksessaan hyväksymän 56,2 miljoonan alijäämä osoittautui kustannuskehityksen ja valtion rahoitustietojen tarkentuessa riittämättömäksi.

Keskiviikkona hyväksytyn vuoden 2024 talousarvion alijäämä on 84,7 miljoonaa euroa, ja tuloksen saavuttamiseksi talousarvioesityksessä on valmistauduttu 50 miljoonan euron kustannuskehitystä hillitseviin toimenpiteisiin. Alijäämän kattamisvelvoitteen mukaisesti vuosien 2025 ja 2026 suunnitelmat on laadittu yhteensä 206 miljoonaa euroa ylijäämäisiksi.

Hyvinvointialueen ensi vuoden kärkiohjelmille päätettiin luoda nykyistä tarkemmat kuvaukset, toimenpiteet sekä mittarit ja ne tuodaan valtuustolle hyväksyttäväksi helmikuussa 2024. Talousjohtajan vuoden 2024 pitkäaikaisten lainojen nosto-oikeudeksi päätettiin 104 miljoonaa euroa.

Investoinnit käynnistyvät

Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoi valtuustolle tuoreen uutisen: valtiovarainministeriö on näyttänyt vihreää valoa Varhan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmalle 2024–26. Saatu viesti merkitsee lainanottovaltuuksien saamista ja kipeästi tarvittavien investointien käynnistymistä.

Varhan kiinteistöjohtaja Timo Seppälä kertoo, että ensi vuoden uusi rakennushanke oon T-sairaalan laajennusosa, jonka rakentaminen aloitetaan tammikuussa ja hankkeen on tarkoitus valmistua alkukeväällä 2027.

­- Psykiatrisen sairaalan 1. vaihe valmistuu elokuussa ja 2. vaihe on tarkoitus viedä valtuustoon ennen syksyä, ja myös Salon sairaalan uudistamishanke on käynnissä, Seppälä kertoo.

Aluehallitus hyväksyi vuosien 2025-28 investointisuunnitelman, jonka suuruus on 229,1 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelmaan sisältyvät laite- ja kalustohankinnat ovat yhteensä 50,9 miljoonaa euroa.

Keskeisimmät suunnitelmaan sisältyvät kohteet ovat Kerttulin ja Mäntyrinteen vanhainkodit korvaava uudisrakennus sekä Salon IoT-Campuksen toinen osa. Hyväksyttyyn suunnitelmaan sisältyvät Turun keskustan ja Varissuon terveysasemien korvaushankkeet sekä pelastustoimen suunnitelmassa ehdotettu Jaanin paloaseman laajennukseen ja peruskorjaukseen.

Investointisuunnitelma toimitetaan ohjaaville ministeriöille 31.12.2023 mennessä ennakolliseen hyväksymismenettelyyn. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma ja sen onnistunut toimeenpano vaikuttavat myös vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman hyväksyttävyyteen ministeriöissä.

Asiakasmaksuihin indeksikorotus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan 10 prosenttia 1.1.2024 lähtien valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Asetuksen mahdollistama korotus perustuu kansaneläkeindeksiin, joka on noussut vuodesta 2021 vuoteen 2023 noin 10 prosenttia.

Taulukko ensi vuoden asiakasmaksuista löytyy tämän tiedotteen liitteenä olevasta tiedostosta.

Korotuksia ei tehdä lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen, ikääntyvien vammaisten kerhotoiminnan ja vammaisten lasten kesätoiminnan asiakasmaksuihin eikä kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksiin.

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutuotot tulevat olemaan ennakkoarvioiden mukaan 150 miljoonaa euroa vuonna 2024.

Kaskenmäen sote-keskuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin

Aluevaltuusto hyväksyi Kaskenmäen sote-keskusta koskeva hankesuunnitelman ja siihen liittyvän sopimuskokonaisuuden. Sopimuskokonaisuus sisältää Turunmaan sairaalan kiinteistöä rakennuksineen koskevan hankesopimuksen liitteineen, toiminnallisen suunnitelman sekä tilaohjelman. Hyväksytyksi tulivat myös vuokrasopimus liitteineen, kiinteistön kaupan esisopimus sekä kiinteistön kauppakirjan liitteet.

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr -säätiön täysin omistama Kaskia FAb KOy -niminen kiinteistöyhtiö omistaa Turunmaan sairaalan kiinteistön vieressä olevan naapuritontin. Kaskia suunnittelee toteuttavansa tontille oman uudisrakennushankkeen. Uudisrakennukseen on tarkoitus sijoittaa senioreille suunnattua turvallista asumista ja järjestötoimintaa.

Vuonna 2021 hyväksytyssä kiinteistöstrategiassa Turunmaan sairaalan käytöstä päätettiin luopua vuoteen 2025 mennessä, koska sairaalan vanha rakennusrunko ei sovellu peruskorjattunakaan vaativan erikoissairaanhoidon käyttöön.

Varhan aloitteesta neuvotteluja Turunmaan sairaalan peruskorjauksen ja laajennuksen toteuttamiseksi yhtä aikaa säätiön uudisrakennushankkeen kanssa käytiin kevään 2023 aikana Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr -säätiön ja Kommunalrådet C.G. Sundells stiftelse sr -säätiön kanssa. Peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen aikaisemmin Turunmaan sairaalan sairaalarakennuksena toimineeseen rakennukseen sijoitetaan kaksikielinen Kaskenmäen sote-keskus.

Muut kuin tässä mainitut asiakohdat päätettiin esityslistan mukaisesti.